B

  BABUCS Zoltán : A Kárpátok őrei
  A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak
  BALLÓ István : Fejezetek a magyar katonai múlt történetéből
  BALOGH János : Munkács-vár története
  BÁNLAKY József : Az egyetemes hadtörténelem vázlata
  BÁNLAKY József : A magyar nemzet hadtörténelme
  BÁNÓ Attila : A magyar nemes vitézsége
  BÁRTFAI Ilona – MOTIL László : Tardos hősei és áldozatai a két világháborúban
  BEKE György : Hadi utak Erdélyben
  BERGAMINI, David : Japan's imperial conspiracy
  BÓDI Ottó : A sopronbánfalvi hősi temető

Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Könyvek Vissza Átfogó művek