SZABADSÁGHARC 1848–1849

A Hadtörténeti Gyűjtemény könyveiből – G

  Gál Sándor életrajza, avagy a székely ezredes, ki nem engedett a 48-ból
  GARDA Dezső : A forradalom katonái
  GELICH Richárd : Magyarország függetlenségi harcza 1848–49-ben
  GÖRFÖL Jenő – KOVÁCS László : Hol sírjaik domborulnak
  GÖRFÖL Jenő – LIMPÁR Péter : „Pacsirtaszót hallok megint”
  GÖRGEY Albert : Görgei Arthur
  Görgei Artúr, „a tiprott hős”
  GÖRGEY [GÖRGEI] Artúr : Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években
  Görgei Artúr válogatott írásai
  GÖRGEY István : A moóri csata
  GRACZA György : Az 1848–49-iki magyar szabadságharcz története
  GYALÓKAY Jenő : Az első orosz megszállás és Erdély felszabadítása
  GYALÓKAY Jenő : Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán
  GYÖRKEI Jenő – KOTTRA Györgyi, Cs. : Dicső ereklyék
  Gyűjteményi katalógus [Aradi Ereklyemúzeum]

Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza 1848-1849 Vissza Könyvek