Hadseregek, fegyvernemek története – könyvek

70 év az életveszély árnyékában : a magyar tűzszerész- és aknakutató alakulatok története : 1945–2015 (ajánlás)

 

Súlyos, máig ható örökséget hagyott hazánkra a második világháború: még napjainkban is fel nem robbant bombák, aknák, tüzérségi lőszerek és egyéb robbanótestek ezrei hevernek titokban az egykori harcok helyszínein. Ezek hatástalanítása, megsemmisítése adja a Magyar Honvédség tűzszerészeinek a legfőbb munkát, immár 70 éve.

Veszélyes küldetésüket nemcsak az életveszély árnyékában, hanem a média és a nagy nyilvánosság figyelmétől övezve is végzik. Tűzszerészkatonákkal találkozik a legtöbbször a hírekben a nagyközönség, ezért ők – ha úgy tetszik – a Magyar Honvédség arcai is egyben. Évente több ezer bejelentés érkezik hozzájuk építkezéseken, földmunkák során előkerült robbanótestekről. Folyamatosan és rendületlenül járják az országot, hogy felszámolják a világháború terhes és veszélyes emlékeit. Az elmúlt hét évtized során a tűzszerészek és aknakutatók mintegy százezer hektár területet mentesítettek. Megsemmisítettek több mint húszmillió aknát, bombát és tüzérségi lőszert, valamint harminc ezer tonna egyéb lőszert és robbanóanyagot.

A tűzszerészekre nemcsak itthon, hanem külföldön is komoly feladatokat rónak a háborúk és azok mementói. A magyar katonák kivették részüket a délszláv háború utáni aknamentesítésből, de helytálltak a távoli Afganisztán hegyei között is.

Az elmúlt évtized egy új, nem kevésbé veszélyes feladattal is bővítette munkájukat. Az aszimmetrikus hadviselés legveszélyesebb fegyvereinek, a házi készítésű robbanóeszközök hatástalanításának és megsemmisítésének feladata is a missziókban szolgálatot teljesítő tűzszerészekre hárul.

Mindezek a feladatok különleges, évekig tartó, alapos felkészülést, folyamatosan megújuló tudást és soha nem lankadó figyelmet követelnek meg e hivatás művelőitől. Békeidőben is az életüket kockáztatják nap mint nap: munkájukra, felkészültségükre, bátorságukra nem csak a Magyar Honvédség, de az egész ország büszke lehet.

Az elmúlt hét évtized során – itthon és külszolgálatban – mintegy háromszáz tűzszerész halt hősi halált veszélyes feladatának végrehajtása közben. Az ő emlékük megőrzéséről is szól ez a kötet, hiszen erőnk, önbecsülésünk meghatározója, hogy miként viszonyulunk elesett bajtársainkhoz, hőseinkhez.

E gazdagon illusztrált díszkötet méltó megemlékezés róluk és a fennállásuk 70. évfordulóját ünneplő tűzszerészekről. Pontos és részletes áttekintést nyújt a tűzszerész-alakulatok és feladataik történetéről. A szerzők rendkívül gazdag ismeretanyagot tárnak az olvasó elé. Nemcsak a hozzáértés, a szakszerűség, a gazdag szakmai tapasztalat és szerteágazó kutatások eredményei érzékelhetők a műben, hanem az érzelmi kötődés, a rendkívüli tisztelet a tűzszerészkatonák munkája, múltja és jelene iránt. Szemléletesen, adatokra és tényekre támaszkodva, szakmailag megkérdőjelezhetetlen, autentikus forrásként mutatják be a szerzők a tűzszerészek történetét. Azokét a katonákét, akik immár meghatározó tényezői hazánk honvédelmének, a haza szolgálatának, katonai hagyományainknak. Elismerés és köszönet áldozatos munkájukért.

Dr. Benkő Tibor vezérezredes
Honvéd Vezérkar főnök

 

Katalógus 70 év az életveszély árnyékában Tartalom
KATALÓGUS TARTALOM

 


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Könyvek Vissza Hadseregek, fegyvernemek