H

  HAÁZ Áron – KOCSIS János Gyula – MAGYAR István : A honvéd és a harcászati szintű kis alegységek (raj és szaksz szintű kötelékek) általános harcászati gyakorlati felkészítése
  Háború, hadsereg, hadtudomány (Marksizm-leninizm o vojne i armii)
  A háborúk és a hadművészet története (Istoriâ vojn i voennogo iskusstva)
  Háborus előadások a budapesti Kir. M. Tudomány-Egyetemen
  HACKETT, John W. : The Third World War
  Haderők és hadviselés az elöltöltő fegyverek korában
  Haditechnikai kislexikon
  Hadműveleti művészet
  A hadművészet középkori és újkori klasszikusai
  A hadművészet ókori klasszikusai
VH2 A hadosztály harcászata (Taktika v boevyh primerah : diviziâ)
  Hadtudományi értekezések : 1993
  Hadtudományi lexikon
  HAIG Zsolt – VÁRHEGYI István : Hadviselés az információs hadszíntéren
  HAIG Zsolt – VÁRHEGYI István : Információs műveletek
  HAIG Zsolt : Információs műveletek a kibertérben
  HAIG Zsolt – VÁRHEGYI István : A vezetési hadviselés alapjai
  HAJMA Lajos : Nyugati szakírók a háborúról
  HAJMA Lajos : Stratégiai célok – katonai doktrínák
  HAJNAL Károly – NÉMETH Ottó : Erődök ellen
  HALASI Ferenc : Általános lőkiképzés munkafüzet
  HALASI Ferenc : Az éjszakai harc jellemzői
  HARAI Dénes : A katona antropológiája
  HARALYI László : Angol-magyar, magyar-angol katonai műszaki szótár
  Harcászat (Taktika)
  HARCLERODE, Peter : A háború eszközei (Warfare)
  HAUSNER Gábor : Márs könyvet olvas
  HEGYMEGI Zoltán – SZALAI Kálmán : A repülőezred műszaki biztosításának, a repülőtér karbantartásának és javításának feladatai, a végrehajtás megszervezése különböző időszakokban
  HEINL, Robert D., Jr. : Dictionary of military and naval quotations
  HERSH, Seymour M. : Chemical and biological warfare
  HIDÁN Csaba László : A hadviselés művészete : emberi tényezők
  HOBBS, Richard W. : The myth of victory
  HÓKA Miklós : A szárazföldi csapatok NATO-elvű rádióhíradásának alapjai
  Honvédelmi alapismeretek : füzet
  Honvédelmi alapismeretek : könyv
  HORTOBÁGYI István : Nemzetközi hadijog
  HOWARD, Michael E. : War and the liberal conscience
  Humán (lézer) fegyverek és a légi sugárfelderítés
  Hun-magyar harcművészet

Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Könyvek Vissza Elméleti művek – könyvek