SZABADSÁGHARC 1848–1849

Vissza

BENE : A nemzetőrség és a honvédség szervezése a kisvárdai járásban 1848–49-ben (előszó)

 

A kisvárdai múzeum (korábban: Vármúzeum, ma Rétközi Múzeum) kilencedik kiadványát tartja kezében a Tisztelt Olvasó.

Az eddig megjelent munkák néprajzi, történeti és természettudományi területeket öleltek fel, érthetően helytörténeti célzattal. Ez a dolgozat is jól illeszkedik a korábbiak sorába.

Nemzetünk történetének egyik legizgalmasabb ,legtöbbet forgatott időszaka az 1848-49-es szabadságharc. Többezer tanulmány jelent meg e korszakot elemezendő, hol objektíven, hol vészes elfogultsággal. Úgy tűnik, máig sem halt ki belőlünk a mítoszteremtő képesség, szerencsére, hiszen ez a kollektív költészetté emelkedett nemzeti akarat továbbéltetője.

BENE János e tekintetben - nem elsőként, s így nem egyedül - kissé illúzióromboló. Vagyis, a jó történész módszerével, igyekszik tárgyilagos maradni. A bőséggel közreadott dokumentáció nemcsak az új hatalmi rendszer mozaikjának összeállását mutatja be, hanem a hiányzó kockák helyét is látni engedi, mégpedig egy szűkebb közösség, a kisvárdai járás településeinek példáján. Ha tudjuk is általánosítva, hogy a szabadságharc kibontakozásának voltak ellenzői, netán fékezői és ellenállói, másként ítéljük meg ezt az anomáliát, ha saját körünkben is előfordul.

Ám a dolgozat nem az eltérések oknyomozása. Sőt, bőven találunk "felmentő" momentumokat, melyek bizonyítják, hogy a járás népessége az ország tüdejével lélegzik.

A szerző elfogulatlanságát az is alátámasztja, hogy inkvirálása pusztán kérdések feltevésére szorítkozik, nem bonyolódik megtévesztő spekulációkba. Stílusa, szerkesztése nélkülöz minden nehézkességet; érthető, áttekinthető, sőt izgalmas.

A leírtak az adott kor helyzetének vidéki - talán reprezentatív - reakciója. Sokoldalú információt ad a közgondolkodásról. a népesség összetételéről és társadalmi, vagyoni helyzetéről; bővelkedik helytörténeti, néprajzi (toborzás, viselet, stb.) adatokban.

A tematikai zártság miatt a hadi események ismertetésére itt nem kerülhetett sor. Ezek hiányában is merem szíves figyelmükbe ajánlani kiadványunkat!

Fehérvári Béla

 

Katalógus Bene Tartalom
KATALÓGUS TARTALOM

 


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza 1848-1849