Elméleti művek – könyvek

Tanulmánygyűjtemény : válogatás a Honvédelmi Minisztérium 1996. évi kutatási eredményeit összegező tanulmányokból (előszó)

 

A HM Oktatási és Tudományszervező Főosztályának egyik fontos feladata, hogy a Honvédelmi Minisztérium tudományos munkaterve szerint elkészült tanulmányokat – a kutatási eredmények hasznosítása érdekében – eljuttassa a felhasználókhoz. Ezt a célt szolgálja a jelen tanulmánygyűjtemény is, amelyben az 1996. évi munkatervben szereplő kutatási feladatokban elért eredményekről szóló írások egy részét adjuk közre. Az év termését teljes egészében megjelentetni sajnos nem áll módunkban, és a gyűjteménybe felvett tanulmányokat is erősen rövidíteni kényszerültünk. Törekedtünk viszont arra, hogy a gyűjteményben nem szereplő tanulmányok más formában hasznosuljanak.

A tanulmányok témái jól mutatják, hogy a kutatómunka 1996-ban – mint más esztendőkben is – széles sávban folyt, kiterjedt a hadtudomány minden területére, ugyanakkor a hadügy napjainkban legfontosabb feladataira: a honvédelem és a honvédség átalakítására, illetve az euroatlanti integrációval kapcsolatos tennivalókra koncentrált. Ezzel összhangban kaptak helyet a válogatásban az olyan tanulmányok, amelyek az alapvető államigazgatási-kormányzati dokumentumokban a honvédséggel szemben támasztott követelményekkel és az ennek megfelelő fejlesztési célokkal, a haderőrendszer és a mozgósítás alapkérdéseivel, a haditechnika korszerűsítésével és a haderőnemek fejlődésének prognosztizálásával, valamint a NATO-hoz való csatlakozásunk feltételeivel és a békefenntartó tevékenységekkel foglalkoznak. De az átalakítás és az integráció céljait szolgálják a honvédelmi politikáról, az új védelmi tervező rendszer kialakításáról, a személyügyi munka új elveiről, a korszerű egészségügyi rendszerről és a nemzetvédelmi egyetem átalakításáról szóló írások is.

Úgy gondoljuk ugyanakkor, hogy a közölt tanulmányok – amellett, hogy az aktuális feladatok megoldását alapozzák meg vagy segítik elő – a hadtudomány gazdagításához is hozzájárulnak, tehát hosszabb távon is érvényes gondolatokat közölnek. Ezért is szándékozunk a munkatervünkben szereplő témák kutatási eredményeit a jelenlegihez hasonló gyűjteményes kiadásban a jövőben is rendszeresen közreadni.

Kérjük Olvasóinkat, hogy az ezzel kapcsolatos esetleges észrevételeiket juttassák el hozzánk.

Budapest, 1997. augusztus

Dr. Szenes Zoltán
dandártábornok

 

Katalógus Tanulmánygyűjtemény 1996 Tartalom
KATALÓGUS TARTALOM

 


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Könyvek Vissza Elméleti művek – könyvek