SZABADSÁGHARC 1848–1849

A Hadtörténeti Gyűjtemény könyveiből – B

  BABÓS Lajos : Az első aradi vértanú
  BABUCS Zoltán : Az igaz ügy : 1848–1849
  BAGI Gábor : Forradalom, szabadságharc és megtorlás a Jászkun Kerületben
  BAGU Balázs : Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Kárpátalján
  BAGU Balázs – SZAKÁLL Mihály : A szabadságharc nemzetőrei
  Baja mezőváros szerepe az 1848–49. évi szabadságharcban
  BAJZIK László : Az aradi vár építése és hadieseményei az 1848–49-es szabadságharcban
  BAJZIK László : A Zala vármegyei Szegvártól az abonyi temetőig
  BALÁS György : Bem József
  BALLEYDIER, Alphonse : Histoire de la guerre de Hongrie en 1848–1849
  BALOGH Gyula : Vasvármegye honvédsége 1848–1849-ben
  BÁNLAKY (BREIT) József : Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harczának katonai története
  BARCY Zoltán – SOMOGYI Győző : A szabadságharc hadserege
  BARTA István : Kossuth alföldi toborzó körútja 1848 őszén
  BARTOS Mihály – GARBÓCI László : Promontor és Tétény 1848–49-ben
  BÁTORI SCHULCZ Bódog : Bátori Schulcz Bódog emlékiratai 1848/9-ki szabadságharczból
  BATTHYÁNY Lajos : Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai
  BEKE György : Négy nap dörgött az ágyú
  Bem apó
  BENE János : A nemzetőrség és a honvédség szervezése a kisvárdai járásban 1848–49-ben
  BENICZKY Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-iki szabadságharcról és a tót mozgalomról
  BERKÓ István : Az 1848/49. évi magyar szabadságharc olasz légiója
  BERNSTEIN Béla : Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók
  BIÁS István : Marosvásárhely a szabadságharcz alatt
  BODÓ László : Knezić Károly honvéd tábornok
  BONA Gábor : The Armenian heroes of the Hungarian war of independence in 1848–49
  BONA Gábor : Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban
  BONA Gábor : Kossuth Lajos kapitányai
  BONA Gábor : Selmeci diákok az 1848/49-es honvédsereg tisztikarában
  BONA Gábor : Századosok az 1848/49. évi szabadságharcban
  BONA Gábor : Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban
  BORUS Gábor : Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hódmezővásárhelyi honvédei
  BORUS József : Dembinski fővezérsége és a kápolnai csata
  BORUS József – ANDRÁSSY Antal : Örökség
  BRANKOVICS György : Az 1848/49-iki szabadságharcz története
  BRANKOVICS György : A magyar szabadságharcz története
  Budavár bevételének emlékezete : 1849
  BÜTTNER Emil : „Csata mezejérül írom pár soraim”

Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza 1848-1849 Vissza Könyvek