A Hermann Hesséről szóló irodalom

A bibliográfiát összeállították: Dr. Horváth Géza, Csősz Róbert, Mitnyán Lajos

(Az idegen és magyar szerzők írásait magyarul, magyar és idegen szerzők Magyarországon megjelent írásait idegen nyelven, idegen szerzők idegen nyelven írt írásait magyarországi Hesse-rendezvényekről tartalmazza. A szócikkek időrendi sorrendben követik egymást; egyes éveken belül először az önálló kötetek vagy kötetekben megjelent fejezetek, tanulmányok, ezt követően folyóiratokban, napilapokban megjelent írások, végül lexikon szócikkek, illetve bibliográfiai adatok következnek.)

Letöltés rtf formátumban

1923 ; 1935 ; 1939 ; 1941 ; 1946 ; 1957 ; 1960-as évek ; 1970-es évek ; 1980-as évek ; 1990-es évek ; 2000 ; 2001 ; 2002 ; 2003 ; 2004 ; 2005

1914

1.ANONIM: Hesse, Hermann.
Budapest, 1914. Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt.
In: Révai Nagy Lexikona, 10. köt. p. 19.
Lexikon szócikk.
A szócikk utal Hesse első magyar nyelven megjelent prózafordítására: Kerék alatt. In: Egyetértés 1905-1906. évf. (Az adat ellenőrizetlen, a szerk.).

1923

2. MÁRAI Sándor: Első élmény. Demian. (Das erste Erlebnis. Demian.).
Kassa, 1923.
In: Kassai Napló, aug. 26. 193.sz. p. 6.
Cikk.
Megjelent még: in: Márai Sándor: Emil Sinclair ifjúságának története. Az első élmény irtózatos kritikája. In: Az Ujság, 1924. dec. 25. 276. sz. p. 12.

1935

3. TURÓCZI-TROSTLER József: A német próza útja. (Der Weg der deutschen Prosa).
Budapest, 1935.
In: Nyugat, XXVIII. évf. 5. sz. p. 396-404.
Tanulmány.
A szerző a fiatal Hessét Heinrich és Thomas Mann mellett az impresszionalista írónak tartja, később a Neue Sachlichkeit képviselőjeként említi.

1939

4. ANONIM: Hesse, Hermann.
Budapest, 1939. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Kiadása.
In: Új Idők Lexikona. XIII. és XIV. köt. p. 3119.
Lexikon szócikk.
"Hermann Hesse német író (szül. 1877.) Peter Camenzind c. regényével tűnik fel (1904. magyarul is). A naturalizmusban gyökerezik, de túlzásait kerüli. Fontosabb könyve még Unterm Rad c. tanulásregénye és Demian, Geschichte einer Tugend (sic!), melyet Emil Sinclair álnéven tett közzé. Önéletrajzi jellegű könyve Gedenkblätter (1937)".

1941

5. SZERB Antal: Hermann Hesse.
In: Szerb Antal: A világirodalom története. (Die Geschichte der Weltliteratur.).
Budapest. 1941., Révai, p. 841-842.
Hesse rövid méltatása Eppelsheimer: Handbuch der Weltliteratur c. műve alapján.

1946

6. MADARASSY Zsuzsa: A Nobel-díjas Hermann Hesse. (Hermann Hesse, der Nobel-Preisträger.).
Budapest, 1946.
In: Haladás, 15. évf. 46. sz. p. 9.
Kritika.
Az 1946-os Nobel-díj kapcsán a "Hesse-életműről"ír a szerző. A negatív hangú kritika nem teljes, a kritikus ugyanis nem Hesse Nobel-díjas művéről, Az üveggyöngyjátékról, hanem a Magyarországon elsőként megjelent regényéről a Peter Cammenzindről nyilatkozik.

7. GOGOLÁK Lajos: Hermann Hesse. Az irodalmi Nobel-díj ezidei nyertese (Hermann Hesse. Der diesjährige Nobel-Preisträger.).
Budapest, 1946.
In: Új Magyarország, 1. évf. ???sz. nov. 23. p. 10.
Cikk.
Írás a Nobel-díj kapcsán.

1957

8. VAJDA György Mihály: Hermann Hesse.
Budapest, 1957.
In: Nagyvilág, 2. évf. 7. sz. p. 1060-1069.
Tanulmány.
A tanulmány Hermann Hesse 80. születésnapja alkalmából íródott. Életének főbb eseményei bemutatása mellett átfogóan tárgyalja Hesse költészetének és prózájának főbb jellemzőit és szereplőtípusait. Vajda hosszan elemzi Hesse háborúellenességét is.

9. VAJDA György Mihály: Hat könyv Hermann Hesséről. (Sechs Bücher über Hermann Hesse.).
Budapest, 1957.
In: Irodalmi Figyelő, 3. évf. 2-3. sz. p. 135-142.
Forschungsbericht.

1962

10. ANONIM: Hesse, Hermann.
Budapest, 1962. Akadémiai Kiadó.
In: Új Magyar Lexikon 5. változatlan lenyomat, 3. köt. Az Akadémiai Kiadó Lexikonszerkesztősége (szerk.), p. 261.
Lexikon szócikk.

1963

11. NÉMETH G. Béla: Hermann Hesse.
Budapest, 1963. Európa.
In: Hermann Hesse: Narziss és Goldmund. p. 237-253.
Utószó.
Hesse életét és életművét bemutató esszé, mely először ebben az első magyar nyelvű kiadásban jelent meg. Megjelent még: in: A német irodalom a XX. században, Bp., Gondolat, 1966. p. 141-163. ill. Németh G. Béla: Mű és személyiség. Bp., Gondolat, 1970. p. 386-408.

12. HALÁSZ Előd: Hermann Hesse (1877-1962).
Szeged, 1963.
In: Tiszatáj, 17. évf. 5. sz. p. 2-3.
Cikk.
Nekrológ Hermann Hesse halála alkalmából. A szerző Hesse alkotói munkásságát méltatja, főbb művei alapján.

1964

13. G. I.: Hermann Hesse: Narziss és Goldmund. (Narziß und Goldmund.).
Budapest, 1964.
In: Népszava, febr. 15. p. ???
Cikk.
Rövid könyvismertetés a műről a Könyvjelző c. rovatban.

14. PÓK Lajos: Hermann Hesse: Narziss és Goldmund. (Narziß und Goldmund.).
Budapest, 1964.
In: A Könyv, 65. évf. 4. sz. p. 143-144.
Cikk.
A Nobel-díjas Hermann Hesse írói egyéniségét és Narziss és Goldmund c. elbeszélését röviden tárgyaló ismertetés. A tanulmány Hesse Narziss és Goldmund c. elbeszéléséről ad áttekintést, amely 1964-ben (sic!) jelent meg. A második világháború után az első magyar nyelven megjelent prózai Hesse-mű volt. Pók írása rövid életrajzi áttekintéssel zárul.

15. UGHY Jenő: Hermann Hesse: Narziss és Goldmund. (Narziß und Goldmund.).
Budapest, 1964.
In: Könyvtáros, 14. évf. 7.sz. p. 432-433.
Cikk.

16. VIHAR Béla: Muzsikáló iniciálé. Hermann Hesse: Narziss és Goldmund. (Die musizierende Initiale. Hermann Hesse: Narziß und Goldmund.).
Budapest, 1964.
In: Nagyvilág, 9. évf. 8. sz. p. 1253-1254.
Tanulmány.
Az írás a második világháború után először megjelent magyar nyelvű Hesse-prózáról szól, amelyben a szerző az önmegvalósítás lehetséges útjait, a 19. és 20. század sorskérdéseit ábrázolja. Hesse humanizmusa később Az üveggyöngyjátékban kristályosodik ki.

1965

17. SZÉLL Zsuzsa: Hermann Hesse: Üveggyöngyjáték. (Hermann Hesse: Das Glasperlenspiel.).
Budapest, 1965. ELTE, p. 102.
Egyetemi doktori értekezés.

1966

18.NÉMETH G. Béla: Hermann Hesse.
Budapest, 1966. Gondolat.
In: A német irodalom a XX. században. Vajda György Mihály (szerk. és bevezető). p. 141-163.
Tanulmány.
Az 1963-ban megjelent Narziss és Goldmund c. elbeszéléshez írt utószó utánközlése.

1970

19. NÉMETH G. Béla: Hermann Hesse.
Budapest, 1970. Gondolat.
In: Németh G. Béla: Mű és személyiség, p. 386-408.
Tanulmány.
Az 1963-i Narziss és Goldmund c. elbeszéléshez írt utószó utánközlése.

1971

20. Svájci szerzők Magyarországon. 1945-1970. (Schweizer Autoren in Ungarn. 1945-1970.).
Budapest, 1971. ???
In: Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése: Külföldi szerzők Magyarországon. 1945-1970. 3. Suppl. 1971- 1975; 1976-1980; 1981-1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990.
Bibliográfia.

1973

21. DOBOSSY László: Útitársak. Hermann Hesse és Romain Rolland: D'une rive a l'autre. (Reisegefährten. Hermann Hesse und Romain Rolland: D'une rive a l'aut re.).
Budapest, 1973.
In: Nagyvilág, 18. évf. 7. sz. p. 1095-1096.
Könyvismertetés.
A könyvismertető cikk Hesse és Rolland kapcsolatát vizsgálja, naplójegyzetek, alkalmi cikkek, visszaemlékezések, vallomások, valamint levelezésük alapján. Dobossy említést tesz a magyar származású Neubauer Pálról, aki Hessével Roland révén került kapcsolatba.

1975

22. HARASZTI Sándor: Hermann Hesse.
Budapest, 1975. Akadémiai Kiadó.
In: Világirodalmi Lexikon. 4. köt. p. 428-429.
Lexikon szócikk.

1976

23. MÁDL Antal: Adrian Hsia: Hermann Hesse im Spiegel der zeitgenössischen Kritik.
Budapest, 1976.
In: Helikon. Világirodalmi Figyelő, 22. évf. 2-3. sz. p. 448-450.
Könyvismertetés.
A recenzió Hsia Kanadában élő kínai germanista kötetét mutatja be, amely Hesse hat évtizedes munkásságát végigkísérő kortársi kritikák gyűjteménye.

24. Km. S. [KOMÁROMI Sándor]: Hesse, Hermann.
Budapest, 1976. Gondolat.
In: Világirodalmi Kisenciklopédia. 1. köt. Köpeczi Béla et al. (szerk.), p. 478-479.
Lexikon szócikk.

1978

25. PILINSZKY János: Az önmegvetéstől az alázatig. (Vom Selbstverachten bis zur Demut.).
Budapest, 1978.
In: Új Ember, 34. évf. 47. sz. p. 5.
Könyvismertetés. Megjelent még: Pilinszky János: Az önmegvetéstől az alázatig. In: A mélypont ünnepélye. 2. köt. Bp., Szépirodalmi, 1984. p. 495-496.

1979

26. VAJDA György Mihály: Ungarn. (Magyarország.).
Frankfurt am Main, 1979. Suhrkamp.
In: Hermann Hesses weltweite Wirkung. Internationale Rezeptionsgeschichte. 2. köt. Martin Pfeifer (szerk.), p. 83-91.
Tanulmány Hermann Hesse magyarországi recepciójáról.

1981

27. TÉRFY Tamás: Csillagsors és köznapiság. (Sternenschicksalund Alltäglichkeit.).
Budapest, 1981.
In: Magyar Hírlap, 1981. ápr. 19. p. 10.
Könyvismertetés.
A Csillagsors c. regény ismertetése.

28. MAYER Tamás Egon: Az élet túl közel van. (Das Leben ist zu nahe.).
Budapest, 1981.
In: Élet és Irodalom, 25. évf. 10. sz. p. 10.
Könyvismertetés.
A Csillagsors c. regény ismertetése.

29. LŐRINCZY Huba: Útban a lelki szegénységhez. Hermann Hesse Csillagsors című könyvéről. (Unterwegs zur Armut der Seele. Über Hermann Hesses Roman Roßhalde.).
Budapest, 1981.
In: Új Írás, 21. évf. 10. sz. p. 91-96.
Tanulmány.
Rövid, szubjektív, ugyanakkor mély elemzés a műről. Hessét a miniatűr dolgok művészének, Csillagsors c. regényét a művész magányregényének nevezi.

1983

30. PENKA Angelova: Zwei Arten der Verräumlichung der Zeit im Roman des 20. Jahrhunderts, dargestellt am Beispiel der Romane von Kafka, Musil und Hesse.
Budapest, 1983. ELTE.
In: Budapester Beiträge zur Germanistik, 10. köt. Welt und Roman. Visegráder Beiträge zur deutschen Prosa zwischen 1900 und 1933. Antal Mádl et al. (szerk.), p. 177-188.
Tanulmány.

31. SZÉLL Zsuzsa: Einige Konsenquenzen beim Vergleich von Robert Musils Törleß und Hermann Hesses Unterm Rad.
Budapest, 1983. ELTE.
In: Budapester Beiträge zur Germanistik, 10. köt. Welt und Roman. Visegráder Beiträge zur deutschen Prosa zwischen 1900 und 1933. Antal Mádl et al. (szerk.), p. 243-257.
Tanulmány.

32. NAMOWICZ Tadeusz: Die frühe Prosa Hermann Hesses und de Traditionen der deutschen Aufklärung.
Budapest, 1983. ELTE.
In: Budapester Beiträge zur Germanistik, 10. köt.Welt und Roman. Visegráder Beiträge zur deutschen Prosa zwischen 1900 und 1933. Antal Mádl et al. (szerk.), p. 257-269.
Tanulmány.

33. FRITZ Axel: Neue Lernprzoesse als Alternativen zum bürgerlichen Bildungsweg im Werk Hermann Hesses.
Budapest, 1983. ELTE.
In: Budapester Beiträge zur Germanistik, 10. köt. Welt und Roman. Visegráder Beiträge zur deutschen Prosa zwischen 1900 und 1933. Antal Mádl et al. (szerk.), p. 269-285.
Tanulmány.

34. STAHL August: Franz von Assisi im Werk Hermann Hesses.
Budapest, 1983. ELTE.
In: Budapester Beiträge zur Germanistik, 10. köt. Welt und Roman. Visegráder Beiträge zur deutschen Prosa zwischen 1900 und 1933. Antal Mádl et al. (szerk.), p. 285-299.
Tanulmány.

35. ANONIM: Könyvtári Kis Tükör. Ajánló könyvjegyzék. Világirodalom 1945-1980.
(Bücherangebot der Bibliotheken. Weltliteratur 1945-1980.).
Budapest, 1983. Népművelési és Propaganda Iroda. Lakatos András et al. (szerk.), p. 199-200.
Kommentált könyvajánló Hermann Hesse Csillagsors és Narziss és Goldmund c. műveiről.

1984

36. PILINSZKY János: Az önmegvetéstől az alázatig. (Vom Selbstverachten bis zur Demut.).
Budapest, 1984. Szépirodalmi Könyvkiadó.
In: Pilinszky János: A mélypont ünnepélye, 2. köt. p. 495-496.
Könyvismertetés.
Az írás első megjelenése: Új Ember, 1978.34. évf. 47. sz.. p. 5.

37. GYÖRFFY Miklós: Kultúrakritika és utópia között. Hermann Hesse: Az üveggyöngyjáték. (Zwischen Kulturkritik und Utopie. Hermann Hesse: Das Glasperlenspiel.).
Budapest, 1984.
In: Nagyvilág, 1. sz. p. 130-135.
Tanulmány.
Az írás megjelent még Az üveggyöngyjáték c. regény első kiadásának (Bp., Európa, 1984) utószavaként is.

38. BOR Ambrus: Az üveggyöngyjáték. Hermann Hesse utópiája. (Das Glasperlenspiel. Hermann Hesses Utopie.).
Budapest, 1984.
In: Magyar Nemzet, máj. 13. p. 13.
Könyvismertetés.
Az üveggyöngyjáték c. regény ismertetése.

1987

39. HALÁSZ Előd: A német irodalom története. (Die Geschichte der deutschen Literatur.).
Budapest, 1987. Gondolat. p. 679-685.
Könyvfejezet.
Viszonylag rövid, önálló fejezet foglalkozik Hesse életpályájával és munkásságával.

40. SZABOLCSI Miklós: Világirodalom a 20. században. Főbb áramlatok. (Weltliteratur im 20. Jahrhundert. Haupströmugen.).
Budapest, 1987. Gondolat. p. 85. 115. 118.
Könyvfejezet-részletek.

1988

41. VAJDA Gábor: Az önmagunkhoz vezető út keresése. (Die Suche nach dem Weg zu sich selbst.).
Novi Sad, 1988.
In: Híd, 52. évf. 5. és 6. sz. p. 650-659 és 795-805.
Tanulmány.

1989

42. KOMÁROMI Sándor: Német nyelvű irodalom befogadása Magyarországon 1945-1980. 1-3. köt. (Rezeption der deutschsprachigen Literatur in Ungarn 1945-1980.)
Budapest, 1989. Studia Philologica Moderna. Vol. 5. Mádl Antal (szerk.), II. köt. p. 324-328.
Bibliográfia.

1990

43. GYÖRFFY Miklós: Az írástudók felelőssége: Hermann Hesse Üveggyöngyjátéka és szellemi rokonai. (Die Verantwortung der Intellektuellen: Hermann Hesses Glasperlenspiel und seine Geistesverwandten.).
Budapest, 1990. Tankönyvkiadó.
In: Györffy Miklós: Polgárok és művészek. Metszet a XX. századi német prózából, p. 206-234.
Tanulmány.

44. BARNÁS Ferenc: A zene szerepe Hermann Hesse írói világában. (Die Rolle der Musik in Hermann Hesses Schaffen.).
Budapest, 1990.
In: Literatura, ???, 3. sz. p. 306-315.
Tanulmány.
Az írás Hesse négy művén (Demian, Der Steppenwolf, Siddhartha, Das Glasperlenspiel) keresztül mutatja be az író zenéhez való viszonyát. A 20. század intellektuális krízisével szemben a zenében (főleg Bach műveiben) és a zene mögötti világképben találja meg a gyógyírt, és ezt nem csak tartalmilag, hanem formailag is beépíti műveibe.

1992

45. HORVÁTH Géza: Zarathustras Wiederkehr. Ein Wort an die deutsche Jugend. Hermann Hesses Engagement der Seele.
Bad Liebenzell/Calw, 1992. B. Gengenbach.
In: Hermann Hesse und die Politik. In Beziehung zur Zukunft bleiben. Pfeifer, Martin (szerk.), p. 193-205.
Tanulmány.
Az írás Hesse első világháború után a német ifjúságnak címzett, bátorító esszéjét vizsgálja, különös tekintettel a nietzschei hatásokra.

46. BALASSA Péter: Az üveggyöngyjáték folytatása. Hesse és Harnoncourt. (Die Fortsetzung des Glasperlenspiels. Hesse und Harnoncourt.).
Miskolc, 1992.
In: Orpheus, ??? évf. 9. sz. p. 96-102.
Tanulmány.
Megjelent még: in: Balassa Péter: Majdnem és talán. Bp., T-Twins Kiadó, Lukács Archívum, 1995.
Az írás elemzi a zene szerepét és jelentését Hesse műveiben és párhuzamot von a regény eszméje és Harnoncourt zeneszerző munkássága között.

1993

47. HORVÁTH Géza: Die Umwelt bei Hermann Hesse.
Budapest, 1993. ELTE.
In: Budapester Beiträge zur Germanistik. In: Im Zeichen der ungeteilten Philologie. Festschrift für Prof. Dr. sc. Karl Mollay zum 80. Geburtstag. Bassola Péter et al. (szerk.), p. 193-205.
Tanulmány.
Az írás magyarul megjelent Külső vagy belső világ? A környezet megformálásának szempontjai Hermann Hesse prózájában címen. In: Ex Symposion, Veszprém. 1993. 5-7. sz.p. 94-96.

48. NAGY Attila Kristóf: Hermann Hesse: A pusztai farkas. (Hermann Hesse: Der Steppenwolf.).
Budapest, 1993.
In: Élet és Irodalom, 37. évf. 39. sz. p. 11.
Könyvismertetés.

49. KIRÁLY Edit: Egy ordas eszmény. Hermann Hesse: A pusztai farkas. (Ein Wolfsideal. Hermann Hesse: Der Steppenwolf.).
Panonhalma, 1993.
In: Pannonhalmi Szemle, 3. évf. 1. sz. p. 100-104.
Könyvismertetés.

50. GÖTZ Eszter: Hermann Hesse: A pusztai farkas. (Der Steppenwolf.).
Budapest, 1993.
In: Élet és Irodalom, 37. évf. 4. sz. p. 19.
Könyvismertetés.

51. HÁRS Tilia: Német, hindu. (Deutsch, Hindi.).
Budapest, 1993.
In: Magyar Narancs, 5. évf. 7. sz. p. 40.
Könyvismertetés.

52. HORVÁTH Géza (Ford. Buglák Anita, Zsávolya Zoltán): Külső vagy belső világ? A környezet megformálásának szempontjai Hermann Hesse prózájában. (Die Umwelt bei Hermann Hesse.).
Veszprém, 1993.
In: Ex Symposion, 5-7. sz. Tolnai Ottó et al. (szerk.), p. 94-96.
Tanulmány.
Az írás a Die Umwelt bei Hermann Hesse c. tanulmány magyar fordítása.

53. KRISTÓ Nagy István: A világirodalom története. (Die Geschichte der Weltliteratur.).
Budapest, 1993.Trezor, p. 770-771.
Könyvfejezet.
Rövid méltatás Hesséről A német értelmiség belső küzdelmei c. fejezetben.

1994

54. CSIBRA István: Adósságtörlesztés. Hermann Hesse: A pusztai farkas. (Schuldenabzahlung. Hermann Hesse: Der Steppenwolf.).
Budapest, 1994.
In: Ezredvég, 4. évf. 1. sz. p. 104-105.
Könyvismertetés.

55. ANONIM: Hermann Hesse.
Budapest, 1994.
In: Magyar Világ Kiadó. Britannica Hungarica, VIII. köt. p. 618.
Lexikon szócikk.

1995

56. EISEMANN György: Hermann Hesse: Narziss és Goldmund. (Narziß und Goldmund.).
Budapest, 1996. Maecenas és Lord.
In: Huszonöt fontos német regény. Műelemzések. Ambrus Éva (szerk.), p. 176-189.
Tanulmány.

57. BAZSÁNYI Sándor: Az út? Az igazság?... (Der Weg? Die Wahrheit?...).
Budapest, 1995.
In: Beszélő, 6. évf. 2. sz. p. 33.
Tanulmány.
Bazsányi az írás adta szabadságról, a fikció alkalmazásának lehetőségéről nyilatkozik Hesse Demian c. műve kapcsán. Elemzésében a Demiant fejlődésregénynek tekinti, ami így eredeténél fogva az olvasót saját sorsának választására sarkallja.

58. GYÖRFFY Miklós: A német irodalom rövid története. (Kurze Geschichte der deutschen Literatur.).
Budapest, 1995. Corvina: Egyetemi könyvtár, p. 141-142., 161-162., 181-182.
Irodalomtörténeti részletek.
Hesse művészetének rövid bemutatása tágabb irodalmi és kulturális kontextusban.

1996

59. Deutschschweizer Gegenwartsliteratur in Ungarn. 1945-1995.
Budapest, 1996. ELTE.
In: Budapester Beiträge zur Germanistik. 30. köt. Szabó János (szerk.)
Szöveggyűjtemény és kommentált bibliográfia.

1997

60. SZABÓ László, V.: Von Zarathustra bis Siddhartha. Der Weg der Erkenntnis von der Icheinsamkeit zur Erleuchtung.
Veszprém, 1997.
In: Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis, 1. évf. 2. sz. p. 63-84.
Tanulmány.

61. GYÖRFFY Miklós: Verrat und Verantwortung der Intellektuellen. Hesse, Broch und Babits über die Krise der europäischen Kultur als ein moralisches Problem.
Berlin, 1997.
In: Berliner Beiträge zur Hungarologie, 10. sz. p. 37-47.
Tanulmány.

1998

62. HORVÁTH Lívia: Az ezernyi szálból szőtt szövet. Hermann Hesse: Sziddhárta. (Gewebe aus Tausenden von Fäden. Hermann Hesse: Siddhartha.)
Békéscsaba, 1998.
In: Bárka, 6. évf. 4. sz. p. 53-62.
Tanulmány.

63. HORVÁTH Lívia: Az ezernyi szálból szőtt szövet. Hermann Hesse: A pusztai farkas. (Gewebe aus Tausenden von Fäden. Hermann Hesse: Der Steppenwolf.).
Pannonhalma, 1998.
In: Pannonhalmi Szemle, 6. évf. 4. sz. p. 110-122.
Tanulmány.

64. SZABÓ László, V.: Nihilismus und Erlösung in Hermann Hesses Roman "Der Steppenwolf".
Veszprém, 1998.
In: Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis, 2. sz. p. 167-178.
Tanulmány.
Az írás megjelent még: in: Hesse Page Journal, 1999-2000. Vol. II. Nr. 8. p. 67-78.

65. SZABÓ László, V.: Nihilismus und Erlösung in Hermann Hesses Roman "Der Steppenwolf".
Santa Barbara, 1998.
In: Hesse Page Journal. The University of California, 1999-2000. Vol. II., Nr. 8. p. 67-78.
Tanulmány.
Az írás megjelent még: in: Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis, 1998. 2.sz. p. 167-178.

66. HORVÁTH Géza: Siddhartha. Eine typologische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der strukturmodellierenden Motive in der Erzählung "Siddhartha", mit Ausblick auf das erzählerische Werk Hermann Hesses.
Szeged, 1998. JATE-Szeged.
In: Acta Germanica 7. Erzählstrukturen. Studien zur Literatur der Jahrhundertwende. Csúri Károly et al. (szerk.), p. 96-131.
Tanulmány.
Az írás Hesse Szidhártha c. művét elemzi tipológiai szempontok alapján, figyelembe véve a cselekménystruktúrát alakító aspektusokat (bipolaritás, egység, a hős mint kiválasztott, a lélekvezető szerepe).

67. SALYÁMOSI Miklós: Der Weltanschauungsroman. Der Entwicklungsroman in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Budapest, 1998.
In: Budapester Beiträge zur Germanistik. 33. köt. V., VII., XI. fejezetek
Doktori értekezés fejezetei.

1999

68. SZABÓ László, V.: Literatur und Psychologie: Hermann Hesse und Karl Gustav Jung.
Szeged, 1999. JATE-Szeged.
In: Acta Germanica 9. Nezt-Werk. II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten. Horváth Márta et al. (szerk.), p. 41-57.
Tanulmány.

69. HORVÁTH Géza: Schizophrenie und Selbstmord oder Zweiheit und Einheit in Hermann Hesses "Klein und Wagner", mit Rückblick auf Arthur Schopenhauer.
Szeged, 1999. JATE-Szeged.
In: Acta Germanica 10. Erzählstrukturen II. Studien zur Literatur der Jahrhundertwende. Csúri Károly et al. (szerk.), p. 145-153.
Tanulmány.
Az írás Schopenhauer gondolati világának jelenlétét vizsgálja Hesse Klein és Wagner c. novellájában.

70. HORVÁTH Géza: Goethe und Hesse. Goethes Einfluss auf Hesse im Spiegel der Entwicklungsgedanken beider Dichter.
Berlin, 1999.
In: Berliner Beiträge zur Hungarologie. 11. sz. Kulcsár-Szabó Ernő et al. (szerk.), p. 131-139.
Tanulmány.
Az írás Goethe és Hesse viszonyát, Goethe Hessére gyakorolt hatását, és a poláris világon túlmutató egység keresését vizsgálja.

71. ANONIM: Hesse, Hermann.
Budapest, 1999. Magyar Nagylexikon Kiadó.
In: Magyar Nagylexikon. 9. köt. Glatz Ferenc (szerk.), p. 419.
Lexikon szócikk.

2000

72. HORVÁTH Géza: Az esszéíró Hesse. (Hesse als Essayist.).
Budapest, 2000. Cartafilus.
In: Hermann Hesse: Pillantás a káoszba. Tanulmányok, p. 209-213.
Utószó.

73. KLINGENBÖCK Ursula: Nur wer die Schönheit kennt. Zu Hermann Hesses Romantikverständnis am Beispiel seines Briefwechsels mit Helene Voigt-Diederichs.
Veszprém, 2000.
In: Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis, 1. évf. 4. sz. p. 23-53.
Tanulmány.

74. RISKÓ Enikő: Die "lächelnde Weisheit der Unsterblichen". Der Begriff der "Unsterblichen" in Herman Hesses Prosa am Beispiel der Erzählung "Der Steppenwolf".
Nyíregyháza, 2000. Bessenyei György Könyvkiadó. p. 119-125.
In: A nyelvészet és az irodalomtudomány új útjai (Nyíregyházi Főiskolai Doktorandusz Füzetek 1.) Cs. Jónás Erzsébet (szerk.).
Tanulmány

75. JÁNOSSY Lajos: Nincs is olyan Hesse. A fürdővendég. A nürnbergi utazás. (Es gibt keinen solchen Hesse. Kurgast. Die Nürnberger Reise.).
Budapest, 2000.
In: Élet és Irodalom, 44. évf. 11. sz. p. 15.
Könyvismertetés.
Kritikus ismertetés A fürdővendég. A nürnbergi utazás c. kötet kapcsán.
On-line: http://www.es.hu/old/0011/kritika.htm (2004. 03. 09.)

76. RISKÓ Enikő: Hermann Hesse: A fürdővendég. A nürnbergi utazás. (Hermann Hesse: Kurgast. Die Nürnberger Reise.).
Vásárosnamény, 2000.
In: Partium, 9. évf. nyár. p. 30-33.
Tanulmány.

2001

77. HORVÁTH Géza: Hermann Hesse: Siddhartha. Auf der Suche nach der Einheit.
Budapest, 2001. Osiris Doktori Mestermunkák, p. 71-105.
In: Wege der deutschen Innerlichkeit am Beispiel von Johann Wolfgang Goethes "Die Leiden des jungen Werther", Hermann Hesses "Siddhartha" und Thomas Manns "Doktor Faustus".
PhD-értekezés fejezete.

78. HORVÁTH Géza: Utószó. (Nachwort.).
Budapest, 2001. Cartaphilus.
In: Hermann Hesse: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából. Legendák, p. 201-204.
Utószó.

79. HORVÁTH Géza: Josef Knechts Traum. Eine "Traumdeutung" mit einem Hinweis auf den gesamten Bedeutungssinn der Textwelt in Hermann Hesses Roman "Das Glasperlenspiel" .
Budapest, 2001. Osiris.
In: "Millionen Welten". Festschrift zum 60. Geburtstag für Árpád Bernáth. Péter Bassola et al. (szerk.), p. 312-324.
Tanulmány.

