SZABADSÁGHARC 1848–1849

A Hadtörténeti Gyűjtemény könyveiből – K

  KACZIÁNY Géza : Görgei
  KALAPIS Zoltán : „Negyvennyolcnak nagy idejében”
  A kaponyai ütközet = Kaponjska bitka
  KARSA Ferenc : Szabadságharcos napló
  KATONA Tamás : Az aradi vértanúk
  KATONA Tamás – RÁDAY MIhály : Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei
  Katonák, papok, polgárok 1848/49-ben
  Kázsmárkiak az 1848/49. évi szabadságharcban
  KEDVES Gyula – RATZKY Rita : Csataterek Petőfije
  KEDVES Gyula : Répásy Mihály, a szabadságharc huszártábornoka
  KEDVES Gyula : A szabadságharc hadserege : a lovasság
  KEDVES Gyula : A szabadságharc huszárai
  KEDVES Gyula : Szabolcs a hazáért
  KEMÉNY Gábor : Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme 1848–49-ben
  KEMÉNY Krisztián : Az 1849. március 5-ei szolnoki ütközet története és okmánytára
  KENYERES Dénes : 1848/49-es magyar szabadságharc tábornokainak, törzstisztjeinek sorsa, hőstettei és kitüntetései
  KLAPKA György : Emlékeimből
  KMETY György : Mein Leben und Wirken in Ungarn, irta Görgei Arthur
  Komárom a szabadságharcban
  Komárom és Klapka György 1848/49-ben
  Komárom ismeretlen csillagai
  A kompromisszumok embere
  Kortárs krónika Pákozdtól Aradig
  KOVÁCH Ernő : Aradvár és Aradváros ostroma 1848–49-ben
  KOVÁCS András : 1848–1849 : a magyar szabadságharc képes atlasza
  KOVÁCS Endre : Bem a magyar szabadságharcban
  KOVÁCS Endre : Bem apó
  KOVÁCS Endre : Bem József
  KOVÁCS Endre : Bem József és a magyar szabadságharc
  KOVÁCS István : Bem tábornok
  KOVÁCS István : „Egy a lengyel a magyarral”
  KOVÁCS István : „Érdek és szeretet”
  KOVÁCS István : Honvédek, hírszerzők, légionisták
  KOVÁCS István : Így élt Bem József
  KOVÁCS István : A légió
  KOVÁCS István : A lengyel légió lexikona, 1848–1849
  KOVÁCS István : „...Mindvégig veletek voltunk”
F KOZICZ János : 1848-as zászlók
  KŐVÁRI László : Erdély 1848–1849-ben
  KUMLIK Emil : A szabadságharc pozsonyi vértanúi
  Küzdelem, bukás, megtorlás

Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza 1848-1849 Vissza Könyvek