BIBLIOGRáFIA

 

Könyvek

* The American Heritage history of World War I. Narrative by S. L. A. Marshall ; Ed. Alvin M. Josephy, Jr. [New York] : American Heritage ; Simon and Schuster, [1964].

* ARDENNE, Armand – HELMOLT, Hans F. : Das Buch vom Grossen Krieg. Bd. 1–3. Stuttgart ; Berlin ; Leipzig : Union Deutsche Verlagsgesellschaft, [1917]–[1920].

* BALOGH Tamás – CSEPREGI Oszkár : A Szent István csatahajó és a csatahajók rövid története. [Bp.] : General Press, [2002].

* BARNETT, Correlli : The swordbearers : Supreme command in the First World War. New York : Morrow, 1964.

* BOMBAY László – GYARMATI József – TURCSÁNYI Károly : Harckocsik : 1916-tól napjainkig. Bp. : Zrínyi, [1999].

* Britannica Hungarica : Világenciklopédia. Bp. : Magyar Világ, [1995]– .

* CARRERE D'ENCAUSSE, Helene : L'Union Soviétique de Lénine a Staline : 1917–1953. Paris : Éds Richelieu, 1972.

* CRAWFORD, Steve : Csatahajók és repülőgép-hordozók. (Battleships and carriers). [Bp.] : Gabo, [2000].

* CSANÁDI Norbert – NAGYVÁRADI Sándor – WINKLER László : A magyar repülés története. Bp. : Műszaki K., 1977 (2., bőv. kiad.).

* CSONKARÉTI Károly : Császári és királyi hadihajók. Debrecen, Hajja, [2002].

* CSONKARÉTI Károly : Horthy, a tengerész. [Bp.] : Zrínyi, [1993].

* CSONKARÉTI Károly : Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészete. [Bp.] : Kossuth, [2001].

* DOROMBY József : A volt cs. és kir. 38. gyalogezred története és emlékkönyve. Bp. : Hollósy Ny., 1936.

* Encyclopedia of American history. Ed. by Richard B. Morris. New York ; Evanston etc. : Harper and Row, [1976].

* The encyclopedia of land warfare in the 20th century. [Ed. Ray Bonds]. London ; New York etc. : Spring Books, 1979.

* Európa uralkodói. (Evropa králu a císaru). Petr Cornej, Ivana Cornejopvá et al. Bp. : Maecenas : Talentum Kft., [1999].

* GABÁNYI János : A világháború története : Az összeomlás kezdetétől a békekötésig : Diplomáciai okiratok, hivatalos jelentések, szemtanúk hiteles följegyzései és eredeti adatok nyomán. [Bp.] : Szerző, [1934].

* GIBBONS, Tony : Hajók enciklopédiája. (The encyclopedia of ships.) Pécs : Alexandra, [2004].

* GONDOS Ernő : Az első világháború és előzményei 1870–1918. Bp. : Móra, 1977.

* GRAY, Peter – THETFORD, Owen : German aircraft of the First World War. London : Putnam, [1962].

* GREGER, René : Austro-Hungarian warships of World War I. London : Ian Allan, 1976.

* GROEHLER, Olaf : A légi háborúk története : 1910–1970. (Geschichte des Luftkriegs 1910 bis 1970). Bp. : Zrínyi, 1980.

* A háborúk világtörténete. (The world atlas of warfare). Szerk. Richard Holmes. Bp. : Corvina, 1992.

* Hadihajók : Típuskönyv. Írták: Bak József, Csonkaréti Károly et al. Bp. : Zrínyi, 1984.

* HALPERN, Paul G. : A naval history of World War I. Annapolis : Naval Institute Press, 1994.

* HALPERN, Paul G. : The naval war in the Mediterranean 1914–1918. Annapolis : Naval Institute Press,1987.

* Harckocsik és páncélozott járművek típuskönyve. Összeáll.,... Poór István. Bp. : Zrínyi, 1980.

* HOGG, Ian V. : A fegyverek enciklopédiája : A kőbaltától az irányított rakétákig. Bp. : Zrínyi, [1994].

* HORTHY Miklós : Emlékirataim. Bp. : Európa ; História, 1990 (3., jav. kiad.).

* HORVÁTH árpád : A hadirepülés évszázada. Bp. : Zrínyi, 1968.

* HORVÁTH Árpád – KOVÁTS Zoltán : A haditechnika évezredei. Bp. : Zrínyi, 1977.

* A XX. század krónikája. (Chronik des 20. Jahrhunderts.) Szerk. Bodo Harenberg. Bp. : Officina Nova, 1994.

* Így történt! : 1914–1930 fényképekben. [Szerk. Dormándi László]. Bp. : Magyar Hírlap, [1931].

* KEEGAN, John – WHEATCROFT, Andrew : Who's who in military history : From 1453 to the present day. London ; New York : Routledge, 1996.

