Hadseregek, fegyvernemek története – könyvek

A siker kulcsa – az együttműködés = Cooperation – the key to success (előszó)

 

Tisztelt Olvasó!

Ez a könyv tizenöt év munkájának az összefoglalója.

Alakulatunkat, a Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központot (MH CKELMK) 2003-ban alapították, felismerve az általunk képviselt képességek szükségességét egy modern hadseregben és honvédelemben.

Az információ áramlásának és elérhetőségének forradalma, az információ birtoklásának és elosztásának felértékelődése, valamint az egyéni vagy csoportos helyváltoztatás globális trendjeinek minőségi és mennyiségi változása szükségszerűen rádöbbentett mindenkit: bárhol is van háború vagy katasztrófa okozta politikai, vallási, etnikai üldöztetés a világban, nem függetleníthetjük magunkat az eseményektől, sem egyénileg, sem pedig politikai, katonai szövetségek tagjaként.

A fenti változásokkal együtt azzal is szembe kell néznünk, hogy a háborúk, fegyveres konfliktusok helyszínei nem korlátozódnak egy-egy adott területre, bárhol felbukkanhatnak, továbbá szembe kell néznünk azzal is, hogy nemzeti érdekeink, akár függetlenségünk védelme sem pusztán az országhatárig tart. Olykor hazánktól ezer kilométerekre kell érvényesíteni akaratunkat, idegen kulturális környezetben, gyakran a nem csak hagyományos értelemben vett fegyverrel harcoló ellenséggel szemben.

A 21. század kihívásai megkövetelik a sikeres és hatékony haderőtől, hogy olyan képességeket fejlesszen ki és tartson fenn, melyek csökkentik veszteségeit, növelik hatékonyságát. Ezen képességek közül alakulatunk a lélektani műveleti (Psychological Operations, PSYOPS) és a civil-katonai együttműködési (Civil-Military Cooperation, CIMIC) képességekkel járul hozzá immár tizenöt éve a Magyar Honvédség munkájához.

A CIMIC-képesség összeköttetést biztosít, és tárgyalások útján közvetít a katonai oldal és a lakosok, a kormányzati és nem kormányzati szervezetek, valamint a nagy nemzetközi szervezetek között.

A PSYOPS-képesség az információs csatornák minden rendelkezésre álló formáját felhasználva hat a kijelölt célcsoportokra. A mindannyiunk által jól ismert reklámkampányokhoz hasonlóan, tv- és rádióműsorokon, szórólapokon, plakátokon keresztül próbáljuk meg elérni, megszólítani és cselekvésre buzdítani ezeket a támogató civil környezet kialakítása érdekében.

Látható, hogy nehezen megfogható, körülhatárolható, összetett feladatrendszer, nagy és elkötelezett szakemberigény jellemzi munkánkat, melyet csak elhivatottsággal, folyamatos fejlődéssel lehet végezni. Remélem, a következő oldalakon sikerül ezt teljes mértékben bemutatnunk.

Kérem, forgassák érdeklődéssel, figyelemmel könyvünk második kiadásának lapjait.

Szilágyi Csaba ezredes
MH CKELMK parancsnok

 

Dear Reader,

This book is the summary of 15 years' work.

Our unit, the HDF Civil-Military Cooperation and Psychological Operations Centre was established in 2003 as a result of recognising the need for the capabilities we represent in modern armed forces and in national defence.

The revolution in the field of the spread of and accessibility to information, the growing importance of possessing and distributing information, and the qualitative and quantitative changes in global trends of individual or collective movement necessarily have made everyone realise: no matter where political, religious, or ethnic persecutions triggered by wars or disasters are, we cannot isolate ourselves from such events individually or as members of political and military alliances.

Besides the above mentioned changes, it should also be taken into consideration that the territories affected by wars or other armed conflicts are not confined to a certain region. Such struggles may break out anywhere and it should not be forgotten that the protection of our national interests and the defence of our independence do not end at Hungary's national borders. Sometimes our will needs to be worked thousands of kilometres away from our country, in a foreign cultural environment, against enemies fighting with weapons not only in the traditional sense of the word.

The challenges of the 21st century require a successful and efficient military force to develop and maintain capabilities which decrease its losses and increase its efficiency. From such capabilities our unit has contributed to the activities of the Hungarian Defence Forces with the capabilities of Psychological Operations, (PSYOPS) and Civil-Military Cooperation (CIMIC) for as many as 15 years.

CIMIC capability provides communication and contacts military actors and population, governmental and non-governmental organisations, and large international organisations through negotiations.

PSYOPS capability influences the designated audience with the use of all available types of information channels. Similarly to well-known advertising campaigns, we do our best to reach out to the designated target groups via TV programs, radio broadcasts, flyers, and posters in order to encourage them to act and shape a supportive civil environment.

It is obvious that our missions are hard to define and delineate, that these complex activities require a large and committed pool of experts, as this work can be done only with enthusiasm, commitment, and continuous development. I sincerely hope that the following pages present a complete picture of this entire mission.

I wish you to read the second edition of our book with interest and enjoy each of its pages.

Colonel Csaba Szilágyi
Commander
HDF CIMIC-PSYOPS Centre

 

Katalógus A siker kulcsa – az együttműködés Tartalom nincs
KATALÓGUS TARTALOM

 


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Könyvek Vissza Hadseregek, fegyvernemek