AFIK

'Graduate' tanulmányok az Egyesült Államokban

Download

Az amerikai felsőoktatásban a 'graduate' szó jelöli azt, amit Magyarországon posztgraduális tanulmányoknak hívunk. Mindkét esetben igaz, hogy ezen a szinten csak akkor lehet továbbtanulni, ha a hallgatónak már van egy fokozata, diplomája. Az amerikai felsőoktatásra pontosítva: a hallgató akkor jelentkezhet graduate programra az USA-ban, ha

Van olyan tudományterület, amelyen a graduate szinten való továbbtanulás szakmai végzettséget és fokozatot ad (ilyen pl. a jogtudomány és az orvostudomány), de a tanulmányi területek nagy többségét tekintve a posztgraduális ta nulmányok tudományos fokozatokhoz vezetnek.

Mivel az amerikai undergraduate képzés célja az, hogy erős alapokat nyújtson mind az állásvállaláshoz, mind az esetleges továbbtanuláshoz, a graduate tanulmányok nem szükségszerűen kapcsolódnak a - korábban a hallgató által kiemelt - főtárgyhoz. Amerikai viszonylatban ez azt jelenti, hogy egy hallgató, akinek az English volt a major-je a college-ban nyugodtan jelentkezhet egy Medical School-ba, s mondható az is, hogy a Magyarországon diplomát szerzett hallgató az elvégzett szaktól függetlenül választhatja meg azt a tudományterüle tet, amelyen fokozatot akar szerezni. Hozzá kell tennünk azonban, hogy az előzetesen elvégzett rokon- és alapozó kurzusok természetszerűen megkönnyítik a választott tantárgyban való elmélyülést, illetve a két oktatási rendszerből fakadó különbségek miatt egyes amerikai egyetemek kérhetik kiegészítő (undergraduate) kurzusok elvégzését, amely közvetve megnövelheti a tanulmányok befejezéséhez szükséges időt.

A Bachelor's után megszerezhető első posztgraduális fokozat a Master's. A tanulmányok időtartama általában két év. A két legáltalánosabb Master's Degree az MA (Master of Arts) a humán- és az MS (Master of Science) a természettudományok területén. Vannak ún. szakmai Master's fokozatok is, pl.: MEd, Master of Education (oktatás), MBA, Master of Business Administration (üzleti tanulmányok).

A legmagasabb tudományos fokozat a Doctor's Degree, a PhD. Az eléréséhez szükséges, tanulással és magas szintű tudományos kutatással eltöltendő idő 3-7 év, a Master's fokozat megszerzése után. Ez utóbbi előfeltételt csak kivételes esetben, alapvetően természettudományos tárgyakban, és kivételes teljesítmény demonstrálásával lehet "átugrani".

Összefoglalva: a fentiekből az következik, hogy egy 4-5 éves képzést befejező, főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkező magyar hallgató bármely tanulmányi területen benyújthatja jelentkezését egy Master's programra.

Posztgraduális szinten alapvetően két felvételi vizsga van:

A TOEFL a tulajdonképpeni nyelvi vizsga, amelyet minden külföldi hallgatónak le kell tennie.

A GRE az a teszt, amely minden felvételiző számára kötelező, ha degree programban akar részt venni. A GRE-nak három típusa van:

A TOEFL, a GRE General Test és a Subject Tests feleletválasztós tesztek. A TOEFL, a GRE General Test és a Writing Assessment számítógépes, míg a Subject Tests papír-ceruzás vizsga. A számítógépen letehető vizsgák folyamatosan folynak a budapesti vizsgaközpontban, a Subject tesztekre évente három alkalommal van lehetőség.

A vizsgákról és a jelentkezés módjáról részletesen tájékoztat a TOEFL Information Bulletin for Computer-Based Testing és a GRE Information and Registration Bulletin.Az érdeklődők mindkettőhöz hozzájuthatnak az AFIK-ban.

Az amerikai posztgraduális képzésre jelentkezés lépései röviden a következőkben foglalhatók össze:

Posztgraduális szinten gyakorlatilag mindenütt van ösztöndíj, ennek formája a teaching és research assistantship. A magyar hallgatóknak olyan programot célszerű választaniuk, ahol ezek az ösztöndíjformák megpályázhatók.

____________________________________________________________________________________

Információs segédanyagok az AFIK-ban és Internetes kiindulópontok

 

Amerikai Felsőoktatási Információs Központ (AFIK)
http://www.bibl.u-szeged.hu/afik/menuw.html

Általános adattárak, kézikönyvek (General Directories/Handbooks/ Information on Higher Education)
http://www.bibl.u-szeged.hu/afik/mrbabcw.html#general

Posztgraduális tanulmányok kézikönyvei (Directories and Booklets of Graduate Studies):

The Best Graduate School for You (The Princeton Review)
Directory of Graduate Programs 1-4 (ETS)
The Doctor of Philosophy Degree (Council of Graduate Schools)
Graduate Education Directory (Peterson's)
Graduate Programs 1-6 (Peterson's)
Graduate School and You (Council of Graduate Schools)
A Practical Guide for Students Who Want to Study in the U.S.A. (USIS, Germany)

TOEFL
Felkészítő könyvek: http://www.bibl.u-szeged.hu/afik/mrbabcw.html#toefl
Ismertető a vizsgáról és linkek: http://www.bibl.u-szeged.hu/afik/toefl98.html

GRE
Felkészítő könyvek: http://www.bibl.u-szeged.hu/afik/mrbabcw.html#gre
Ismertető a vizsgáról és linkek: http://www.bibl.u-szeged.hu/afik/grew.html

CD-ROMok a vizsgákhoz és a tájékozódáshoz:
http://www.bibl.u-szeged.hu/afik/mrbabcw.html#databases

How to Apply to U.S. Graduate Schools (text)
http://www.bibl.u-szeged.hu/oseas/grad.html

Deciding If Graduate Study Is Right For Me (text)
http://www.bibl.u-szeged.hu/oseas/deciding.html

U.S. Network for Education Information
http://www.ed.gov/NLE/USNEI/

Graduate Postsecondary Education
http://www.ed.gov/NLE/USNEI/us/gradposted.html

If You Want To Study In The United States (letölthető információs füzet)
http://exchanges.state.gov/education/educationusa/iywts.htm

GRADSCHOOLS.COM: programkereséshez
http://www.gradschools.com/

Utolsó frissítés: 2001. november 13.

______________________________________________________________________________________________________

American Higher Education Information Center