Elméleti művek – könyvek

HAIG : Információs műveletek a kibertérben (előszó)

 

A kibertér talán a 21. század egyik legtöbbet használt kifejezése, amely az információtechnológiának köszönhetően a mindennapjaink szerves részévé vált. A társadalom számos funkciója a fizikai dimenzióból a kibertérre költözött az elmúlt néhány évtizedben, és ennek a folyamatnak még nincs vége.

A társadalom az elmúlt időben már egyre inkább a hálózatos kifejezéssel jellemezhető, hiszen számtalan olyan technikai eszközt használunk minden nap, amelyek alapjaiban változtatták meg a kommunikációnkat, az információhoz való viszonyunkat, legyen szó gazdaságról, kultúráról, politikáról vagy éppen biztonságról. Ezek a változások pedig éppen a hálózatba kötött információtechnológiai eszközöknek köszönhetők.

A katonai tevékenységekre, magukra a hadseregekre és azok műveleteire – legyen szó háborús konfliktusról vagy éppen békefenntartásról – az információtechnológia szintén komoly hatással volt. Az információ ebben a fejlődésben kulcsszerepet kapott, hiszen a technikai fejlődés magával hozta azokat a műveleteket, amelyekben az információra alapozott tevékenységek erősokszorozó tényezőként jelentkeznek.

Jelen könyv ezeket a tényezőket vizsgálja tudományos igényességgel. A szerző, aki több mint három évtizede vizsgálja és kutatja az információs műveleteket, tudományos alapossággal mutatja be a technikai fejlődés minden egyes olyan szakaszát, amelyek hatással voltak napjaink információtechnológiai forradalmára és így a katonai műveletekre is.

A könyv egyedi történeti áttekintést ad a távírótól az internetig, majd bemutatja azokat a hálózatos technológiákat, amelyek nemcsak előnyökkel, de számos – elsősorban biztonsági – kihívással is járnak.

Mindezek mellett a szerző bepillantást enged az információs műveletekbe, amelyek az elmúlt néhány évtized katonai tevékenységeinek egész sorát alakították át. A történeti áttekintésen túl a könyv részletesen bemutatja az olyan nagyhatalmak, mint az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, illetve a NATO mint katonai-politikai szövetség információs műveletekről alkotott elképzeléseit, doktrínáit. Különösen érdekes lehet az olvasó számára annak tanulmányozása, hogy ezek a műveletek a kibertérben hogyan érvényesülnek, illetve azok a kibertérre milyen hatással is vannak, hiszen ezek nemcsak a katonai, hanem a társadalom legtöbb funkciójára is hatással lesznek a jövőben.

Budapest, 2018. április 28.

Kovács László

 

Katalógus Haig Tartalom
KATALÓGUS TARTALOM

 


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Könyvek Vissza Elméleti művek – könyvek