D

  DAHL, Richard C. – WHELAN, John F. : The military law dictionary
  DAMJANOVICS Imre : Az ökológiai biztonság és a vegyivédelem
  DAMÓ Elemér : Gondolatok a katonai erkölcsről
  DARKÓ Jenő : Bölcs Leó Taktikájának hitelessége magyar történeti szempontból
  DARKÓ Jenő : Az ősmagyar hadiszervezet és taktika
  DARKÓ Jenő : Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugateurópára
  DELBRÜCK, Hans : Geschichte der Kriegskunst
  Department of Defense dictionary of military and associated terms
  DERRIENNIC, Jean-Pierre : Polgárháborúk (Les guerres civiles)
  DÖMÖTÖR József : Tanulmány Sandrart Jakob 1664-ben készült térképéről
  DUPUY, Trevor N. – JOHNSON, Curt – HAYES, Grace P. : Dictionary of military terms
  DUPUY, Trevor N. : The evolution of weapons and warfare
  DYER, Gwynne : War

Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Könyvek Vissza Elméleti művek – könyvek