SZABADSÁGHARC 1848–1849

A Hadtörténeti Gyűjtemény könyveiből – M

  MÁDAY Norbert : Egy nemzet vívta szabadságharcát
  A magyar szabadságharcz története napi-krónikákban
  A magyarországi hadjárat
  MAJOR István : Honvédélményeim 1848–49-ből
F MAKAI Ágnes : „Hű vitézségért...”
  MÁRIÁSSY János : A pétervásárai csata
  MÁRIÁSSY János : Visszaemlékezések az 1848–49. évi szabadságharc alatt végzett szolgálataimra
  MÁRKUS László : Guyon Richárd
  MASSONERI, Gustavo : Történelmi adalékok az 1848–49-es magyarországi függetlenségi háborúról (Cenni storici della guerra dell'indipendenza d'Ungheria nel 1848–49)
  MÁTÉ József : Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza
  MERÉNYI–METZGER Gábor : Az aradi vértanúk anyakönyvi bejegyzései
  MÉSZÁROS Lázár : Eszmék és jellemrajzok az 1848/9. forradalom eseményei- és szereplőiről
  MÉSZÁROS Lázár : Mészáros Lázár emlékiratai
  MEZŐ István : A szabadságharc Bács-Kiskun megyei nemzetőrsége
  MEZŐ István : A szabadságharc Bács-Kiskun megyei parancsnokai, 1848/49
  MORZSÁNYI Sándor : 7000 igazolt, s életben levő 1848/9-diki nonvédtiszt névjegyzéke rang és betűszerint

Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza 1848-1849 Vissza Könyvek