A középkor hadtörténetéből

Szakirodalom

Elválasztó

Középkori hadtörténet – könyvek

Bogyó

Felhasznált irodalom

Bogyó ÁGOSTON István : Muhi csata, 1241. Bp. : Zrínyi, 1991.

Bogyó ÁLDÁSY Antal : A keresztes hadjáratok története. Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, 2009.

Bogyó ASBRIDGE, Thomas : The Crusades. London ; New York : Simon and Schuster, 2010.

Bogyó BARTA Gábor : Nándorfehérvár, 1456. Bp. : Móra, 1985.

Bogyó BOZSÓKY Pál Gerő : Keresztes hadjáratok. Szeged : Agapé, 1995.

Bogyó BRADBURY, Jim : The Routledge companion to medieval warfare. London ; New York : Routledge, 2006.

Bogyó CAWTHORNE, Nigel : Győzelem. (Victory.) Pécs : Alexandra, 2008.

Bogyó COLVIN, John : Döntő csaták. (Decisive battles.) [Debrecen] : Gold Book, [2006].

Bogyó CSEH Valentin : Nándorfehérvár ostroma : 1456. Keszthely : Compactor, 2007.

Bogyó CSONKARÉTI Károly : Hadihajók a Dunán. Bp. : Zrínyi, 1980.

Bogyó CSORBA Csaba : A muhi csata 1241. Miskolc : Magyar Történelmi Társ. B.A.Z. M. Csop. ; B.A.Z. M. Levéltár, 1991.

Bogyó CSORBA Csaba : A tatárjárás. Bp. : Zrínyi, 1991.

Bogyó CVETKOVA, Bistra A. : A várnai csata. (Pametna bitka na narodite.) Bp. : Gondolat, 1988.

Bogyó DOUGHERTY, Martin J. : Középkori harcosok. (Weapons and fighting techniques of the medieval warrior.) [Bp.] : Ventus Libro, [2010].

Bogyó Az emberiség krónikája. (Neue Chronik der Weltgeschichte.) Szerk. és magyar nyelvű kieg. Karádi Ilona. [Bp.] : Helikon ; [Pécs] : Alexandra, [2007] (Bőv., átdolg., aktualizált új kiad.).

Bogyó ERDŐDY János : Keresztes lobogók alatt. Bp. : Móra, 1986.

Bogyó Fegyvert s vitézt... : a magyar hadtörténet nagy csatái. Szerk. Hermann Róbert. [Bp.] : Corvina, 2003.

Bogyó Fighting techniques of the medieval world AD 500 to AD 1500 : equipment, combat skills, and tactics. London : Amber, 2009 (repr.).

Bogyó FOSS, Michael : Az első keresztes hadjárat. (People of the first Crusade.) [Debrecen] : Gold Book, [2000].

Bogyó GRANT, R. G. : Csaták. (Battle.) Bp. : Ikar, 2006.

Bogyó Hadvezérek. (Great military leaders and their campaigns.) Szerk. Jeremy Black. Bp. : Totem, [2009].

Bogyó A hadviselés művészete : nagy hadvezérek az ókorban és a középkorban. (The art of war.) Szerk. Andrew Roberts. Bp. : Kossuth, 2010.

Bogyó HARPUR, James : A keresztes hadjáratok. (The Crusades.) Bp. : Egmont, 2005.

Bogyó HELD József : Hunyadi : legend and reality. New York : Columbia UP, 1985.

Bogyó Hetven döntő csata. (The seventy great battles of all time.) Szerk. Jeremy Black. Bp. : Athenaeum 2000, [2006].

Bogyó Histoire militaire de la France. Tome 1 : Des origines à 1715. Sous la dir. de Philippe Contamine. Paris : PUF, 1992.

Bogyó JONES, Terry : Könnyed középkor. (Terry Jones' medieval lives.) Bp. : Magyar Könyvklub, [2005].

Bogyó KEEGAN, John : A csata arca. (The face of battle.) Bp. :Aquila, 2000.

Bogyó KOCH, Hans-Joachim : Medieval warfare. London : Bison Books, 1985 (© 1978).

Bogyó KORDÉ Zoltán – PETROVICS István : A magyar kalandozások. Bp. : Zrínyi, 1989.

Bogyó Körkép a középkorról. (Medieval panorama.) Szerk. Robert Bartlett. Bp. : Magyar Könyvklub, 2002.

