AFIK

'Undergraduate' tanulmányok az Amerikai Egyesült Államokban

(Középiskola után, hazai felsőfokú tanulmányok közben)

Download

A Magyarországon középiskolát végzett (vagy egyetemen, főiskolán tanuló, de még diploma előtt álló) fiatalok az Egyesült Államokban undergraduate szinten folytathatják tanulmányaikat.

Az intézményeknek többféle típusa és neve lehet, alapvetően azonban két nagy csoportjuk van:

  community, technical és junior colleges

 • ezek az iskolák általános és szakmai képzést egyaránt nyújthatnak

 • a tanulmányok időtartama 2 év
 • a végzettség: associate degree (A.A., Associate of Arts és A.S., Associate of Sciences)

 • a kurzusoknak megfelelően (terminal vagy academic) a bizonyítvány lehet végleges, a tanulmányok befejezését igazoló vagy négy éves intézményben folytatandó tanulásra (3. és 4. év) feljogosító

  four-year colleges, universities

 • a két elnevezés felcserélhető: a college lehet önálló intézmény vagy egy egyetem része
 • a tanulmányok időtartama 4 év
 • a végzettség: bachelor's degree (B.A., Bachelor of Arts - B.S., Bachelor of Science)
Az előbbiek tehát elsősorban a felsőfokú szakképzés iskolái: szakmai felkészítést nyújtanak és a gyakorlati életre készítenek fel.

A college-okban, egyetemeken természettudományi, társadalomtudományi és humán területen egyaránt egyetemi szintű képzésben részesülhet a hallgató. A magyar diáknak, hallgatónak tisztában kell azonban lennie a két ország oktatásában megmutatkozó különbségekkel: míg a magyar felsőoktatás intézményeiben határozott szakirányú képzéssel találkozik a hallgató (vagyis a történelem szakos bölcsész többé már nem tanul természettudományos tárgyakat és a fizikus hallgatónak sem kell készülnie történelemből), az amerikai undergraduate oktatásban arányosan kell teljesítenie társadalomtudományos és természettudományos kurzus-kötelezettségeit. Nem jelenti ez azonban azt, hogy a hallgatónak nincs "főtárgya": a jelentkezéskor major-t választ, amely jelzi érdeklődésének fő irányát. Az undergraduate college-ok nagy előnyének tekinthető, hogy számos különféle tanulmányterületet nyújtanak, amelyeknek kipróbálása (kurzusok felvétele) segíthet a hallgató későbbi végleges szakmaválasztásában.

A jelentkezés folyamata és feltételei a következők:

 • a magyar hallgatónak Érettségi Bizonyítvánnyal kell rendelkeznie legkésőbb annak a tanévnek a végén, amelyben a jelentkezését beadja (vagyis a 4. éves középiskolai hallgatók benyújthatják jelentkezésüket)
 • tájékozódnia kell a választható intézményekről (a tanácsadó központok, az Internet, stb. segítségével)

 • fel kell vennie a kapcsolatot jónéhány iskolával és tájékoztató anyagot, valamint jelentkezési lapot kell kérnie (e-mail, levél)

 • jelentkeznie kell a felvételi vizsgákra (TOEFL, SAT: mindkettő letehető Magyarországon)

 • a college-októl, egyetemektől érkezett tájékoztatóknak megfelelően el kell készítenie és elküldenie (a megadott határidőre!) a jelentkezési anyagot

 • végül: ha több helyen is felvették a hallgatót, választania kell és ennek eredményéről valamennyi iskolát értesítenie kell.

Néhány szó az anyagiakról: az amerikai felsőoktatás nagyon komoly anyagi terhet ró a hallgatóra. Egy középértéket tekintve 15.000-20.000 $ éves költséggel kell számolni. A külföldi hallgató dolgát nehezíti, hogy undergraduate szinten nincsenek teljes ösztöndíjak. Esetleg 2.000-3.000 dollárt kereshet a hallgató, ha sikerül munkát kapnia a campus-on. (Hallgatói vízummal munkát vállalni ezen kívül nem lehet és nem szabad!) Ha a családi források nem elegendőek, alapítványi és egyéb támogatás keresésével célszerű próbálkozni. A kivétel erősíti a szabályt: kivételes képességekkel és tehetséggel bíró diákok elvétve kapnak teljes ösztöndíjat, de a teljes ösztöndíjak legígéretesebb formája a sportösztöndíj.

A honlap nyitóoldalához kapcsolt - és tüzetes tanulmányozásra ajánlott - információ-láncok mellett részletes felvilágosítással és segédanyagokkal szolgálhatunk a Tanácsadó Központban:


Amerikai Felsőoktatási Információs Központ (AFIK)
SZTE Egyetemi Könyvtár
6722 Szeged, Ady tér 10.
Tel: 62 546-625; Fax: 62 546-665; E-mail:
ficzko@bibl.u-szeged.hu
http://www.bibl.u-szeged.hu/afik/Services *** American Higher Education Information Center