I. VILÁGHÁBORÚS KÖNYVEK

C

  CABANES, Bruno : Août 14
  CAROSSA, Hans : Naplójegyzetek az 1916. évi román frontról (Rumänisches Tagebuch)
  CARRINGTON, Charles : Soldier from the wars returning
  CHURCHILL, Winston L. S. : The world crisis
  COCHET, François : La Grande Guerre
  COFFMAN, Edward M. : The war to end all wars
  A concise history of World War I
  CONRAD VON HÖTZENDORF, Franz : Aus meiner Dienstzeit
  COOPER, A. Duff : A nyugati hadszíntér (Haig)
  A cs. és kir. 3. számú „Gróf Hadik” huszárezred története
  A cs. és kir. 34. magyar gyalogezred története
  A cs. és kir. 82. székely gyalogezred története
  A cs. és kir. „Frigyes főherceg” 52. gyalogezred hadialbuma
  CSÁK Zsófia : Az ostffyasszonyfai hadifogolytábor története
  CSIFFÁRY Tamás : Az I. világháború története
F CSONKARÉTI Károly : Császári és királyi hadihajók
HS CSONKARÉTI Károly : Az Osztrák–Magyar Monarchia haditengerészete
  CZÉKUS Zoltán : Az 1914–18. évi világháború összefoglaló történelme
  CZERNIN, Ottokar : Im Weltkriege
  CZIRÓK Zoltán : Egy elfeledett legenda nyomában
  CZITÓ Ferenc Mária – CZITÓ Ferencné : Akiről soha nem beszélnek

Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Első világháború Vissza Könyvek