C

  CARY, James : Tanks and armor in modern warfare
  CENDROWSKI, Jerzy – SWEBOCKI, Stefan : Pszichológia a harcban és a katonai vezetésben (Psychologia walki i dowodzenia)
  CLANCY, Tom – FRANKS, Fred, Jr. : Into the storm
  CLARK, George : War and society in the seventeenth century
  CLAUSEWITZ, Carl von : A háborúról (Vom Kriege)
  CLAUSEWITZ, Carl von : On war (Vom Kriege)
  CLAUSEWITZ, Carl von : Vom Kriege
  COAKLEY, Robert W. : The role of federal military forces in domestic disorders
  COLLINS, John M. : Grand strategy
  CSELÉNYI József : Tápvonalak és antennák
  CSÉPE József : A katonai vezetés pszichológiája
  CSERY Péter : A parancsnoki joggyakorlat
  CZÉKUS János : A légvédelmi rendszer hatékonysága
  CZUPRÁK Ottó : Katonai szervezetvezetés

Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Könyvek Vissza Elméleti művek – könyvek