Ungváry
1998
Ungváry
2001 ; [2005]
Ungváry
2021

 

SZERZŐ : Ungváry Krisztián

CÍM : Budapest ostroma

KIADÁS ÉVE : 1998

TARTALOM : Tartalom

KATALÓGUS : Katalógus

KIADÁS ÉVE : 2001 (4. kiad.)

TARTALOM : Tartalom

KATALÓGUS : Katalógus

KIADÁS ÉVE : [2005] (5., átdolg. kiad.)

TARTALOM : Tartalom

KATALÓGUS : Katalógus

KIADÁS ÉVE : 2021 (8., átdolg., bőv. kiad.)

TARTALOM : Tartalom

KATALÓGUS : Katalógus

ISMERTETÉS : „Ungváry Krisztián, a fiatal hadtörténész munkája hatalmas űrt tölt be. Több mint fél évszázaddal a drámai események után most jelenik meg az első átfogó, ideológiai felhangok nélküli, hiteles és olvasmányos monográfia e mindmáig sokakat érdeklő és foglalkoztató témában. A kötet a korabeli levéltári források mellett számos, eddig ismeretlen visszaemlékezést idéz és hasznosít.
A műben szerencsésen ötvöződik a mikrotörténetírás célkitűzése és a háború nagyobb összefüggéseinek mélyebb bemutatása, plasztikus képet kap az olvasó a hadműveletek napi változásairól, a lakosság életéről, szenvedéseiről, a kegyetlenkedésekről és az élet újraindulásáról.”
A könyv sikerét jelzi, hogy több átdolgozott, bővített kiadása is megjelent – nemcsak magyar, hanem idgen nyelveken is. Mára megkerülhetetlen munkává vált a főváros ostromával kapcsolatban.

 


Vissza
Hadtörténeti Gyűjtemény
Vissza
Második világháború
Vissza
Polc