80. ERDŐDY Orsolya: Ungarn im Spiegel der deutschen Literatur: vom Zweiten Weltkrieg bis zur Wende.
Budapest, 2001. ELTE.
In: Budapester Beiträge zur Germanistik. 36. köt. Zwischen Utopie und Realität. Deutsch-ungarische Literatur-Beziehungen im Wandel. Horst Fassel et. al. (szerk.), p. 118-129.

81. TANDORI Dezső: A valóság létezik. (Die Wirklichkeit existiert.).
Budapest, 2001.
In: Új Könyvpiac, 11. évf. 10. sz. p. 9.
Könyvismertetés.
Az írás Hermann Hesse: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából. Legendák c. kötetét ismerteti.

82. RISKÓ Enikő: Közös motívumok Hermann Hesse és Hans Henny Jahnn műveiben Hesse "Pusztai farkas" című elbeszélésének és Jahnn "Folyó part nélkül" című trilógiájának példáján /különös tekintettel a trilógia "Gustav Anias Horn visszaemlékezései" című részére./ (Gemeinsame Motive in den Werken von Herman Hesse und Hans Henny Jahnn am Beispiel der Erzählung "der Steppenwolf" von Hesse und der Trilogie "Fluß ohne Ufer" /mit besonderer Rücksicht auf "Die Erinnerungen des Gustav Anias Horn"/.).
Nyíregyháza, 2003. Bessenyei György Könyvkiadó. p. 91-99.
In: Bölcsészettudomány a millennium évében (Nyíregyházi Főiskolai Doktorandusz Füzetek 2.) Cs. Jónás Erzsébet (szerk.).
Tanulmány

83. SZABÓ László, V.: Kierkegaard és Hermann Hesse. (Kierkegaard und Hermann Hesse.).
Veszprém, 2001.
In: Pro Philosophia, 5. évf. 28. sz. p. 97-110.
Tanulmány.

2002

84. HORVÁTH Géza: Hermann Hesse meséi. (Hermann Hesses Märchen.).
Budapest, 2002. Cartaphilus.
In: Hermann Hesse: A varázsló gyermekkora. Mesék. p. 317-324.
Utószó.

85. KOMÁROMI Sándor: A svájci német nyelvű irodalom magyar befogadása. (Die ungarische Rezeption der deutschsprachigen Literatur der Schweiz.).
Budapest, 2002.
In: Országos Idegennyelvű Könyvtár Évkönyve. Merész Imre et al. (szerk.), p. 155-179.
Válogatott bibliográfiával ellátott tanulmány.

86. ANONIM: Berühmt, geliebt, und viel gelesen. Hermann Hesse-Tage in Budapest.
Budapest, 2002.
In: Budapester Zeitung, 2002. ápr. 15. sz. p. ???
Cikk.
A írás a 2002. április 18-20 között Budapesten rendezett nemzetközi Hermann Hesse-konferencia kapcsán született.

87. ERDŐDY Orsolya: Die vielen Gesichter des Hermann Hesse.
Budapest, 2002.
In: Pester Loyd, 2002. ápr. 17. 16. sz. p. 6.
Cikk.
A írás a 2002. április 18-20. között Budapesten rendezett nemzetközi Hermann-Hesse-konferencia kapcsán született.

88. LUKÁCS Albin: Eigensinn macht Spaβ. Hermann-Hesse-Tage in Budapest.
Budapest, 2002.
In: Neue Zeitung. Ungarndeutsches Wochenblatt, 2002. május 3. p.???
Cikk.
A írás a 2002. április 18-20. között Budapesten rendezett nemzetközi Hermann-Hesse-konferencia kapcsán született.

89. ANONIM: Mit Eigensinn macht Hesse Spaβ. Groβes Interesse an seiner Gedenkkonferenz und Ausstellung in Budapest.
Oberndorf a. N., 2002.
In: Schwarzwälder Bote, 2002. május ???, 6. p.
Cikk.
A írás a 2002. április 18-20. között Budapesten rendezett nemzetközi Hermann-Hesse-konferencia kapcsán született.

90. CEB: Hesse-Jahr wird auch in Ungarn gefeiert.
Leonberg, 2002.
In: Leonberger Kreiszeitung, 2002. máj. 10. p.???
Cikk.
A írás a 2002. április 18-20. között Budapesten rendezett nemzetközi Hermann-Hesse-konferencia kapcsán született.

91.VARGA Lajos: Hamisságok mellől az igazság felé (Weg von den Falschheiten, zur Wahrheit hin.).
Győr, 2002.
In: Kisalföld, 2002. dec. 24. 299. sz. p. 14.
Cikk.

2003

92. HORVÁTH Géza: A márványmalom. Hermann Hesse korai elbeszélései. (Die Marmorsäge. Hermann Hesses frühe Erzählungen.).
Budapest, 2003. Cartaphilus.
In: Hermann Hesse: A márványmalom. Válogatott elbeszélések I. köt., p. 323-330.
Utószó.

93. HORVÁTH Géza: Egy életmű csúcsa. Hermann Hesse: Az üveggyöngyjáték. (Gipfel eines Lebenswerkes. Hermann Hesse: Das Glasperlenspiel.).
Budapest, 2003. Cartaphilus.
In: Hermann Hesse: Az üveggyöngyjáték, p. 619-635.
Utószó.
Az írás megjelent még: in: Protestáns Szemle, LXV. (XII. új) évf. 2. sz. p. 56-67.

94. MURÁNYI Sándor: Élhet-e az ember anya nélkül? Az ősanya képe Hermann Hesse Nárcisz és Goldmund című regényében. (Kann man ohne Mutter leben? Das Bild der Urmutter in Hermann Hesses Narziß und Goldmund.).
Gyulafehérvár, 2003.
In: Keresztény Szó. Katolikus kulturális havilap, XIV. évf. 9. sz. p.????
Tanulmány.
Megjelent még: http://www.topnet.ro/kerszo/ (2004. 03. 09.)

95. HORVÁTH Géza: Egy életmű csúcsa. Hermann Hesse: Az üveggyöngyjáték. (Gipfel eines Lebenswerkes. Hermann Hesse: Das Glasperlenspiel.).
Budapest, 2003.
In: Protestáns Szemle, LXV. (XII. új) évf. 2. sz. p. 56-67.
Tanulmány.
Az írás Az üveggyöngyjáték 2003-i kiadásának (Bp., Caratphilus, 2003) utószavaként is megjelent.

96. RISKÓ Enikő: Néhány gondolat a művész alakjának fejlődéséről Hermann Hesse korai prózájában. (Einige Gedanken über die die Entwicklung der Künstler-Figur in Hermann Hesses früher Prosa.).
Nyíregyháza, 2003. Bessenyei György Könyvkiadó. p. 79-91.
In: Diszciplinák találkozása. Nyíregyházi Főiskolai Doktorandusz Füzetek 3. Cs. Jónás Erzsébet (szerk.)
Tanulmány

2004

97. RISKÓ Enikő: Überlegungen zur Außenseiterproblematik in Hermann Heses "Der Steppenwolf" und in Hans Henny Jahnns "Die Niederschrift des Gustav Anias Horn".
Nyíregyháza, 2004. Bessenyei György Könyvkiadó. p. 65-79.
In: Magyar tudományosság - Európai dimenziók. Nyíregyházi Főiskolai Doktorandusz Füzetek 4. Cs. Jónás Erzsébet (szerk.)
Tanulmány.

98. HORVÁTH Géza: Csodálatos ifjúság. Hermann Hesse 1907 és 1910 között keletkezett elbeszélései. (Schön ist die Jugend. Hermann Hesses Erzählungen. 1907-1910.).
Budapest, 2004. Cartaphilus.
In: Hermann Hesse: Csodálatos ifjúság. (Válogatott elbeszélések II.) Cartaphilus. p. 367-374.

99. HORVÁTH Géza: Hermann Hesse: Roßhalde, avagy egy művészházasság kudarca.( Hermann Hesse: Roßhalde oder das Scheitern einer Künstlerehe.).
Budapest, 2004.
In: Hermann Hesse: Roßhalde. Cartaphilus. p. 215-225.
Utószó.

100. NAGY Emőke: "Hessével élmény utazni". Beszélgetés Bodnár Zita kommunikációs munkatárssal ("Es ist ein Erlebnis mit Hesse zu reisen". Interview mit der kommunikationsmitarbeiterin, Zita Bognár.).
Budapest, 2004. 14. sz. márc. 31. p. 27.
In: Nők Lapja.
Recenzió.

101. HORVÁTH Géza: Gertrud, egy muzsikus-regény. (Gertud, ein Musiker-Roman.).
Budapest, 2004. Cartaphilus.
In: Hermann Hesse: Gertrud. Cartaphilus. p. 269-279.
Utószó.

102. HORVÁTH Géza: Knulp, az örök csavargó. (Knulp, der ewige Vagabund.).
Budapest, 2004. Cartaphilus.
In: Hermann Hesse: Knulp. Cartaphilus. p. 149-158.
Utószó.

103. HORVÁTH Géza: Utazás a szellem birodalmában. (Reise im Recih des Geistes.).
Budapest, 2004. Cartaphilus.
In: Hermann Hesse: A napkeleti utazás. Sváb életrajz. Cartaphilus. p. 159-166.

104. UZSEKA, Norbert: Hermann Hesse: Knulp (három történet Knulp életébő( (Ajánlók).
Online: http://www.ekultura. hu/mutat. (2004. 05. 13.)

105. HORVÁTH Géza: Die drei Lebensläufe und ihr Verhältnis zur Biographie des Magister Ludi, Josef Knecht.
Tübingen, 2004.
In: Herman-Hesse-Jahrbuch. Bd.1. Hg. v. Mauro Ponzi, p. 147-158.

106. HORVÁTH Géza: Die erste internationale Hermann-Hesse-Gedenkkonferenz in Ungarn.
Tübingen, 2004.
In: Herman-Hesse-Jahrbuch. Bd.1. Hg. v. Mauro Ponzi, p. 178-179.

107. HORVÁTH Géza: Die ungarische Hermann-Hesse-Werkausgabe.
Tübingen, 2004.
In: Hermann-Hesse-Jahrbuch. Bd.1. Hg. v. Mauro Ponzi, p. 179-180.

2005

108. BUCHER Regina: "Und auch Tessiner liebe ich sehr [...]".- Hermann Hesse und die Tessiner.
Budapest, 2005. ELTE.
In: Budapester Beiträge zur Germanistik, 49. köt.: Hermann Hesse - Humanist und Europäer. I. Internationale Hermann-Hesse-Gedenkkonferenz. Kerekes Gábor és Erdődy Orsolya (szerk.), p. 19-27.
Tanulmány.

109. ERDŐDY Orsolya: "Statt Kosmos Chaos, statt Ordnung Wirrnis" - Zu einem Tagebuchblatt von Hermann Hesse.
Budapest, 2005. ELTE.
In: Budapester Beiträge zur Germanistik, 49. köt.: Hermann Hesse - Humanist und Europäer. I. Internationale Hermann-Hesse-Gedenkkonferenz. Kerekes Gábor és Erdődy Orsolya (szerk.), p. 28-37.
Tanulmány.

110. GYÖRFFY Miklós: Hesse als Glasperlenspieler.
Budapest, 2005. ELTE.
In: Budapester Beiträge zur Germanistik, 49. köt.: Hermann Hesse - Humanist und Europäer. I. Internationale Hermann-Hesse-Gedenkkonferenz. Kerekes Gábor és Erdődy Orsolya (szerk.), p. 38-45.
Tanulmány.

111. HORVÁTH Géza: Die Funktionen der Handlungsstruktur im Glasperlenspiel am Beispiel der drei Lebensläufe: Der Regenmacher, Der Beichtvater und indischer Lebenslauf.
Budapest, 2005. ELTE.
In: Budapester Beiträge zur Germanistik, 49. köt.: Hermann Hesse - Humanist und Europäer. I. Internationale Hermann-Hesse-Gedenkkonferenz. Kerekes Gábor és Erdődy Orsolya (szerk.), p. 46-55.
Tanulmány.

112. HUBER Peter: Dichtung als Konfession. Der Hesse der 20er Jahre.
Budapest, 2005. ELTE.
In: Budapester Beiträge zur Germanistik, 49. köt.: Hermann Hesse - Humanist und Europäer. I. Internationale Hermann-Hesse-Gedenkkonferenz. Kerekes Gábor és Erdődy Orsolya (szerk.), p. 56-76.
Tanulmány.

