B

BAGI Zoltán Péter : A császári-királyi mezei hadsereg a tizenöt éves háborúban

BAGI Zoltán Péter : „Én alig vóltam erősb és rettenetesb harczon és viadalon, mint ez vala”

BAGI Zoltán Péter : Türkenlouis : Bádeni Lajos : 1655–1707

BALÁS György : Az 1866. évi osztrák-porosz háború

BALÁSSY Ferenc : Az egri vár 1687-diki feladásának alkupontjai és a törökök maradékai Egerben

BÁLINT Csaba : Az 1897. évi tatai hadgyakorlatok

BALLA Antal : Buda ostroma és elfoglalása 1686-ban

BALOGH György : Újoncállítás Heves megyében a francia háborúktól 1847-ig

BALOGH Gyula : Az 1809. évi insurrectio és a franczia megszállás Vasmegyében

BÁNKÚTI Imre : A kurucok első dunántúli hadjárata

BÁNKÚTI Imre : Lónyay Ferenc fegyveresítési és ruházai főhadbiztos válogatott iratai

BÁNKÚTI Imre : Veszprém megye a Rákóczi-szabadságharcban

BARISKA István : Az 1532. évi török hadjárat történetéhez

BARTA János, ifj. : – MAROSI Endre : Budavár felszabaditásának 300. évfordulója

BARTA János, ifj. : Budavár visszavétele

BARTHOS Kálmán : Erdély pénz- és hadügyei János Zsigmond korában

The battle for Central Europe

BAUER, Frank : Die Völkerschlacht bei Leipzig

BÉL Mátyás : Buda visszavívásáról

BENCZE László : Bosznia és Hercegovina okkupációja 1878-ban

BENCZE László : Königgrätz

BENCZE László : Solferino

BENECKE, Gerhard : Germany in the Thirty Years War

Bercsényi Miklós válogatott levelei

Bereg vármegye katonai leírása

BIRD, Harrison : War for the West

BLACK, Jeremy : The Cambridge illustrated atlas of warfare : Renaissance to revolution : 1492–1792

BLACK, Jeremy : Western warfare : 1775–1882

BLOND, Georges : La Grande Armée : 1804/1815

BOISSAU, Raymond : Ladislas Bercheny magnat de Hongrie, maréchal de France

BOKOR Ignác : A trencséni csata

BOLDISÁR Kálmán : Bocskay hadi népe

Borsod vármegye katonai leírása

BOTKA János : Kunok-jászok katonáskodása és ünnepi bandériumai a betelepüléstől a kiegyezés koráig

BOTLIK Richárd – ILLIK Péter : A mohácsi csata (1526) másképpen

BOUDON, Jacques-Olivier : Napoléon et la campagne de Ruisse, 1812

BOUDON, Jacques-Olivier : Napoléon et la dernière campagne : les Cent-Jours, 1815

BOURKE, John G. : An Apache campaign in the Sierra Madre

BRAGIN, Mihail : Kutuzov élete (Kutuzov)

BRODARICS István : Igaz leírás a magyaroknak a törökökkel Mohácsnál vívott csatájáról (De conflicta Hungarorum cum Turcis ad Mohacz verissima historia)

BRONSART VON SCHELLENDORFF, Paul : Geheimes Kriegstagebuch : 1870–1871

Buda oppugnata

Buda ostroma : 1686

Buda visszafoglalásának emlékezete : 1686

Budától – Belgrádig

Budavára visszavétele 1686-ban

BUENO, Jean-François – COSSERON, Serge : Napóleon nagy csatái (D'Austerlitz à Waterloo)


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Könyvek Vissza Újkor 1900-ig