I. VILÁGHÁBORÚS KÖNYVEK

H

  Háború és béke : az I. világháború : 1914–1918
  Háborus album : a világháboru történelme képekben
  Háborús mindennapok – mindennapok háborúja
  Hadifogoly magyarok története
  Hadtörténelmi szemelvények a világháborúból
  HAFFNER, Sebastian : A Német Birodalom hét főbűne az első világháborúban (Die sieben Todsünden des Deutschen Reiches im ersten Weltkrieg)
  HAJDU Tibor – POLLMANN Ferenc : A régi Magyarország utolsó háborúja : 1914–1918
  Halálfejes katonák
  HALPERN, Paul G. : Otrantói ütközet (The battle of the Otranto straits)
  HANTHÓ Sándor : Emlékirat a II. Lipót császár nevét viselt volt császári és királyi 33-ik gyalogezred dicső haditetteiről, valamint azokról, akik az ezred kötelékében küzdve, hősi halált haltak a hazáért
  Harctér és fogolytábor
  HARY József : Az utolsó emberig
  HASTINGS, Max : 1914 (Catastrophe)
  Hazatérnek..., 1914–2014
  HENRIQUEZ Vince : A cs. és kir. 9. sz. gróf Nádasdy huszárezred története
  HENRIQUEZ Vince : Geschichte des K. u. K. Husaren-Regimentes Graf Nádasdy No 9
  HEPPER, E. Raymond : Captain E. Raymond Hepper's Great War diary 1916–1919
  HERCZEGH Géza : A m. kir. veszprémi 31. honvéd gyalogezred, a 31. 46. és a 79. honvéd menet zászlóaljak, valamint a 31/I. népfölkelő zászlóalj története
  HERMANN Ernő : Hadifogolynapló
  HERZFELD, Hans : Der Erste Weltkrieg
  HINDENBURG, Paul von : Aus meinem Leben
  HORTHY László : Monte Grappától a tengerig
  HORTOBÁGYI Ferenc : Események a balkáni hadszíntéren az első világháborúban
  A hősök emlékműve Abdán, 1914–1918
  Hősök naptára
  HUBATSCH, Walther : Germany and the Central Powers in the World War 1914–1918

Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Első világháború Vissza Könyvek