DIGITÁLIS MÁSOLAT IGÉNYLÉSE

Az Egyetemi Könyvtár ezen szolgáltatásán keresztül a Könyvtárban õrzött dokumentumokról digitális másolatok kérhetõk.

Digitális másolatok igénylésekor is érvényes, hogy a szerzõi jogokra vonatkozó elõírásokat szigorúan betartjuk (pl. teljes dokumentumot sem könyv, sem egész folyóiratszám esetében nem lehet kérni, digitalizált dokumentumokat átruházni harmadik félnek nem lehet, digitalizált dokumentumot kizárólag oktatás, kutatás céljára lehet használni stb.).

Az anyagot digitalizáló munkatársaink a kért minõségben egy MINOLTA PS7000 digitalizáló célgép segítségével szkennelik be. Normál esetben egy két tónusú, fekete-fehér, a fénymásolathoz hasonlító, képekbõl álló, ún. konténer file lesz az eredmény.

A speciális, többrétegû TIFF file megnézéséhez, nyomtatásához sokfajta program használható, mi az ingyenes IrfanView ill. az Xnview programokat ajánljuk. Ezeket az értesítésekben megadott helyrõl le is tölthetik, s egyszerûen installálhatják az olvasók.

Ha az illetõ dokumentum vagy részlete ennél jobb minõséget kíván meg, annak megrendelésére is van lehetõség. Ilyen esetben a felhasználó a dokumentum mellé külön ún. true colour képfile-ban (JPEG) kaphatja meg a külön kért ábra, metszet, stb. képét.

A megfelelõ minõség és árfekvés kiválasztásához figyelmükbe ajánljuk a következõ oldalt: Árjegyzék mintákkal.

A digitális másolatok igénylésének módjáról az alábbi táblázat nyújt részletes tájékoztatást:

SZTE oktatók, kutatók, dolgozók
SZTE PhD hallgatók
elektronikus igénylés (DMI)

SZTE oktatók, kutatók, dolgozók
SZTE PhD hallgatók
SZTE hallgatók
SZTE EK beiratkozott olvasók (partnerintézményeink munkatársai)

helyben, személyesen
Egyéb felhasználók
Könyvtárközi kölcsönzés