SZABADSÁGHARC 1848-1849

A Hadtörténeti Gyűjtemény könyveiből – E

  EGRESSY Ákos : Emlékeim az 1848–49-dik évi szabadságharcz idejéből
  Ez volt az év! Csudáknak éve!
  1848–1849 : A forradalom és szabadságharc képes története
  1848–1849-es szabadságharcunk német szemmel
  1848–49 : A szabadságharc katonáinak egyenruhái
  Az 1848–49-es I. magyar hadtest iratai
  Az 1848–49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai
  Az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc története
  Az 1848–49-iki szabadságharcz alatti események Vizaknán
  Az 1849-es cári intervenció Magyarországon

Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza 1848-1849 Vissza Könyvek