Bogyó A középkor nagy csatái. (Battles of the Medieval Wolrd 1000–1500.) Bp. : Ventus Libro, [2007].

Bogyó KRISTÓ Gyula : Az augsburgi csata. Bp. : Akadémiai K., 1985.

Bogyó KRISTÓ Gyula : Háborúk és hadviselés az árpádok korában. Szeged : Szukits, 2003.

Bogyó LIVESEY, Anthony : Nagy hadvezérek, nagy csaták. (Great commanders and their battles.) Bp. : Gabo, [2000].

Bogyó MAALOUF, Amin : A keresztes háborúk arab szemmel. (Les croisades vues par les arabes.) Bp. : Európa, 2002.

Bogyó McNAB, Chris : A legnagyobb katonai katasztrófák. (World's worst military disasters.) Bp. : Nemzeti Tankönyvkiadó, [2008].

Bogyó A magyar katona : vitézségünk ezer éve. Szerk.Pilch Jenő. Bp. : Franklin, [1933].

Bogyó MATTHEW, Donald : A középkori Európa atlasza. (Atlas of medieval Europe.) Bp. : Helikon, 1989.

Bogyó Magyarország hadtörténete : két kötetben. 1. A honfoglalástól a kiegyezésig. Főszerk. Liptai Ervin ; szerk. Borus József. Bp. : Zrínyi, 1985 (2., jav. kiad.).

Bogyó MATUZ József : Az Oszmán Birodalom története. Bp. : Akadémiai K., 1990.

Bogyó Nagy képes millenniumi hadtörténet : 1000 év a hadak útján. Szerk. Rácz Árpád. Bp. : Aquila K. ; Rubicon-Ház, 2000.

Bogyó The Oxford encyclopedia of medieval warfare and military technology. Ed. in chief. Clifford J. Rogers. Oxford ; New York : Oxford UP, 2010.

Bogyó PHILLIPS, Charles : Lovagok. (The illustrated history of knights and the golden age of chivalry.) [Bp.] : Kossuth, [2010].

Bogyó RAZIN, Evgenij A. : A hadművészet története. (Istoriâ voennogo isskusstva.) 2. köt. : A háború feudális korszakának története. Bp. : Zrínyi, 1961.

Bogyó RÁZSÓ Gyula : A lovagkor csatái. Bp. : Tankönyvkiadó, 1987.

Bogyó REGAN, Geoffrey : Döntő csaták. (The Guinness book of decisive battles.) Bp. : Panem-Grafo, 1993.

Bogyó REGAN, Geoffrey : Hadászati balfogások. (The Guinness book of military blunders.) Bp. : Panem-Grafo, 1993.

Bogyó REGAN, Geoffrey : Nagy katonai baklövések. (Military blunders.) Pécs : Alexandra, 2005.

Bogyó REGAN, Geoffrey : Oroszlánszívűek. (Lionhearts.) Bp. : General Press, [2007].

Bogyó RESTON, James : Isten katonái. (Warriors of God.) Pécs : Alexandra, [2003].

Bogyó RUNCIMAN, Steven : A keresztes hadjáratok története. (A history of the Crusades.) Bp. : Osiris, 1999.

Bogyó SUSTER, Serald : Generálisok. (Generals.) Bp. : Zrínyi, [1998].

Bogyó VESZPRÉMY László : Az Árpád- és Anjou-kor csatái, hadjáratai. Bp. : Zrínyi, [2008].

Bogyó A világtörténelem nagy csatái. (Schlachten der Weltgeschichte.) Szerk. Stig Förster, Markus Pöhlmann, Dierk Walter. Bp. : Corvina, 2003.

Bogyó WEISZHÁR Attila – WEISZHÁR Balázs : Csaták kislexikona. Bp. : Maecenas ; Talentum, [2000].

Bogyó WEISZHÁR Attila – WEISZHÁR Balázs : Háborúk lexikona. Bp. : Athenaeum 2000, 2004.

Bogyó WINKLER Gusztáv : A hadviselés művészete II. : a magyar államalapítástól a mohácsi vészig. Bp. : Tinta, 2001.

Bogyó ZABOROV, Mihail A. : A keresztes háborúk. (Krestovye pohody.) [Bp.] : Gondolat, 1958.

Bogyó ZÖLLNER, Walter : A keresztes háborúk története. (Geschichte der Kreuzzüge.) Bp. : Kossuth, 1980.

Elválasztó

Hadtörténeti Gyűjtemény