A Partridge-jelentések Kassa bombázásáról

1.

Katonai Hírszerző Osztály

Hadügyminisztérium, Vezérkar
Katonai Attasé Jelentése ... Magyarország

Tárgy : Kassa bombázása I.G. No. 9930

Forrás és megbízhatóság mértéke:
Ellenőrző út Kassára

A jelentés összefoglalása:
Június 26-án orosznak vélt gépek bombázták Kassát (38°55' – 48°40')

Június 26-án néhány perccel egy óra után három repülőgép, amelyek egy ideig a város felett keringtek, 27 bombát dobott Kassára; mind a postahivatal – egy szép modern, csehszlovákok által létesített épület – közelébe esett. Húsz ember meghalt és azóta még két ember belehalt a sérüléseibe. Kilenc további épületet, főként lakóházakat, találat ért. A károk zöméről készült fényképek mellékelve vannak. (csak az eredeti levéllel).

Július 1-én a Honvédelmi Miniszter meghívására Kassára utaztam, hogy megtekintsem ennek a bombázásnak az eredményét. A fényképek világosan mutatják a rombolásokat, kivéve a postahivatalt, egy nagy épületet, amelynek különböző részeit öt találat érte. Kötelékben repülve három gép dobta az összes bombát. Egy ideig háborítatlanul köröztek a város felett, mivel tévesen magyar gépeknek vélték azokat. Kassa a székhelye a magyar alsófokú repülő iskolának és repülőtérrel is rendelkezik, úgy hogy a repülőgépek jelenléte a város felett normálisnak tekinthető. Jelentették, hogy a három gép sárga sávot (a semlegesség jelét) viselt a törzsén és megtévesztésül magyar felségjelzéssel voltak ellátva. Egyet sem lőttek le a teljes meglepetés és a még azóta is kétséges nemzetiség miatt. Kértem, hogy mutassanak repeszeket, lehetőleg olyanokat amelyeken orosz jelzések vannak, azonban ilyeneket nem tudtak felmutatni, amíg ott voltam.

A magyar kormány kijelentette, hogy ezek a gépek oroszok voltak és alátámasztotta ezt a nyilatkozatot azzal a beszámolóval, hogy körülbelül ebben az időben orosz gépek géppuskáztak egy vonatot Rahó közelében. (41° 50' – 48° 05') Ugyanezen a délutánon két további Kassa elleni támadást jelentettek; az egyik 9 géppel, a másik 4 géppel, azonban ezeknél a támadásoknál a gépeket elűzték mielőtt bombákat dobhattak volna. Oroszország tagadja ezeket a támadásokat.

Ezek a Kassa és Rahó elleni támadások szolgáltak annak a június 27-i magyar nyilatkozatnak az indokaként, amelyik megállapította, hogy Magyarország és Oroszország között hadiállapot áll fenn. Azóta háromszor jelentettek orosz gépeket Magyarország felett és jelentették, hogy hármat lelőttek Csap (39° 50' – 43° 30') felett június 29-én.

Nincs határozott bizonyíték arra, hogy a június 26-i támadást orosz gépek hajtották volna végre, bár ez lenne a természetes és logikus feltevés. Kifejezést nyert az a feltevés, amelyet néhányan hisznek, hogy ezt a támadást mások követték el azért, hogy Magyarországot Oroszország elleni háborúba kényszerítsék. Nem tudok ezzel a feltevéssel kapcsolatban egyéni vélemény nyilvánítani, csak azt, hogy lehetséges, de részemről nem tartom valószínűnek.

R. C. Partridge
őrnagy, Szárazföldi Hadsereg,
katonai attasé

16 felvétel mellékelve.

(eredeti példány – "ribbon copy")

(Kézírással:) levél jött #1351 Hungary

Katonai attasétól Budapest A jelentés száma 1344. Dátum: 1941. július 5.

Facsimile Facsimile (1.jelentés 1. oldal) ; Facsimile Facsimile (1. jelentés 2. oldal)


2.

G-2 jelentés 9930.

Tárgy: Kassa bombázása.

(Kiegészítő jelentés a 1344. sz. jelentéshez)
IG 9930

Az első jelentés óta nem sikerült a kassai támadásra vonatkozólag meggyőző új tényeket megállapítani, de mindenki valami gyanúsat sejt ("Something fishy") ezzel kapcsolatban. A gépek jelzéséről különböző történetek keringenek, néhányan azt mondják, hogy magyar jelzéseket viseltek, ismét mások szerint oroszt.

Az attasécsoport közölte velem, hogy miután elhagytam Kassát, a dögbombának, amelyet felrobbantottak, a repeszein orosz felírásokart találtak, de amíg ott voltam, ilyet nem mutattak. A Külügyminisztérium egyik tisztviselője mondta nekem, hogy azóta (néhány nappal később) egy másik dögbombát találtak és ennek a képeit az újságok valóban közölték. Azt mondta, módot talál arra, hogy az orosz felírásokat megmutassa, de erre nem került sor.

Most már nem tartom valószínűtlennek azt, amit tettem, hogy ennek a bombázásnak a célja az volt, hogy Magyarországot belerántsa a német-orosz háborúba. Semmi lehetőségét nem látom annak, hogy most akár az egyik, akár a másik lehetőséget bizonyítsam, azonban ahogyan kezelték, nagyon gyanús.

R. C. Partridge
őrnagy, Szárazföldi Hadsereg,
katonai attasé
1941. július 19.

Facsimile Facsimile (2.jelentés)


3.

G-2 jelentés 9930.

Tárgy : Kassa bombázása

(második kiegészítő jelentés az 1344 sz. jelentéshez)
IG 9930

Mellékelem a Külügyminisztérium Sajtóosztályának miniszteri rangban levő főnökétől, Ullein-Reviczky úrtól kapott levelet. Képeket küld (csak a ribbon copyval) annak a bizonyítására, hogy Kassa bombázásakor a bombák orosz eredetűek voltak. Tekintettel arra, hogy ezt a bizonyítékot egy hónappal a bombázás után szolgáltatták, az értéke teljesen a magyar kormány becsületességére good faith) van alapozva.

A képek némelyike nyilvánvalóan beállított és valóban, az egyetlen dolog, amit ezek bizonyítanak, az, hogy a magyaroknak most már vannak orosz felírású repeszeik.

Ezzel kapcsolatban a román katonai attasé állítja, hogy a 60 orosz bombából, amelyeket Bukarestre dobtak, csak kettő robbant. Kassán, ahogyan azt felderítették, a 29 bombából 27 robbant. Ahogyan én látom, még mindig nyílt kérdés, hogy ki bombázta Kassát.

Az anyagi károkat 3 millió pengőre becsülik (1/2 millió dollár).

R. C. Partridge
őrnagy, Szárazföldi Hadsereg,
katonai attasé

A K/A-tól Budapest No. 1368 1941. július 31.

Facsimile Facsimile (3.jelentés)

Ullein-Reviczky Antal külügyminiszteri sajtófőnök Partridge őrnagyhoz írott angol nyelvű levelének fordítása:

A Külügyminisztérium körbélyegzője. Budapest, 1941. július 27.

Kedves Partridge Őrnagy!

Mellékelve küldök néhány új fényképet, amelyeket Kassán készítettek a bombázás után. Némelyik tisztán mutatja, hogy a városra dobott bombák orosz eredetűek voltak. A repeszek némelyikén láthatja az orosz betűket.

Tisztelettel
Ullein-Reviczky

Forrás : Ormay 1991, 114-117. p. ; Borsányi VIII. 3. függelék


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok