SZABADSÁGHARC 1848–1849

A Hadtörténeti Gyűjtemény könyveiből – D

  „De víg élet, s mily gyöngy élet... a honvédélet”
  DÉKÁNY Ráfael : Tizenkét hónap
  DEMBIŃSKI, Henryk : Dembinski Magyarországon
  DEMÉNY-DITTEL Lajos – SZÁVA Tibor Sándor : Érdekességek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történetéből
  DEMETER Lajos : A hazáért „a patakokat a mi vérünk festette pirosra”
  DÉR Cs. Dezső : Az 1848–49-es I. magyar hadtest
  A dicsőség napjai
  DINYÉS László : Aradi rabok
  DINYÉS László : Ismeretlen 1848/49-es dokumentumok
  DINYÉS László : Virágh Gedeon 1848/49-es huszártiszt élete
  DINYÉS László : Virágh Gedeon kunszentmiklósi születésű 1848/49-es Nádor-huszár főhadnagy, honvéd őrnagy, az utolsó aradi rab élete dokumentumok tükrében
  DIÓSZEGI György – DIÓSZEGI Krisztina : Adalékok az 1848–1849. évi dicsőséges magyar szabadságharc tisztikara görög eredetű hőseinek arcképvázlatához
  DÓSA Elek : Marosszék 1848–1849

Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza 1848-1849 Vissza Könyvek