* Ki kicsoda a történelemben? [Szerk. Szabolcs Ottó, Závodszky Géza]. [Bp.] : Laude, [1995].

* Kriegs-Depeschen aus ruhmreicher Zeit : Nach amtlichen Berichten des Wolff'schen Telgr.-Bureaus. Berlin : Nationaler Verl., [1915].

* LLOYD GEORGE, David : War memoirs of David Lloyd George. Vol. 1–2. London : Odhams, [1938].

* MACKSEY, Kenneth – BATCHELOR, John H. : Tank : A history of the armoured fighting vehicle. New York : Scribner, 1970.

* Magyar életrajzi lexikon 1–2. Főszerk. Kenyeres ágnes. Bp. : Akadémiai K., 1967–1969.

* A magyar királyi budapesti 29. honvédgyalogezred és a magyar királyi 29. népfölkelő gyalogezred hadtörténeti emlékkönyve. Összeáll. De Sgardelli Caesar. Bp. : Merkantil ny., 1936.

* Magyar Larousse : Enciklopédikus szótár. 1–3. köt. Bp. : Akadémiai K., 1991–1994.

* Magyar Nagylexikon. Bp. : Akadémiai K. ; Magyar Nagylexikon K., 1993–

* A magyarok krónikája. Összeáll., szerk., összefoglaló tanulm. Glatz Ferenc. [Bp.] : Officina Nova, 1995.

* Magyarország az első világháborúban : Lexikon A–Zs. Főszerk. Szijj Jolán ; szerk. Ravasz István. Budapest : Petit Real, 2000.

* Magyarország hadtörténete 2. : A kiegyezéstől napjainkig. [Bp.] : Zrínyi, 1985.

* Magyarország története 1890–1918. Főszerk. Hanák Péter. Bp. : Akadémiai K, 1983 (2. jav. kiad.).

* Magyarország történeti kronológiája : III. kötet : 1848–1944. Főszerk. Benda Kálmán. Bp. : Akadémiai K., 1983 (2. jav. kiad.).

* MAN, John : Der Erste Weltkrieg. (The war to end wars.) Stuttgart ; Zürich ; Wien : Das Beste, [1999].

* MÜCKE, Hellmuth von : Emden. Berlin : August Scherl, [1915].

* Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből. Szerk. Rácz Árpád. Bp. : Aquila K. : Rubicon-Ház, 1999.

* NAGYVÁRADI Sándor – SZABÓ Miklós, M. – WINKLER László : Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből. Bp. : Műszaki k., 1986.

* Neue deutsche Biographie. Hrsg. v. d. Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Berlin : Duncker u. Humblot, [1955–].

* NORMAN, Aron : The great air war. New York ; London : Macmillan ; Collier-Macmillan, [1968].

* Oroszország és a Szovjetunió 20. századi képes történeti kronológiája : 1900–1991. [Szerk. Krausz Tamás, Szilágyi Ákos]. Bp. : Akadémiai K., 1992.

* PEARCE, Malcolm – STEWART, Geoffrey : British political history : 1867–1990 : Democracy and decline. London ; New York : Routledge, 1995.

* RADZINSKIJ, Edvard : Az utolsó cár : II. Miklós élete és halála. („Gospodi... spasi i usmiri Rossiu”). Bp. : Európa, 1995.

* Repülőgép-enciklopédia : Látvány és technika. Fel. szerk. Reviczky Béla. Bp. : Gemini, 1993.

* Révai nagy lexikona : Az ismeretek enciklopédiája. 1–19. köt. Bp. : Révai, 1911–1926.

* Russia : A history. Ed. by Gregory L. Freeze. Oxford ; New York : Oxford UP, 1997.

* SÁRHIDAI Gyula : Tengerek szürke farkasai. Bp. : Maecenas, 1989.

* SCHWAB, Ernest L. : A világ tengeralattjárói. (Undersea warriors.) [Bp.] : Victoria, [1993].

* SIMPSON, Colin : A Lusitania elsüllyesztése. (Lusitania). Bp. : Európa, 1979.

* SMILG–BENARIO, Michael : Von Kerenski zu Lenin : Die Geschichte der zweiten russischen Revolution. Zürich ; Leipzig ; Wien : Amalthea, [1929].

* SPICK, Mike : Ászok : A világ legjobb vadászrepülői, 1914–2000. (The complete fighter ace). Debrecen : Hajja, [2000].

* TAYLOR, Alan J. P. : Az első világháború képes krónikája. (Illustrated history of the First World War). Bp. : Akadémiai K., 1988.

* TERRAINE, John : Ordeal of victory. Philadelphia ; New York : Lippincott, [1963].

* Tolnai: A világháború története : 1914–1918 : Diplomáciai okiratok, hivatalos jelentések, szemtanuk hiteles följegyzései és eredeti adatok nyomán. 1–10. köt. Bp. : Tolnai, [1928]–[1930].

