SZABADSÁGHARC 1848–1849

A Hadtörténeti Gyűjtemény könyveiből – S

  SÁFRÁNY Mihály [...] emlékiratai
  Saját kezébe, ott, ahol...
  SÁNTA Béla : Az 1848–49-iki szabadságharc rövid története
  SARKADY Sándor, ifj. : A sporoni nemzetőrség 1848-ban
  SASHALMI István : „Fiúk! Előre!”
  A sebesült Görgei
  SEMÂKIN, Konstantin R. : Hadaink vonulnak
  ŜERBATOV, Aleksandr : Paszkevics Magyarországon
  „...siessünk kedves magyar hazánkot ellenségeinktől megoltalmazni.”
  SIROKAI Zoltán : Mészáros Lázár tábornok
  SOLYMOSI József : Forradalom és szabadságharc Északkelet-Magyarországon 1848–1849-ben
  SOLYMOSI József : Kazinczy Lajos ezredes, a tizenötödik aradi vértanú
  SPIRA György : Hrabovszky altábornagy tévelygései Péterváradtól Alamócig
  SPIRA György : A magyar forradalom 1848–49-ben
  STEIER Lajos : Haynau és Paskievics
  STOLEK Aladár : Gróf Vécsey Károly
  SÜLI Attila : A nemzetőrség, a honvédség és a Kossuth-szabadcsapat szervezése Erdélyben 1848-ban
  SÜLI Attila : Erdélyi arisztokrata sors a „csudák évében”
  SÜLI Attila : Két háromszéki kormánybiztos a forradalomban és szabadságharcban
  SÜLI Attila : Ormai Norbert, az első aradi vértanú
  SÜLI Attila : A 11. (székely) huszárezred az 1848–49-es forradalomban és szabadságharcban
  SÜLI Attila : A 15. (Mátyás) huszárezred története

Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza 1848-1849 Vissza Könyvek