113. KEREKES Gábor: Hermann Hesses Rezeption in Ungarn bis ins Jahr 2002.
Budapest, 2005. ELTE.
In: Budapester Beiträge zur Germanistik, 49. köt.: Hermann Hesse - Humanist und Europäer. I. Internationale Hermann-Hesse-Gedenkkonferenz. Kerekes Gábor és Erdődy Orsolya (szerk.), p. 77-96.
Tanulmány.

114. KLINGENBÖCK Ursula: Pictura - Mythos - (literarischer ) Typus. Die Darstellung Frédéric Chopin in ausgewählten Schriften Hermann Hesses.
Budapest, 2005. ELTE.
In: Budapester Beiträge zur Germanistik, 49. köt.: Hermann Hesse - Humanist und Europäer. I. Internationale Hermann-Hesse-Gedenkkonferenz. Kerekes Gábor és Erdődy Orsolya (szerk.), p. 97-119.
Tanulmány.

115. MICHELS Volker: "Auf den Einzelnen kommt es an!" Zur Aktualität von Hermann Hesse.
Budapest, 2005. ELTE.
In: Budapester Beiträge zur Germanistik, 49. köt.: Hermann Hesse - Humanist und Europäer. I. Internationale Hermann-Hesse-Gedenkkonferenz. Kerekes Gábor és Erdődy Orsolya (szerk.), p. 120-134.
Tanulmány.

116. ROTHFUSS Uli: "Seit ich zurückdenken kann, hat es ihn gegeben." Schriftsteller und Hermann Hesse.
Budapest, 2005. ELTE.
In: Budapester Beiträge zur Germanistik, 49. köt.: Hermann Hesse - Humanist und Europäer. I. Internationale Hermann-Hesse-Gedenkkonferenz. Kerekes Gábor és Erdődy Orsolya (szerk.), p. 56-76.
Tanulmány.

117. SCHICKLING Marco: Hermann Hesse als Leser und Rezensent.
Budapest, 2005. ELTE.
In: Budapester Beiträge zur Germanistik, 49. köt.: Hermann Hesse - Humanist und Europäer. I. Internationale Hermann-Hesse-Gedenkkonferenz. Kerekes Gábor és Erdődy Orsolya (szerk.), p. 148-160.
Tanulmány.

118. V. SZABÓ, László: Hermann Hesse, der "gute Europäer".
Budapest, 2005. ELTE.
In: Budapester Beiträge zur Germanistik, 49. köt.: Hermann Hesse - Humanist und Europäer. I. Internationale Hermann-Hesse-Gedenkkonferenz. Kerekes Gábor és Erdődy Orsolya (szerk.), p. 161-176.
Tanulmány.

119. HORVÁTH Géza: Hermann Hesse als "vielgelesener" deutschsprachiger Autor in Ungarn - vor und nach der Wende.
Tübingen, 2005.
In: Herman-Hesse-Jahrbuch. Bd.2. Hg. v. Mauro Ponzi, p. 159-172.
Tanulmány.

120. HORVÁTH Géza: Az álmok háza. Herman Hesse 1911 és 1954 között keletkezett elbeszélései. (Das Haus der Träume. Hermann Hesses Erzählungen. 1911-1954.).
Budapest, 2005. Cartaphilus.
In: Hermann Hesse: Az álmok háza. Válogatott elbeszélések III.. Cartaphilus. p. 257-268.
Utószó.

121. HORVÁTH Géza: Hermann Hesse: Sziddhárta. Keleti bölcsesség nyugati szemmel. (Weisheit des Ostens mit den Augen des Westens.).
Budapest, 2005. Cartaphilus.
In: Herman Hesse: Sziddhárta. Cartaphilus. p. 172.

122. kzs: Nem álmodó ifjúság. Hermann Hesse: Az álmok háza. Válogatott elbeszélések III. (Keine träumende Jugend. Hermann Hesse: Das Haus der Träume. Ausgewählte Erzählungen III.).
In: EXIT Magazin, 2. évf. 025 sz. p. 076.
Könyvismertetés.
Megjelent még: http://www.exit.hu. (2005. 06. 23.)

123. GALAMB Zoltán: Herman Hesse: Napkeleti utazás (Ajánlók). (Hermann Hesse: Die Morgenlandfahrt, 1932.).
http://www.ekultura. hu/mutat. (2005. 02. 08.)
Könyvismertetés.

124. GALAMB Zoltán: A pusztai farkas (Ajánlók). (Der Steppenwolf, 1927.).
http://www.ekultura. hu/mutat. (2005. 05. 12.)
Könyvismertetés.

125. V. SZABÓ László: Hermann Hesse und Rudolf Pannwitz. Zwei Kapitel aus der Geschichte der Kritik am europäischen Nihilismus der Moderne, der "gute Europäer".
Franfurt am Main, 2005. Peter Lang.
In: Junge Germanisten aus ungarn stellen sich vor. Szigeti Imre (szerk.), p. 103-119.
Tanulmány.

126. V. SZABÓ László: Wege zur Vollkommenheit. Hermann Hesse und Sándor Weöres.
Szombathely/Wien, 2005. Preasens Verlag, (Acta Germanistica Savariensia, IX)
In: Sprache(n) und Literatur(en) in Kontakt. Beiträge der internationalen Konferenz 67. November 2003. Tóth József (szerk.), p. 327-338.

é. n.

127. ANONIM: Hermann Hesse.
Budapest, é.n.
In: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Korrajz és vádirat. (Ajánló bibliográfia a 20. sz. német prózairodalmából). Mitru Ibolya (szerk.), p. 52-56.
Cikk.
Rövid ismertetés Hesse munkásságáról.

128. K. J. [KOSZÓ János]: Hesse, Hermann.
Budapest, é. n.
In: Studium: Világirodalmi Lexikon (Külföldi Irodalom). II. köt. Dézsi Lajos (szerk.), p. 894.
Lexikon szócikk.

129. ANONIM: Hesse, Hermann.
Budapest, é. n.
In: Officina Nova. Az emberiség krónikája. Harenberg Bodo, Csorba Csilla (szerk.), p. 1012.
Lexikon szócikk.