Hadtudományi bibliográfiák

A Hadtörténeti Gyűjtemény könyveiből

  BAYLISS, Gwyn M. : Bibliographic guide to the two World Wars
  Buda expugnata 1686 : Europa et Hungaria 1683–1718 : a török kiűzésének európai levéltári forrásai
  Buda expugnata 1686 : Europa et Hungaria 1683–1718 : a török kiűzésének hazai levéltári forrásai
  DORNBUSCH, Charles E. : Histories, personal narratives, United States Army
  EPERJESSY Kálmán : A bécsi hadilevéltár magyar vonatkozású térképeinek jegyzéke
  ESZÉNYI József – KRIZBAI János : Magyar nyelvű katonaszociológiai bibliográfia
  Fond- és állagjegyzék : A Hadtörténelmi Levéltár őrzésében lévő katonai iratok
VH2 FUNK, Arthur L. : The Second World War
  A Hadtörténelmi Levéltár fondjainak jegyzéke : feudális és kapitalista kor
  A Hadtörténelmi Levéltár katonai igazságügyi szerveinek, iratainak repertóriuma 1802–1991
VH2 Harc Budapestért
VH2 HILLGRUBER, Andreas : Südost-Europa im Zweiten Weltkrieg
VH2 Hazánk felszabadulása : bibliográfia és dokumentumgyűjtemény
  Istoriâ SSSR : SSSR v gody Velikoj Otecestvennoj vojny
  JESSUP, John E. – COAKLEY, Robert W. : A guide to the study and use of military history
  Kéziratok az Egyetemi [ZMNE] Központi Könyvtárban : 1. szakdolgozatok
  Lap- és könyvszemle [ZMNE EKK]
  LUKÁCS József : A magyar katonai hírlapok és folyóiratok bibliográfiája II. Rákóczi Ferenctől napjainkig : 1705–1941 ; Bibliographie deutscher Kriegszeitungen und Zeitschriften 1914–1918 : Auffindungsort in Ungarn
  A magyarországi holokauszt bibliográfiája
  Mária Terézia hadvezére
  A második világháború története : válogatott művek bibliográfiája
  Die Militär- und Sicherheitspolitik in der SBZ/DDR
  POHLER, Johann : Bibliotheca historico-militaris
VH2 SZABÓ Imre : Szeged felszabadulásának bibliográfiája
  A török kor, a kuruc kor, a nemesi felkelés, a királyi magyar nemesi testőrség iratainak levéltári segédlete
  WALLACH, Jehuda L. : Israeli military history
  A Zrínyi Katonai Kiadó kiadványai 1951–1980

I N F O R M Á C I Ó


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Könyvek