A PÁNAMERIKAI EGYSÉG

A népek jóbarátsága, akárcsak az egyes embereké, megköveteli a megértés és a szoros együttműködés légkörét s ehhez mozgósítani kell mindem emberi képességünket. Kölcsönös kötelezettségeket és felelősségeket foglal magába, mert egymás jogainak őszinte tiszteletben tartása nélkül nincs barátság, nincs igazi testvériségtől áthatott baráti közösség.

Az igazi pánamerikai egység leglényegesebb feltételei ugyanazok, mint amiket a jószomszédság fogalma megkíván, vagyis a kölcsönös megértés és a megértés folytán egymás szempontjainak jóindulatú megbecsülése. Csak akkor remélhetjük, hogy sikerül a bizalom, a barátság és a jóakarat épületét felépítenünk, ha ezeknek az elveknek megfelelően járunk el.

Ezt a szellemet tükrözi, hogy minden amerikai köztársaság olyan mély megértést tanusít a sokat emlegetett Monroe-elv iránt. Megértik, hogy a Monroe-elv célja az volt, s még mindíg az, hogy az amerikai szárazföld népeinek függetlenségét megőrizze, megakadályozván más világrészek hatalmait abban, hogy rátegyék kezüket a földgömbnek ezen a táján pillanatnyilag független tartományok bármilyen kis darabkájára.

Ahogy telnek az évek, az amerikai köztársaságok előtt egyre világosabb lesz, hogy ez a pánamerikai védelmi elv azt is magába foglalja, hogy az amerikai államoknak egytől-egyig el kell ismerniük a többi amerikai állam függetlenségét Valamennyiüknek az emberi művelődés haladása révén és a társadalmi jólét révén kell erősödnünk és gyarapodnunk és nem a szomszédunk rovására.

A kölcsönös megértésnek és együttműködésnek ebben a szellemében lehetetlenség, hogy ne érintsen mindnyájunkat a szomszédaink közötti bármiféle fegyveres perpartvar. Megmondom önöknek, hogy a testvérköztársaságok közti összetűzéseket hátrafelé való haladásnak tekintem.

A mi amerikai szellemünk, az önöké és az enyém, a bizalomra alapozott épület legyen s az együttérzés cementje tartsa össze szilárdan, amely nem tűr mást, mint egyenlőséget és testvériséget. Fakadjon az emberek szívéből; székhelye az értelem templomában legyen.

Nekünk valamennyiünknek megvannak a magunk külön gondjai és feladatai és, hogy őszintén beszéljek, mindíg a saját polgáraink érdeke a legelső. De éppen olyan igaz az is, hogy földrészünk minden országa számára rendkívül fontos, hogy kormányaink azonnal tegyenek meg mindent, amit csak megtehetnek a vámsorompók megszüntetése érdekében, mert ezek a fölösleges és mesterséges korlátok akadályozzák meg jelenleg az amerikai köztársaságok népei között a hasznos keresekedelmi csereforgalmat.

Boldog vagyok uraim, hogy továbbíthatom önökhöz, a pánamerikai szövetség elnöki bizottságához ezt az üzenetet, mert úgy tekintem ezt az egyesülést, mint a két Amerika szellemi egységének legvégső kifejezését.

Ilyen szilárd és tevékeny egység felé kell tartania az egész emberiségnek; a világ egyetemes boldogulásának egyik nélkülözhetetlen feltétele ez.


Roosevelt : Harc a máért


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok