M

  McNAB, Chris : A legnagyobb katonai katasztrófák (World's worst military disasters)
  A magyar hadtörténelem évszázadai
  A magyar hadügyi igazgatás története
  A magyar katona : vitézségünk ezer éve
  MAGYAR Kálmán – NOVÁKI Gyula : Somogy megye várai a középkortól a kuruc korig
  Magyarország hadtörténete : két kötetben
  Magyarország hadtörténete I. : a kezdetektől 1526-ig
  Magyarország hadtörténete II. : az oszmán hódítás kora : 1526–1718
  Magyarország hadtörténete III. : Magyarország a Habsburg Monarchiában : 1718–1919
  Magyarország hadtörténete IV. : 1919–től napjainkig
  MARKÓ Árpád : Elfelejtett magyar hadvezérek
  MARKÓ Árpád : Magyarország hadtörténete
  MARKÓ Árpád : Tudós és katona : Markó Árpád visszaemlékezései
  MARKÓ Árpád : Ungarisches Soldatentum
  MAROSSY Endre : Harcra hív a kürt
  MAROSSY Endre : Hol hőseink vére folyt...
  MILLETT, Allan R. – MASLOWSKI, Peter : For the common defense
  MITTÁK Ferenc : Várostromok a magyar történelemből
  MITTÁK Ferenc : Várostromok a világtörténelemből
  A modern kor híres csatái
  MOLNÁR László, V. : Kanizsa vára
  MONTGOMERY, Bernard L. : A history of warfare

Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Könyvek Vissza Átfogó művek