Hadseregek, fegyvernemek története – könyvek

SÁGVÁRI – SZABÓ – SOMOGYI : Honvédhuszárok (ajánló)

 

A huszárszellem lényegét Splényi Géza, a nyíregyházi 4. huszárezred egykori őrnagya az alábbi frappáns módon fogalmazta meg kötetében: „Ennek alapja az elöljárókba vetett feltétlen bizalom, azoknak tisztelete és megbecsülése. Hozzájuk való ragaszkodás. Ez vonatkozik minden huszárra, úgy tisztre, mint legénységre. A huszártiszt sohase volt csak parancsnok, hanem századának, szakaszának apja, papja, tanítója. Apja, aki minden körülmények között gondoskodik. Papja, akihez minden alárendeltje minden bajával, gondjával fordulhat. Tanítója, aki megtanította a legfontosabbra, a hagyományos huszárszellemre, bajtársiasságra jóban-rosszban az önfeláldozásig. Ez forrasztott össze tisztet, altisztet és huszárt egy családdá, ennek folyománya az a viszony, melyet más fegyvernembeliek úgy megcsodáltak. Ebből származik a tiszteleten, megbecsülésen alapuló fegyelem, melyen nem változtat se súlyos harchelyzet, se hadifogság, se civil ruha.”

 

Katalógus Ságvári – Szabó – Somogyi Tartalom
KATALÓGUS TARTALOM

 


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Könyvek Vissza Hadseregek, fegyvernemek