Elméleti művek – könyvek

Hadműveleti művészet (fülszöveg)

 

E válogatott írásokból az olvasó áttekintést kap a hadműveleti művészet történetéről, a fegyveres küzdelmen belül a haderőnemek – különösen a szárazföldi csapatok – szerepéről, a támadás és védelem alapjairól, a hadsereg-hadműveletek jellemzőiről, a fegyvernemek és szakcsapatok alkalmazásával, a harc minden oldalú biztosításával összefüggő kérdésekről. Több tanulmány foglalkozik a csapatoknak harcban, hadműveletben történő vezetésével, a vezetés korszerűsítésének irányaival. Minden egyes tanulmány önálló, egyik sem folytatása a másiknak; megírásuk ideje különböző, olykor több év választja el őket egymástól. Mégis, e szemelvénygyűjtemény olyan átfogó képet nyújt a hadműveleti művészet elmúlt egy-másfél évtizedének fejlődéséről, legfőbb kérdéseiről, melyek ismerete hozzásegíti olvasóinkat hadművészeti ismereteik elmélyítéséhez, egyes témák vonatkozásában az alaposabb felkészüléshez.

 

Katalógus Hadműveleti művészet Tartalom
KATALÓGUS TARTALOM

 


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Könyvek Vissza Elméleti művek – könyvek