Elméleti művek – könyvek

HARALYI : Angol-magyar, magyar-angol katonai műszaki szótár (bevezetés)

 

E műszaki biztosítási szakszótár összeállítására tanártársaimmal, angol nyelvtanáraimmal és az IFOR kötelékében szolgálatot teljesítő bajtársaimmal folytatott beszélgetések ösztönöztek.

A szóanyag alapját a Bundessprachenamt „Glossary of Engineer Terms” című angol-német szótára képezte, melyet kiegészítettem az angol nyelvű katonai folyóiratok műszaki támogatással foglalkozó, illetve műszaki eszközöket ismertető cikkeiből, valamint amerikai és brit műszaki szakutasításokból kigyűjtött kifejezésekkel. Ezt a szóanyagot vetettem össze a magyar katonai szakkifejezésekkel (lásd a felhasznált irodalom jegyzékét). Az immár kétnyelvű alapanyagot a jövőbeni felhasználók ellenőrizték szakmai és nyelvi szempontból. A szótárat 1998-ban, SFOR misszióm idején használtam.

Ezúton is köszönetet mondok †Magócsi Zoltánnénak, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem néhai angol nyelvtanárának, Dr. Rózsa Andrea őrnagy asszonynak, Újfalusi Csaba ezredesnek, dr. Mueller Ottmar úrnak, a hadtudomány kandidátusának, Robert Pooleynak, (Royal Navy, UK) önzetlen segítségükért, valamint Boros Lajos úrnak, a USA tengerészgyalogos hadteste nyugállományú ezredesének és Dr Soproni Andrásnak, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem docensének lektori munkájukért.

Az elkészült anyag megkönnyítheti a magyar és más nemzetek műszaki erőinek együttműködését úgy a kiképzésben, mint a válságkezelő műveletekben és humanitárius akciókban szakfeladataik teljesítésekor. Segítséget kíván nyújtani továbbá a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyete tanárainak és az angol katonai szaknyelv iránt érdeklődő műszaki tiszteknek az oktatásában és a tanulásában.

A szótárban használt terminológiát dinamikusan változó szókincsként kell kezelni: alkalmazhatósága a felhasználók együttműködési készségében rejlik. A gyakorlati tevékenység közben felmerülő észrevételeket és javaslatokat kérem az alábbi címre eljuttatni:

Dr. Haralyi László
Székesfehérvár
József Attila u. 37
8000
Hungary

 

Katalógus Haralyi Tartalom nincs
KATALÓGUS TARTALOM

 


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Könyvek Vissza Elméleti művek – könyvek