* TREWHITT, Philip : Páncélozott harcjárművek. (Armoured fighting vehicles.) [Bp.] : GABO, [2000].

* TUCHMAN, Barbara Wertheim : The guns of August. New York : Macmillan, 1962.

* Um Vaterland und Freiheit. Hrsg. von Walther Stein. Siegen ; Leipzig : H. Montanus, 1914–1917.

* Unser Krieg. 2. Bd. Der See-Krieg : Die Seekämpfe der deutschen Flotte im Weltkrieg. Dachau bei München : Der Gelbe Verl., [1915].

* A világháború története. Szerk. Pilch Jenő. Bp. : Franklin, [1928].

* Világtörténet évszámokban 1789–1945. összeáll. Ormos Mária. Bp. : Gondolat, 1982.

* WALTER, John : The Kaiser's pirates : German surface raiders in World War One. Annapolis : The Naval Institute Press, [1994].

* Weltgeschichte der neuesten Zeit : 1890–1925. Hrsg. v. Paul Herre. 2. Teil. Berlin : Ullstein, [1925].

* WHITEHOUSE, Arch : Decisive air battles of the First World War. New York : Duell, Sloan, and Pearce, [1963].

* WIEST, Andy : Az I. világháború képes története. (The illustrated history of World War I). Bp. : Mérték, 2003.

* WINKLER László : Magyar repülők, repülő magyarok. [Bp.] : Pallas Stúdió, 2000.

* WISTRICH, Robert S. : Who's who in Nazi Germany. London ; New York : Routledge, 1995.

* ZIGÁNY árpád : Tolnai: A világháború története : Diplomáciai okiratok, hivatalos jelentések, szemtanuk hiteles följegyzései és eredeti adatok nyomán. Bp. : Kassák K., 1996– (repr.).


Folyóiratcikkek

* BAK József : Hozzászólás Csonkaréti Károly Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban. Összesítések, táblázatok című írásához : 1992. 4. sz. In : Hadtörténelmi Közlemények, 1993/4., pp. 160–173.

* BALLARD, Robert D. : Riddle of the Lusitania. In : National Geographic, Vol. 185, No. 4 (April 1994), pp. 68–85.

* BAK József : A 20. század orosz, illetve szovjet flottájának felszíni nehéz hadihajói és sorsuk : 1901–1945. In : Haditechnika, 2002 különszám, pp. 21–31.

* BODNÁR Tamás : Volt egyszer egy hajnal... : Az Auróra cirkáló története. In : Belvedere Meridionale, 1999/1–2., pp. 95–98.

* CSONKARÉTI Károly : A császári és királyi haditengerészet és a Magyar Királyság. In : Hadtörténelmi Közlemények, 1984/2., pp. 203–255.

* CSONKARÉTI Károly : Hadihajótípusok a Császári és Királyi Haditengerészetben. In : Belvedere Meridionale, 2000 (XII) / 3–4., pp. 44–57.

* CSONKARÉTI Károly : Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban. In : Hadtörténelmi Közlemények. [1. rész] : A háború kitörésétől Olaszország hadbalépéséig. 1985/2., pp. 295–343. ; [2. rész] : 1915. május 23. – 1915. december 31., 1986/3., pp. 439–485. ; [3. rész] : 1916–1917, 1989/1., pp. 41–73. ; [4. rész] : 1917–1918, 1991/4., pp. 53–99. ; [5. rész] : összesítések, táblázatok, 1992/4., pp. 144–170.

* CSONKARÉTI Károly : Válasz Kopeczky Győzőnek. In : Hadtörténelmi Közlemények, 1987/2., pp. 325–330.

* CSONKARÉTI Károly : Válasz Sárhidai Gyulának. In : Hadtörténelmi Közlemények, 1986/2., pp. 343–346.

* KOPECZKY Győző : Hozzászólás dr. Csonkaréti Károly Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban című tanulmányához, valamint Sárhidai Gyula kiegészítéséhez. In : Hadtörténelmi Közlemények, 1986/4., pp. 758–765.

* KOPECZKY Győző : A Polában megtorpedózott Szent István. In : Hadtörténelmi Közlemények, 1987/4., pp. 761–768.

* KOPECZKY Győző : A Zenta elsüllyesztése : 1914. augusztus 16. In : Hadtörténelmi Közelmények, 1989/4., pp. 521–544.

* SÁRHIDAI Gyula : Kiegészítések Csonkaréti Károly Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban c. tanulmányához. In : Hadtörténelmi Közlemények, 1986/2., pp. 339–343.

* SÁRHIDAI Gyula : A tények makacs dolgok... : Válasz Kopeczky Győzőnek. In : Hadtörténelmi Közlemények, 1987/3., pp. 514–526.


Egyéb források

* Krejser Avrora (Cruiser Aurora) : http://www.aurora.org.ru


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Elsõ vilá;gháború