SZABADSÁGHARC 1848–1849

Vissza

Bem apó (előszó)

 

A hazáért vérüket áldozó hősök emlékének ébrentartása minden nemzetnek elsőrendű kötelessége. A tündöklő példák méltatása a nevelés fontos eszköze.

Bem apó a Gondviselés akaratából a magyarság válságos helyzetében hazánknak elévülhetetlen szolgálatokat tett és a magyar névnek örök dicsőséget szerzett.

Emlékét az ország szívében már eddig is hirdette a Magyar Országos Bem Bizottság által közadakozás útján emelt szobra.

„Bem apó” könyve méltóan sorakozik a hős szobra mellé. Ez a könyv a néma gondolatot az öntött betű segítségével a tér és idő korlátai nélkül, nemzedékről-nemzedékre tovaterjeszti.

Ezzel a könyvvel a Magyar Országos Bem Bizottság a hős vezérnek második szobrot állított. A szobor talapzata körül azokat is felvonultatja, akik e nagy férfiút működésében támogatták, ismerteti azt a hatást, amelyet hatalmas egyénisége a későbbi nemzedékekre halála után is gyakorolt és rámutat arra is, hogy a magyar nép miként rótta le háláját nemzeti küzdelmének e kimagasló vezéregyénisége iránt.

Ezekkel a szavakkal útrabocsátom „BEM APÓ” könyvét.

Budapest, 1934. év május havában.

Horthy

Katalógus Bem apó Tartalom
KATALÓGUS TARTALOM

 


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza 1848-1849