Elméleti művek – könyvek

Katonai etika (előszó)

„Azok az emberek, akik nyilvános háborúban fegyvert fognak egymásra, ettől még nem szűnhetnek meg morális lényekké lenni, akik felelősek egymással szemben és Isten előtt.”
(Francis Lieber)
[Az amerikai hadsereg 1863. évi szabályzatából]

 

 

 

 

A Katonai etika című tantárgyunk oktatásához a 2004-ben megjelent könyvünk kiegészítése érdekében elkészítettük az érdeklődők által most kézben tartott szöveggyűjteményt. A szerkesztő, valamint az összeállításban közreműködők számára nem kis fejtörést jelentő válogatáshoz egyfajta zsinórmértéket jelentett a fenti mottó. Az a gondolat, hogy bár a háborúkkal, a katonai tevékenységgel együtt jár az erőszak, és annak minden szörnyű következménye, a résztvevők és az érintettek azonban ettől még morális lényekként szerettek volna működni.

A kötetben szereplő szövegrészletek szigorúan követik a tankönyv szerkezetét, az abban szereplő tartalmi kérdéseket, aminek alapvetően pedagógiai-módszertani okai voltak. Ez az alapállás, valamint egyéb (főleg technikai) szempontok azonban inkább nehezítették, mintsem könnyítették a közreműködők dolgát. Nagyon sok eredeti, sokszor nehezen hozzáférhető irodalomból szerettünk volna fontos részeket a jelenleginél bővebben szerepeltetni, erre azonban terjedelmi okok miatt nem volt lehetőség. Csak példaként említjük az ókori szolóni törvényeket, a spártai katonai életről tudósító írásokat, vagy a Iustinianus-, illetve Theodosius-féle kódexeket. Nagyon érdekes lehetett volna a kínai Szun-cinek a hadviselés törvényeiről értekező írásából beválogatni fontos részeket. Egyes fejezeteknél, például ahol az alapfogalmakhoz kapcsolódunk, szerettünk volna lényegesen több irodalmi, verses és prózai alkotást (részletet) szerepeltetni. Ugyanez vonatkozik a magyar hadtörténelemhez kapcsolódó fejezetre is.

Mivel a tankönyvben a békeeszmékkel és békeutópiákkal foglalkozó fejezetben a magyar közgondolkodást és katonai éthoszt erősen befolyásoló, számunkra szinte mindig kedvezőtlen békeszerződésekkel arányaiban kevesebbet foglalkoztunk, ezért a jelen szöveggyűjteményben igyekeztünk ezt a hiányt legalább részben pótolni. Fontosnak tartottuk végül azokat a dokumentumokat, amelyek reményeink szerint segítenek jobban megérteni a magyarországi rendszerváltás és haderő-átalakítás erkölcsi dilemmáit, a jelentősebb nyugati haderők értékrendi kérdéseit, valamint a nemzetközi környezetben zajló katonai műveletek morális követelményeit és konfliktusait.

A szerkesztő

 

Katalógus Katonai etika Tartalom
KATALÓGUS TARTALOM

 


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Könyvek Vissza Elméleti művek – könyvek