Hadseregek, fegyvernemek története – könyvek

Évkönyv, 2014 : [a Felderítők Társasága Egyesület kiadványa] (előszó)

 

DR. TÖMÖSVÁRY ZSIGMOND
NYÁ. DANDÁRTÁBORNOK

Tisztelt Bajtársak! Tagtársak!
Kedves Barátaim!

Nagy örömmel ajánlom figyelmetekbe a Felderítők Társasága Egyesület 2014. évi életét és tevékenységét bemutató Évkönyvünket.

Évkönyvünk, a korábbi három esztendő hasonló kiadványaihoz képest, kicsit „vékonyabbra” sikeredett. Nem azért, mintha kevesebbet tettünk volna, hanem pusztán azért, mert az elmúlt esztendőben rendezett konferenciánk teljes anyagát önálló kiadványként sikerült megjelentetni, a Felderítő Szemle 2014/4. számában. Köszönet illeti ezért a lehetőségért együttműködő szervezetünket, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot!

Az eddigiekhez hasonlóan, jelen Évkönyvünk is bemutatja a tárgyévben végzett munkánk valamennyi területét, szervezeti életünk fontosabb eseményeit, az Egyesületünk által szervezett rendezvényektől kezdve egészen az együttműködő partnereink által tartott olyan programokig, amelyeken valamilyen formában képviseltettük magunkat. Mindezek mellett közreadjuk azokat az Egyesületünkkel kapcsolatos legfontosabb információkat is, amelyek bepillantást engednek a Felderítők Társasága Egyesület működésébe. Így a kiadvány tartalmazza az Egyesület tisztségviselőinek elérhetőségét és minden olyan adatot, amelyek fontosak lehetnek Társaságunk tagjai és a Szervezetünk iránt érdeklődést tanúsító személyek számára.

Jelen Évkönyvünk 2014. januártól 2014. decemberig tartalmazza azokat a legfontosabb információkat, amelyek segítségével szeretnénk a külvilág számára is jól érzékelhetően bemutatni Egyesületünk életét, az Elnökség, a három Szekció (Tudományos, Polgári és Katonai Kapcsolatok, valamint Szociális) által végzett munkát, az együttműködő partnereinkkel közösen tartott rendezvényeket, mindazokat a tevékenységeket, amelyeket az Alapszabályunkban, munkaterveinkben foglaltaknak megfelelően végeztünk.

Egyesületünk ebben az esztendőben is fontos feladatának tekintette a felderítő szakma történetének kutatását, szakmai hagyományaink ápolását. Ennek jegyében szerveztük meg idei egyik kiemelt rendezvényünket, a „Fejezetek a magyar csapat- és hadműveleti-harcászati felderítés történetéből” című, nagy érdeklődést kiváltó konferenciát. A rendezvény sikeres megszervezésében nagy segítségünkre voltak együttműködő partnereink: a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A konferencia sikerét bizonyítja, hogy azon 116 fő vett részt (többen az Egyetem Ludovika Kampuszán, velünk egy időben tartott konferenciáról is átjöttek a délutáni előadások meghallgatására). A konferencia teljes anyagát – amint azt már korábban jeleztem – a Felderítő Szemle 2014/4. száma tartalmazza, amelyet a mai napon (Évkönyvünkkel együtt) kézhez kaptatok.

A 2014-es év másik kiemelt rendezvénye volta Felderítők Napja alkalmából, immár hagyományosan, a családtagok részvételével tartott hangulatos ünnepi megemlékezésünk. Ezúttal új helyszínen, a Rákóczi híd budai hídfőjénél található lnfopark éttermében tartott megemlékezésen 96 fő vett részt. Az ünnepi beszédet a Koncz Márton-díjas Dr. Munkácsi József ny. ezredes tagtársunk tartotta. Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Dezső Sándor dandártábornok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-helyettese és Dr. Resperger István ezredes, a NKE Nemzetbiztonsági Intézetének igazgatója, valamint több magas beosztású tagtársunk, köztük Fucsku Sándor vezérőrnagy, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka és Dr. Boda József r. vezérőrnagy, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ főigazgatója.

Tudományos Szekciónk 2014-ben is igen sikeres rendezvénysorozatot szervezett a Biztonságpolitikai Klub keretében. A megelőző évhez hasonlóan, az év során is négy előadásra került sor: A rendezvények sorát januárban Dr. Nógrádi György, a Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára „Nemzetközi biztonságpolitikai évértékelő” címmel nyitotta meg, majd Dr. Szilvágyi Tibor ny. alezredes tagtársunk „Válságkörzet-e még a Nyugat-Balkán?” címmel folytatta márciusban. Őt követte, májusban, Lévay Gábor ny. alezredes tagtársunk „Az Internet rejtelmes világa” című érdekes előadása és végül decemberben Sz. Bíró Zoltán történész nagy érdeklődéssel kísért „Oroszország–Ukrajna, egy válság és ami mögötte van” c. előadása zárta a sort.

Egyesületünk képviselői az év során részt vettek együttműködő partnereink, valamint a hozzánk hasonlóan a honvédelem ügyét támogató társadalmi szervezetek programjain. Egyebek között a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége, a Magyar Hadtudományi Társaság, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézete, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége, a Balassi Bálint Bajtársi Közhasznú Egyesület, a MATASZ és a Békefenntartók Bajtársi Egyesülete által szervezett konferenciákon és rendezvényeken. Mindezek döntő többsége nyomon követhető Évkönyvünkben. A különböző fórumokra kapott meghívások számának fokozatos bővülése arról tanúskodik, hogy 2014-ben is sikerült tovább erősíteni Egyesületünk elismertségét a hazai társadalmi és tudományos közéletben. Ennek az elismertségnek tulajdonítjuk Társaságunk taglétszámának örvendetesen folyamatos növekedését is.

Tevékenységünket folyamatosan változó jogszabályi keretek között végeztük. A változások arra is ösztönöztek bennünket, hogy bizonyos területeken megújítsuk a működésünk kereteit rögzítő Alapszabályt, hogy folyamatosan eleget tehessünk a társadalmi szervezetek tevékenységét meghatározó jogszabályi követelményeknek.

Végezetül szeretném megköszönni az együttműködési készséget együttműködő partnereinknek, és külön is a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetésének a részünkre nyújtott támogatást!

Bízom abban, hogy Egyesületünk tagságának aktivitása 2015-ben sem csökken, tagjaink közül minél többen vesznek részt programjainkon, erősítve ezzel Társaságunk elismertségét és összetartozásunkat.

2014. december

 

Katalógus Évkönyv, 2014 Tartalom
KATALÓGUS TARTALOM

 


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Könyvek Vissza Hadseregek, fegyvernemek