Hazai Samu

HAZAI Samu (1851–1942)

(Eredetileg Kohn Sámuel.) Tábornok, honvédelmi miniszter. 1876-tól katonatiszt, karrierje gyorsan és látványosan ívelt felfelé. Tanított a Ludovika Akadémián, 1907-től tábornok, 1910-től 1917 februárjáig honvédelmi miniszter. E minőségében jelentős reformokat vezetett be a honvédségben, és gyakorlatilag újjászervezte azt. 1912-ben bárói rangra emelték. 1917-től a közös hadsereg utánpótlási ügyeiért volt felelős. A háború után bankok és nagyvállalatok igazgatóságaiban dolgozott. Jelentős elméleti munkákat írt a hadművészetről, és lefordította magyarra többek között Clausewitz : A háborúról c. munkáját.


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Első világháború Vissza Életrajzok