I. VILÁGHÁBORÚS KÖNYVEK

B

  BAJNÓCZY József : A cs. és kir. 71. hadosztály 50 napos mozgó hadműveletei a román háború kitörésétől Erdély visszafoglalásáig 1916. aug. 27-től okt. közepéig
  BALASSA Imre : Az „Egyes népfölkelők” hadi históriája
  BALÁZS József : Négy év vasban és vérben
  BALDWIN, Hanson W. : World War I
  BALLA Tibor : A Nagy Háború osztrák–magyar tábornokai
  BALLA Tibor : Szarajevó, Doberdó, Trianon
  BALLA Tibor : A világégés albuma = The album of the Great War
F BALOGH Tamás – CSEPREGI Oszkár : A Szent István csatahajó és a csatahajók rövid története
  BÁNLAKY (BREIT) József : Az 1914. évi osztrák–magyar–szerb–montenegrói hadjárat
  BÁNSÁGI Andor : A Szent István csatahajó elsüllyedése
  Baptisták az első világháborúban
  BARABÁS Béla : Magyar hadifoglyok élete orosz–olasz földön
  BARBEAU, Arthur E. – HENRI, Florette : The unknown soldiers
  BARKÓCZY-KLOPSCH Béla : Mackensen vezértábornagy hadseregének átvonulása Magyarországon az összeomlás után
  BARNETT, Correlli : The swordbearers
  BARTÓK László : Egy hadfi naplója
  BEDÉCS Gyula : A Doberdótól a Dolomitokig
  BEDÉCS Gyula : Az I. világháború emlékezete Galíciában, az Isonzó-völgyében és a Doberdón
  BEDÉCS Gyula : A Kárpátok hágóin át Galíciába
  BENCZE László : A Piave-front
  BIHARI Péter : 1914
  BÍRÓ Ákos : Hungarian lions of Judah in Galicia = Węgierskie lwy Judy w Galicji
  BIHARI Péter : Kérdések és válaszok az I. világháborúról
  Bódva-völgyiek a Nagy Háborúban
  BOIA, Lucian : Vesztesek és győztesek (Primul război mondial)
  BOJTOS Gábor : Szolnok és az első világháború
  BOKOR Ervin : Menekülés a szibériai fogságból Japánon és Anglián keresztül
  „Boldogtalan hadiidők...”
  BOLEK Zoltán : A Monarchia muszlimjai avagy elfelejtett muszlim háborús hőseink
  BOLEK Zoltán : Az utolsó dzsihád
  BOSCO, Peter I. : Az első világháború (World War I)
  BOZÓ Pál : Egy csapattiszt világháborús naplója
  BRAIM, Paul F. : The test of battle
  BROCKLEHURST, Ruth – BROOK, Henry : Első világháború (The first world war)
  BROOKS, John : The battle of Jutland
  BROWN, Malcolm : The Imperial War Museum book of 1914
  BRUSILOV, Aleksej A. : A cár árnyékában (Moi vospominaniâ)
  Budapest volt házi ezredének, a cs. és kir. 32. gyalogezrednek története

Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Első világháború Vissza Könyvek