Hingyi Hingyi Hingyi
SZERZŐ Hingyi László
CÍM Budapest ostroma 1944–1945
KIADÁS ÉVE 2019 – 2020

Hingyi László a hetvenes évektől kezdve a kilencvenes évekkel bezárólag számos olyan szemtanúval készített interjút, akik testközelből élték át Budapest ostromát. A megszólaltatottak között katonák és civilek egyaránt akadtak. Az ő beszámolóikat a környező településeken élők visszaemlékezései egészítik ki, fontos forrásdokumentumokat szolgáltatva a háború egyik legvéresebb hadmozdulatának történetéhez.

Budapest ostromáról kevés katonai irat maradt fenn, éppen ezért az olyan, évtizedeken át összegyűjtött forrásanyag, melyet Hingyi Lászlónak köszönhetünk, hatalmas segítség a kutatóknak, érdeklődőknek. A második kötet Hingyi több alakulat történetét feldolgozó írásai mellett például számos adalékkal szolgál a városban harcolt rohamtüzérség történetéhez, de polgári személyek naplóit, feljegyzéseit is közli.

A harmadik kötet az elsőhöz hasonlóan visszaemlékezéseket tartalmaz, s szintén megtalálhatjuk benne a magyar és a német katonák, de a civilek visszatekintéseit is.


Vissza Tartalom Tovább

Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Második világháború Vissza Polc