Hadseregek, fegyvernemek története – könyvek

LISZNYAI – TÖLL : A 39. császári és királyi gyalogezred története (ajánlás)

 

Tisztelt Olvasó!

Ön a 39. Dom Miguel gyalogezred felállításának 250. évfordulójára készült könyvet tartja a kezében. Az ezred fennállása során (1756–1918) részt vett a Habsburg Birodalom, illetve az Osztrák–Magyar Monarchia minden háborújában, hadjáratában. Katonái kiváló harci szellemének, a csatatereken mutatott helytállásának köszönhetően mindig nagy megtiszteltetésnek számított az alakulat katonájának, veteránjának vagy éppen a hadkiegészítési körzet lakójának lenni. A 39. gyalogezred állományát ugyanis a XIX. század elejétől kezdve Debrecen és a környékbeli települések lakóiból egészítették ki. A hajdúsági, bihari emberek pedig vitézségükkel és a legnehezebb helyzetekben tanúsított kitartásukkal Európa-szerte öregbítették a magyar bakák és szűkebb hazájuk hírnevét.

Az Osztrák–Magyar Monarchia szétesését követően megszűnt ugyan Debrecen háziezrede, de a város nem maradt katonaság nélkül. Az 1920-ban alakult 6-os hadosztály, majd vegyesdandár-parancsnokság egyik ezrede a 11. „Bocskay István hajdúezred” volt, amely a II. világháború végéig vitte tovább a 39-es elődök örökségét, hagyományait.

Az 1945 és 1989 közötti időszakban is több alakulat állomásozott Debrecenben, és a rendszerváltást követő átszervezések után sem maradt katonaság nélkül városunk. Az 1991-ben Mezőtúrról áttelepült dandár – ma a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Könnyű Lövészdandár – vette és örökíti át a katonahagyományokat. Ez az alakulat a megye egyik legnagyobb munkaadója. Állományának jelentős része Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékből származik. A dandár katonái nemcsak a haza fegyveres védelméből, a katasztrófa- és árvízvédelmi feladatokból vállalnak oroszlánrészt, hanem – immár közel tíz éve – ott vannak a világ válságövezeteiben, ahol a szövetséges erők kötelékében példásan teljesítik békefenntartói feladatukat.

Az örökséget büszkén vállalók hármas jelszava: BECSÜLET – BÁTORSÁG – HELYTÁLLÁS. Hitük szerint úgy szolgálnak, hogy méltók lehessenek elődeikhez, és példát mutassanak az őket követőknek.

Az 5. Bocskai István Könnyű Lövészdandárt a számtalan személyes kötődés mellett az átvett hagyományok, a kialakított kulturális és szellemi kapcsolatok miatt is a 39-esek kései örököseinek tekinthetjük.

A katonahagyományok iránt érdeklődők számára ez a könyv számos érdekességgel, újdonsággal szolgál Debrecen gazdag katonamúltjáról és a 39-esek szellemiségéről.

A könyvet az Olvasó figyelmébe ajánlva, kellemes időtöltést, jó olvasást kívánok!

 

Kósa Lajos
Debrecen polgármestere

 

Katalógus Lisznyai – Töll Tartalom
KATALÓGUS TARTALOM

 


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Könyvek Vissza Hadseregek, fegyvernemek