Sajti
SZERZŐ Sajti Enikő, A.
CÍM Délvidék
KIADÁS ÉVE 1987

„A könyv szerzője abban látta a feladatát, hogy lehetőleg minél átfogóbb, leegyszerűsítésektől mentes képet rajzoljon a magyar kormányok és katonai vezető körök 1941–1944 közötti délszláv politikájáról a Délvidéken. Ehhez a politikához szorosan hozzá tartoznak a közvélemény által szinte kizárólag ismert újvidéki tragikus események is, de maga a délszláv politika korántsem azonos azzal, ami Újvidéken történt. A szerző is a rész helyett az egésznek a vizsgálatát, a politikai hatások és ellenhatások mélyebb rétegeinek a feltárását tűzte ki célul, vagyis a »miért történt úgy, ahogy történt« kérdésre igyekezett válaszolni” – írja könyvének előszavában A. Sajti Enikő.


Vissza Tartalom Tovább

Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Második világháború Vissza Polc