Juhász
SZERZŐ Juhász Gyula
CÍM Uralkodó eszmék Magyarországon : 1939–1944
KIADÁS ÉVE 1983

„Az olvasó szinte közvetlen élményként ismerheti meg a háborús évek magyar politikai gondolkodását – a középosztályra, a földkérdésre, a visszacsatolások után előtérbe nyomuló nemzetiségi kérdésre, a háború utáni berendezkedésre vonatkozó elképzeléseket. A szerző a lehető legkevesebb saját kommentárral él: az egykorú álláspontok, szövegek minél teljesebb és tárgyilagosabb bemutatására, megszólaltatására törekszik. A könyv a személyes visszaemlékezések ráismertető erejével eleveníti meg, s egyben a korszerű tudományos szemlélet hitelességével dolgozza fel és teszi mérlegre a kor eszmevilágát, »mindennapos« politikai gondolkodását.”


Vissza Tartalom Tovább

Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Második világháború Vissza Polc