IRATOK LIDICE ELPUSZTÍTÁSÁRÓL ÉS A LIDICEI GYEREKEK SORSÁRÓL

1.) Jelentés Lidice elpusztításáról

Titkos Államrendőrség Prága, 1942. június 24.
Államrendőrség Vezető Szerve, Prága
(-L-)

Megtorló rendszabályok Lidice ellen

A Führer parancsára a csehországi Lidice község ellen megtorló rendszabályok hajtattak végre, mert szökevény cseh ejtőernyős ügynökök, angol repülőgépekről leugorva ebbe a községbe futottak és az angliai cseh légióban szolgáló falubeliek rokonai és a község lakóinak nagy része támogatták őket.(1)

A község, amely 95 házból áll, földig leégettetett, 199 tizenöt éven felüli férfi a helyszínen agyonlövettetett, 184 nő a ravensbrücki koncentrációs táborba, hét nő a theresienstadti rendőrségi börtönbe, négy terhes asszony a prágai kórházba, 88 gyermek Litzmannstadtba szállíttatott(2), míg hét, egy éven aluli gyermeket egy prágai otthonba vittek. Három gyermeket németesítés céljából az ó-birodalom területére szállítottak. Egy súlyosan beteg nő a kladnói kórházban fekszik.

Dr. Geschke s.k.


2.) A prágai Gestapo 90 gyerek elszállításásra vonatkozó parancsa

Állami Titkosrendőrség - Redőrségi kirendeltség Litzmannstadt(3) - Hírek
22,40 1940. június 12. N.U. Nr. 05738
Sürgöny - géptávíró - távbeszélő
B. D. S. Prága Nr. 1037, 1942. 6. 12., 22,30, BDS - FK - 346/42.
KG. L.
TITKOS
Áttelepítési központ Litzmannstadt - Fontos - Azonnal előterjesztendő.

Tárgy: 90 gyermek áthelyezése.

Mai helyközi telefonbeszélgetés

Legfelsőbb parancsra, Heydrich Gruppenführer ellen elkövetett merénylettel összefüggésben, a Cseh-Morva Protektorátusban fekvő Lidice községet a földdel egyenlővé tették. Az egész férfi lakosságot agyonlőtték. A nőket életfogytiglan koncentrációs táborba szállították. A gyerekeknél kivizsgálták, alkalmasak-e és milyen mértékben az elnémetesítésre. Az elnémetesítésre alkalmatlan gyerekeket Önökhöz helyezzük át. Összesen 90 gyermekről van szó. Hozzátartozók nincsenek velük. Rendes menetrend szerinti vonattal érkeznek Litzmannstadtba, a vonathoz csatolt külön kocsiban. A vonat 1942. június 13-án, 21,30 órakor érkezik Litzmannstadtba. Kérem, gondoskodjanak arról, hogy a gyermekeket az állomásról elszállítsák és azonnal az illetékes táborba(4) utalják. A gyermekek kor szerinti megoszlása a következő(5): 1-2 éves: 5; 2-4 éves: 4; 6 éves: 15; 6-8 éves: 16; 8-10 éves: 12; 10-16 éves: 36. A gyerekek azonkívül, ami rajtuk van, semmit sem hoznak magukkal. Különleges gondoskodás nem szükséges.

A biztonsági rendőrség és SD parancsnoka Prága 256/42 KL.

G. I. Á.

Fischer
SS-Obersturmführer

Kézírásos megjegyzés: 88 fő megérkezett


3.) Engedély kérése a „különleges kezelésre”

Áttelepítési Központ Litzmannstadt, 1942. június 22.

VIII/26 L.: Kr./Én. Tgb.
Nr. 6126/42.
Állami Titkosrendőrség, állami rendőrség kirendeltsége
Litzmannstadt

N. U. Nr. 6144 Hírek átadása. Géptávirat. TITKOS

A Birodalmi Biztonsági Főhivatalnak
- III B 4 -
Dr. Ehnlich SS-Standartenführer kezeihez
Berlin
Prinz Albrecht Strasse 8.

Tárgy: 88 cseh gyermek áthelyezése.

1942. június 13-án 88 cseh gyermek érkezett Litzmannstadtba, akik az ismert lidicei akció után árván maradtak. A szállítmányt a prágai biztonsági rendőrség és biztonsági szolgálat parancsnoka jelentette.

A géptáviratot Fischer SS-Obersturmführer írta alá. Mivel még mindig nem történt további intézkedés a gyerekek elhelyezését illetően, megfelelő parancsot kérek. A gyerekek áttelepítéséről értesítettem a IV B 4 osztályt(6), feltételezve, hogy „különleges kezelésre”(7) vannak kijelölve. Közben a faji és áttelepítési hivatal kiválasztott 7 elnémetesítésre alkalmas gyereket.

Krumey
SS-Obersturmbannführer

FacsimileFacsimile


4.) Értesítés további gyerekek érkezéséről

Prága XIX, 1942. július 6.

SS birodalmi vezető
Az SS Faji és Áttelepítő Főhivatala
Cseh- és Morvaországi Kirendeltség

Tárgy : Cseh- és morvaországi elnémetesítésre alkalmatlan gyerekek
1 melléklet

Krumey SS-Obersturmbannführernek,
az Áttelepítési Központ Vezetőjének,
Litzmannstadt
Adolf-Hitlerstr. 133.

A cseh- és morvaországi kirendeltség vezetője mellékelten megküldi 12 elnémetesítésre nem alkalmas gyermek szállítólevelét. A gyermekek a lidicei és lezákyi akcióból származnak. Szállításuk Frank SS-Gruppenführer, a cseh- és morvaországi SS és rendőrség felsőbb vezetőjének rendelkezése alapján, a Birodalmi Biztonsági Főhivatallal való egyetértésben, a litzmannstadti áttelepítési központba történik, további intézkedések céljából.

Érkezésüket az 1942. július 4-én kelt géptávirat jelezte. Ugyanebben a szállítmányban ezenkívül 6 elnémetesítésre alkalmas gyerek is van, akik a brockaui megyei gyermekotthonban kerülnek elhelyezésre. Odaszállításukról a litzmannstadti kirendeltség gondoskodik.

Wettern
SS-Hauptsturmführer
kirendeltségvezető


(1) Ez az indoklás nem felel meg a valóságnak.

(2) Lásd a következő iratot.

(3) Lódz

(4) A chelmnói haláltáborról van szó.

(5) Itt összesen (és a továbbiakban is) 88 gyermekről van szó.

(6) A Gestapo ezen osztálya foglalkozott a zsidókérdés „végleges” megoldásával. Vezetője A. Eichmann volt.

(7) A „különleges kezelés” náci szóhasználatban kivégzést jelentett.

Forrás : 1. irat : Akcióban az SS, 521-522. p. ; 2., 3. és 4. irat: Kraus – Kulka : Éjszaka és köd, 410-412. p


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok