Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár

Nyitó oldal

Volt kari könyvtárak
Egyetemi Gyűjtemény

Beiratkozás
Kölcsönzés
Olvasói terek
Könyvtárközi kölcs.
Fénymásolás

Kérdés?

in English

A !-lel megjelölt témákat csak az SZTE oktatói, dolgozói és
hallgatói érhetik el.
 

 

Beiratkozás

Érvényes: 2005. október 3.-tól

1. Az SZTE Egyetemi Könyvtárnak tagja lehet minden 14. életévét betöltött személy, aki a könyvtárhasználati szabályokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2. A beiratkozás személyesen, a belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával történik a Regisztrációs pultnál, a Kölcsönző nyitvatartási idejében.
Ettől eltérő időpontokban az épület Recepciós pultjánál kérhet ideiglenes, egy alkalomra szóló látogatókártyát az az olvasó, akinek addig nem állt módjában beiratkozni.

A könyvári beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

Egyetemi polgárok esetében

  • személyazonosító okmány (személyi igazolvány, tartózkodási engedély, útlevél vagy 2001. január 1. után kiadott jogosítvány )

és

  • az aktuális félévre érvényesített diákigazolvány (ennek hiányában iskolalátogatási igazolás és 1 db igazolványkép),

illetve

  • oktatói/dolgozói kártya (ennek hiányában 1 db igazolványkép),

minden más olvasó esetében

  • személyazonosító okmány (személyi igazolvány, tartózkodási engedély, útlevél vagy 2001. január 1. után kiadott jogosítvány)

és

  • 1 db igazolványkép.

A könyvtár az olvasó adatait számítógépen tartja nyilván, s azokat kizárólag belső könyvtári célokra használja föl.

3. Az érvényes látogatókártya az olvasót feljogosítja a Könyvtár állományának helyben történő használatára.
A könyvkölcsönzésre vonatkozó feltételeket a Kölcsönzési szabályzat tartalmazza, az egyes különgyűjtemények, speciális állományrészek használati rendjéről pedig az adott gyűjteményről szóló tájákoztató nyújt információt.

4. Az Egyetemi Könyvtár minden beiratkozott olvasójának tanévenként meg kell újítania könyvtári tagságát, amit a Regisztrációs pultnál tehet meg, a Kölcsönző nyitvatartási idejében. Ugyanott jelentheti be a személyi adataiban a tanév folyamán bekövetkezett változásokat.

5. Beiratkozással kapcsolatos díjak:

Beiratkozás
kölcsönzés +
helyben olvasás
csak
helyben olvasás
az akadémiai év
egészére második felére
  1500,-Ft 1000,-Ft Ingyenes
Kedvezmények    
Pedagógusok, diákok 1000,-Ft 700,-Ft Ingyenes
Az SZTE esti, levelező tagozatos és távoktatás keretében tanuló hallgatói 500,-Ft 300,-Ft
A Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium és a Vántus István Zeneművészeti Szakközépiskola tanulói
Nyugdíjasok (70 év alatt), rokkantnyugdíjasok, GYED, GYES, regisztrált munkanélküliek.
az Egyetem főállású oktatói, dolgozói, nyugdíjasai és nappali tagozatos hallgatói Ingyenes
Az SZTE meghatározott partner-intézményeinek munkatársai.*
Könyvtárosok, levéltárosok, muzeológusok
Nyugdíjasok (70 év felett), fogyatékos igazolvánnyal rendelkezők
 
Könyvtári látogató kártya pótlása 300,-Ft

Indokolt kérés esetén az Olvasószolgálat vezetője vagy a Könyvtár főigazgatója méltányossági okokból a beiratkozási díjat mérsékelheti, illetve annak megfizetésétől eltekinthet.

* Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Biotechnológiai Intézete , Biopolisz Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft. , Cedars-Sinai Medical Center , Dél-Alföldi Bioinnovációs Centrum Kht. , Gabonatermesztési Kutató Kht. , Móra Ferenc Múzeum, MTA Szegedi Biológiai Központ, Szegedi Hittudományi Főiskola, Unicotec Kht.

 
Utolsó frissítés: 2005. 10. 03.