SZABADSÁGHARC 1848–1849

Vissza

TUZSON : Tuzson János 1848/49-es honvéd őrnagy élete és tevékenysége (előszó)

 

1849. július közepén az erdélyi hadseregben 60 őrnagy szolgált, köztük Tuzson János. Ők többnyire nem tartoznak a szabadságharc ismert egyéniségei közé. Tevékenységükről alig tudunk valamit. Tették a dolgukat, amit a haza és a szívük diktált.

Az utóbbi évtizedekben, a sors különös kegye folytán Nyergestető, ahol Tuzson őrnagy Székelyföld utolsó csatáját vezette, egyre ismertebbé vált, még az anyaországi magyarok körében is. Mára itt nemzeti emlékhely alakult ki, ahol sokan megfordulnak, hogy egy szál virágot helyezzenek el a hősök sírjánál.

Számomra talán az a legszebb, hogy itt az elmúlt, több mint 160 év alatt minden megnyilvánulás a székely nép saját akaratából, vagy kezdeményezésére történt. 1849. augusztus 1-én Nyergestetőn Tuzson őrnagy katonái nem „rettentek”, a többszörös túlerőben lévő ellenség láttán, hanem a végsőkig kitartottak. A csatában elesett hősök hantjait sokáig nem jelezte semmi, míg végül 1897-ben a Bukarestben élő székelyek kezdeményezésére és adakozásából épült meg a máig is álló emlékmű. A kommunista diktatúra idején a székely legények, dacolva minden veszéllyel, senkitől sem hajtva, maguktól feljöttek ide, hogy emlékezzenek és erőt merítsenek.

A rendszerváltás óta minden évben, az ütközet évfordulóján önként sereglenek ide az emberek, hogy a helyi székelyek által előadott megható műsor meghallgatása után lélekben megerősödve térjenek haza.

Egy ilyen alkalommal megszólított egy újságíró, hogy beszéljek neki Tuzson Jánosról. Az igazat megvallva, pár perc múlva kifogytam a mondanivalóból. Ekkor határoztam el, hogy felkutatok minden elérhető családi, történelmi és irodalmi forrást, hogy tájékozottabb legyek.

Az Internet elterjedésével egyre másra jelentek meg írások Tuzson őrnagyról, többnyire Nyergestetővel összefüggésben, egymásról másolva, sok pontatlansággal. Azonban történész szakemberek tollából kitűnő munkákra bukkantam, melyek hozzásegítettek újabb adatok, események megismeréséhez.

Idővel terjedelmes mennyiségű adat gyűlt össze Tuzson Jánosra vonatkozóan, vagy vele összefüggésben. Az adatok rendszerezése során érlelődött meg bennem az a felismerés, hogy az ő alakja többet érdemel, mint összegyűjteni és dobozba zárni ezt az anyagot.

Ezen felbuzdulva, Gergely fiammal elhatároztuk, hogy dokumentumfilmet készítünk Róla. 2010-et írtunk ekkor. Egyed Ákos professzor úr volt szíves segíteni nekünk, elvállalta, hogy kameránk elé áll, és elmondja a film gerincét alkotó életrajzi méltatást. Őt Kolozsvárott felkeresve, a felvételt el is készítettük. Elképzelésünk az volt, hogy bejárjuk az Őrnagy teljes életútját, és helyi emberekkel, helytörténészekkel készített interjúkkal tesszük teljessé a filmet. A mellékelt térképvázlat alapján elkezdődtek az előkészületek, melyek során végigjártuk valamennyi települést, csatateret, ahol Tuzson János megfordult. Székelyföldön kezdtük el a forgatást, de a folytatást különböző okok miatt egyelőre fel kellett függesztenünk.

Közben az évek múltak, lehetőségeink nem javultak, így arra az elhatározásra jutottam, hogy az eredeti célt fel nem adva, legalább egy kiadványban állítsak emléket a 190 éve született Tuzson Jánosnak.

Leírásom során ragaszkodtam a kronológiai sorrendhez és az információk szelektálás nélküli közléséhez – gondolok itt az egyes legendaszerű idézetekre – mert úgy vélem, hogy a további kutatást ez segíti legjobban elő. Dolgozatommal remélem sikerül egy teljesebb képet festeni Tuzson János honvéd őrnagyról, aki nemcsak a „Nyergestető hőse” volt, hanem Székelyföld egyik olyan 1848/49-es katonája, aki végigharcolta a szabadságharc hadszíntereit Szenttamástól Schwechatig, ill. Holicstól Gorzafalváig. Ám közéleti tevékenysége legalább olyan elismerést érdemel, mint katonai helytállása.

Tuzson Jánosnak egyenes ági leszármazottja nem volt, de tetteinek emlékét rokonai, földijei, tisztelői megőrizték és generációról generációra tovább adták. Az utódokban ma is élénken élnek bátor helytállásáról, emberséges cselekedeteiről szóló történetek. Leírásomat elsősorban nekik ajánlom.

 

Katalógus Tuzson Tartalom
KATALÓGUS TARTALOM

 


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza 1848-1849