AZ ATLANTI OKIRAT.

Az Egyesült Államok elnöke és Mr. Churchill, az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Őfelsége kormányának képviseletében, együttesen, jónak látják bizonyos vezérelvek ismertetését, melyektől a világ jobb jövőjét remélik, s amelyek közösek a két ország politikájában.

1. Országaik nem törekszenek területi vagy másféle terjeszkedésre.

2. Semmiféle olyan területi változtatást nem óhajtanak látni, ami nem egyezik meg az érdekelt népek szabadon kifejezett akaratával.

3. Tiszteletben tartják minden népnek azt a jogát, hogy maga válassza meg a kormányformát, amely alatt élnie kell; azt akarják, hogy független önállóságukat és a kormányhatalmuk szabad gyakorlását visszakapják mindazok, akiket erőszakkal fosztottak meg tőle.

4. Azon igyekeznek majd, számításba véve mindig a már eddig vállalt kötelezettségeiket, hogy valamennyi állam, kicsi és nagy, győztes és legyőzött egyformán hozzájuthasson a gazdasági boldogulásához szükséges nyersanyagokhoz és kereskedelmi ügyletekhez.

5. Meg akarják valósítani a legteljesebb gazdasági együttműködést valamennyi nemzet között, hogy valamennyi számára biztosíthassák a munkaviszonyok megjavulását, a gazdasági fejlődést és a társadalmi jólétet és nyugalmat.

6. Remélik, hogy a nemzeti-szocialista zsarnokság végleges kiirtása után olyan béke jön létre, amely lehetővé teszi valamennyi nép számára, hogy biztonságban maradjon saját határain belül és biztosítja minden ember számára minden országban, hogy a félelemtől és az ínségtől megszabadítva élhessen.

7. Egy ilyen béke minden embernek megengedi majd, hogy félelem nélkül hajózzon a tengereken.

8. Szilárd meggyőződésük, hogy a világ valamennyi népének, mind gyakorlati természetű, mind szellemi természetű okoknál fogva, végérvényesen le kell tennie az erőszak alkalmazásáról. És attól a perctől fogva, hogy lehetetlenség megóvni a jövő békéjét, mivel a békét veszélyeztető – vagy veszélyeztethető – népeknek fegyvereik vannak a tengeren, a szárazföldön és a levegőben, úgy vélik, hogy az egyetemes biztonság általános és állandó rendszerének megteremtését remélve, ezeknek a népeknek a lefegyverzése kényszerűvé válik. Ugyanúgy, segíteni és támogatni fognak minden más gyakorlati rendszabályt, amely képes enyhíteni a fegyverkezésnek a békés népekre nehezedő nyomasztó terhét.

FRANKLIN D. ROOSEVELT
WINSTON S. CHURCHILL


Roosevelt : Harc a máért


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok