Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár

Nyitó oldal

Volt kari könyvtárak
Egyetemi Gyűjtemény

Beiratkozás
Kölcsönzés
Olvasói terek
Könyvtárközi kölcs.
Fénymásolás

Kérdés?

in English

A !-lel megjelölt témákat csak az SZTE oktatói, dolgozói és
hallgatói érhetik el.
 

 

Kölcsönzés

Érvényes: 2007. február 6.-tól

 1. Kik kölcsönözhetnek?
 2. Mit lehet kölcsönözni?
 3. Korlátozottan kölcsönözhető könyvek
 4. Mit nem lehet kölcsönözni?
 5. Mennyit lehet kölcsönözni?
 6. A kölcsönzés időtartama
 7. "Rövid" időtartamú (éjszakai) kölcsönzés
 8. Hogyan kölcsönözhetünk?
 9. Hosszabbítás
 10. Előjegyzés
 11. Visszavétel
 12. Bekérés
 13. Késedelmi díj
 14. Felszólítás
 15. Sérült, elvesztett könyvek
 16. Kölcsönzési jog megvonása


1. Kik kölcsönözhetnek?

 • A Szegedi Tudományegyetem minden
  • nappali, esti és levelező tagozatos, valamint távoktatásban részt vevő hallgatója, amennyiben legkevesebb egy legalább egy szemeszter idejére hallgatói jogviszonyban tartózkodik az egyetemen;
  • főállású oktatója és dolgozója, aki legalább egy szemesztert tartózkodik az egyetemen;
  • nyugdíjba vonult oktatója és dolgozója.
 • A Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium és a Vántus István Zeneművészeti Szakközépiskola tanulói
 • Az SZTE meghatározott partner-intézményeinek munkatársai. (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Biotechnológiai Intézete, Biopolisz Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft., Cedars-Sinai Medical Center, Dél-Alföldi Bioinnovációs Centrum Kht, Gabonatermesztési Kutató Kht, Móra Ferenc Múzeum, MTA Szegedi Biológiai Központ, Szegedi Hittudományi Főiskola, Unicotec Kht.)
 • Szeged város, valamint annak közvetlen környékének állandó lakcímmel rendelkező, magyar állampolgárságú vagy magyar igazolvánnyal rendelkező lakosai, amennyiben betöltötték 18. életévüket.
  Állandó lakcím hiányában elfogadunk szegedi ideiglenes lakcímet is, amennyiben az olvasó Szegeden tartósan rendelkezik munkahellyel, s ezt igazolni is tudja.

2. Mit lehet kölcsönözni?

Az Egyetemi Könyvtár bármely, korlátozás alá nem eső dokumentumát.

3. Korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok

Kizárólag az egyetem oktatói, egyéb tudományos tevékenységet folytató dolgozói és PhD-hallgatói, valamint meghatározott partner-intézményeinek munkatársai (lásd 1/c pont) kölcsönözhetnek

 • oktatói munka, ill. PhD-képzés támogatására beszerzett kiadványokat;
 • 1851 és 1945 között megjelent könyveket.

Továbbá csak egyetemünk polgárai kölcsönözhetik rövid időre

 • a szakolvasói terekben szabadpolcon elhelyezett, piros alapon "Rövid" felirattal ellátott példányokat.
  (lásd 7. pont)

4. Mit nem lehet kölcsönözni?

 • Folyóiratokat, napi- és hetilapokat, évkönyveket;
 • a szakolvasói terekben elhelyezett, piros jelzéssel ellátott,
  valamint a raktárakban elhelyezett "Védett" jelzéssel ellátott példányokat;
 • az 1851 előtti megjelenésű könyveket;
 • a különgyűjtemények anyagainak nagy részét (régi könyvek, ősnyomtatványok, kéziratok, mikrofilmek, stb.);
 • nem hagyományos dokumentumokat (pl. CD-ROM, hangkazetta, stb.) kivéve egyes szótárakat és a kölcsönözhető könyvek mellékleteit.

5. Mennyit lehet kölcsönözni?

Olvasói csoport
Kölcsönözhető dokumentumok száma
az SZTE főállású oktatói és
tudományos tevékenységet folytató dolgozói
30 db
az SZTE PhD-hallgatói és meghatározott partner-intézményeinek munkatársai (lásd 1/c pont) 15 db
az SZTE hallgatói és
tudományos tevékenységet nem folytató dolgozói
10 db
minden más kölcsönzési joggal rendelkező olvasó 5

figyelem!A számítógép a több részből álló művek esetében az egyes köteteket önálló példányként regisztrálja.

6. A kölcsönzés időtartama

figyelem!Általános szabály, hogy

 • a jegyzetek és a tankönyvek, ill. az ilyen jellegű anyagok 3 hétre kölcsönözhetők és nem hosszabbíthatók;
 • a "Rövid" felirattal ellátott példányokat csak egy éjszaka időtartamára kölcsönözhetik az Egyetem polgárai (lásd 7. pont)
 • bármely dokumentum határidejének lejárta után a számítógépes rendszer nem engedélyez semmilyen további kölcsönzési tevékenységet.
Olvasói csoport
Dokumentum
A kölcsönzés időtartama
Hosszabbítás
az SZTE főállású oktatói és tudományos tevékenységet folytató dolgozói jegyzet, tankönyv 3 hét ---
PhD-képzés támogatására beszerzett kiadvány 2 alkalommal
1851-1945 között megjelent könyv 2 hónap ---
oktatói munka támogatására beszerzett kiadvány 5 hónap 1 alkalommal
minden egyéb kölcsönözhető dokumentum
az SZTE PhD-hallgatói jegyzet, tankönyv 3 hét ---
oktatói munka támogatására beszerzett kiadvány 2 alkalommal
PhD-képzés támogatására beszerzett kiadvány 5 hónap 1 alkalommal
1851-1945 között megjelent könyv 2 hónap ---
minden egyéb kölcsönözhető dokumentum 1 alkalommal
az SZTE meghatározott partner-intézményeinek munkatársai
(lásd 1/c pont)
jegyzet, tankönyv 3 hét ---
oktatói munka és PhD-képzés támogatására beszerzett kiadvány 2 alkalommal
1851-1945 között megjelent könyv 2 hónap ---
minden egyéb kölcsönözhető dokumentum 1 alkalommal
minden más kölcsönzési joggal rendelkező olvasó jegyzet, tankönyv 3 hét ---
1946 előtt megjelent könyv nem kölcsönözhető ---
oktatói munka és PhD-képzés támogatására beszerzett kiadvány
minden egyéb kölcsönözhető dokumentum 3 hét 2 alkalommal

7. Rövid időtartamú (éjszakai) kölcsönzés

 • az SZTE polgárai
 • a szakolvasói terekben szabadpolcon elhelyezett, piros alapon "Rövid" felirattal ellátott példányokból
 • kikölcsönözhetnek 3 darabot, (az adott olvasói csoport által kölcsönözhető maximális példányszám ezt magában foglalja)
 • nyitvatartási napokon a zárást megelőző két órában. A rövid kölcsönzés időtartama a következő nyitásig tart.
 • Minden egyes késve visszahozott "Rövid" jelzésű kötetre óránként 100 Ft késedelmi díjat számolunk fel.
  Egy napon túl - a késés mértékétől függően - a Könyvtár időlegesen vagy véglegesen megvonja az olvasótól a kölcsönzési jogot.

8. Hogyan kölcsönözhetünk?

A kölcsönzés a másra át nem ruházható, vonalkódos kártya felhasználásával, számítógépen történik a földszinti Kölcsönzőben, annak nyitvatartási idejében.

Az olvasó személyesen viheti a Kölcsönzőbe a szakolvasói szabadpolcon található

 • megkülönböztető jelzés nélküli kölcsönözhető példányokat teljes nyitvatartási időben;
 • a "Rövid" felirattal ellátott példányokat (csak egyetemi polgárok) a zárást megelőző két órában.
  (lásd 7. pont)

A raktárakban elhelyezett, kölcsönözhető dokumentumokat az olvasó kikérheti

 • a Raktári kikérő program segítségével, melyet a nyilvános terekben elhelyezett OPAC-terminálokon érhet el;
 • hagyományos kérőlapon, melyet a Kölcsönzőben adhat le.
  (Egy kérőlapon csak egyetlen mű adatai szerepelhetnek, minél több hozzá tartozó szabad raktári jelzettel együtt.)
 • A kölcsönzésre kikért könyvek minden esetben a Kölcsönzőbe érkeznek, s annak nyitvatartási idejében vehetők át.

A raktári kiszolgálás

 • időtartama épületen belül kb. 60 perc;
  az utolsó kérést a Kölcsönző zárása előtt 1 órával fogadják a raktárak;
 • külső raktárakból hetente két alakalommal szolgálunk ki:
a kedd-szerda-csütörtökön leadott kéréseket pénteken 10.00 órára,
a péntek-szombat(-vasárnap)-hétfőn leadott kéréseket kedden 10.00 órára tudjuk beszállítani.

Az előkészített példányokat a teljesítés napján és a következő nyitvatartási napon tudjuk fenntartani a kérő számára.

figyelem!Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a számítógépes kölcsönzésre nem alkalmas példányok feldolgozása a kiszolgálási időt jelentősen megnövelheti!

Nem lehetséges a kölcsönzés, ha az olvasó

 • látogató-kártyájának érvényessége lejárt,
 • már korábban kikölcsönözte a megengedett számú példányt,
 • bármely korábbi kölcsönzésének határideje lejárt,
 • pénztartozása elérte az 1000,-Ft-os összeget, illetve valamely egyéb okból tiltotta le a számítógépes rendszer.

9. Hosszabbítás

A kölcsönzés időtartama a határidő lejárta előtt hosszabbítható meg személyesen vagy telefonon a Kölcsönzőben -- annak nyitvatartási idejében -- , illetve levélben vagy online felületen.

Nem lehetséges a hosszabbítás

 • a 6. pontban felsorolt esetekben;
 • a határidő lejárta után;
 • akkor, ha az adott könyvet időközben más olvasó előjegyeztette,
 • ha az olvasó által kikölcsönzött bármely más példány határideje lejárt vagy pénztartozása elérte 1000,-Ft-os összeget, illetve valamely egyéb okból tiltotta le a számítógépes rendszer.

10. Előjegyzés

A kölcsönzésben lévő művekre (max. 5 példányra) előjegyzést veszünk fel a Kölcsönzőben, annak nyitvatartási idejében. A könyv beérkezésekor a kérőt levélben értesítjük, és 8 napig tartjuk fenn számára a dokumentumot.

Térítési díj: 50,-Ft, melyet kézhezvételkor kell befizetni a Kölcsönzőben.

Nem kérhetnek előjegyzést a számítógépes rendszer által valamely okból letiltott olvasók.

11. Visszavétel

A kikölcsönzött dokumentumokat a Kölcsönzőben adhatja vissza az olvasó, kizárólag annak nyitvatartási idejében.

12. Bekérés

Indokolt esetben a Könyvtár a határidő lejárta előtt visszakérheti a kikölcsönzött dokumentumokat.

13. Késedelmi díj

A lejáratot követő hét napig, SZTE oktatók és tudományos tevékenységet folytató dolgozók esetében 14 napig könyvtárunk nem számol késedelmi díjat (kivéve éjszakai kölcsönzés esetében!), amennyiben ez idő alatt visszakapjuk a késedelmes könyveket. Ezt követően minden egyes késve visszahozott dokumentumra, a lejárati határidőtől kezdve késedelmi díjat számolunk fel, amit az olvasó a Kölcsönzőben fizethet be, annak nyitvatartási idejében.

Díjtételek:

 • a rövid időre (éjszakára) kölcsönzött példány esetében
100 Ft / óra
(lásd 7. pont)
 • minden más dokumentum esetében
20 Ft / nap

figyelem!Amennyiben a pénztartozás eléri az 1000,-Ft-os összeget, a továbbiakban a számítógépes rendszer nem engedélyez semmilyen kölcsönzési tevékenységet!

14. Felszólítás

A kikölcsönzött könyveket az olvasónak minden külön értesítés nélkül vissza kell juttatnia a megadott határidőre a Könyvtárba. Ennek elmulasztása esetén a késedelmes olvasókat Könyvtárunk hagyományos vagy elektronikus levélben emlékezteti a lejárt határidőre.
E felszólítástól függetlenül a lejárat napjától életbe lép a késedelmi díj számlálása.
A hagyományos értesítés postaköltsége: 50,-Ft, melyet a Kölcsönzőben kell befizetni.

15. Sérült, elvesztett könyvek

Elvesztett vagy megrongált dokumentum esetében a Könyvtár

 • elfogad egy másik példányt, amennyiben az érdemben pótolja az elvesztett/megrongált kötetet;
 • kérheti az elvesztett/megrongált dokumentum eszmei értékének megtérítését, ha az eredeti példány érdemben nem pótolható.

A dokumentum elvesztését vagy sérülését a Kölcsönzőben kell jelezni.

figyelem!Az Egyetemi Könyvtár tulajdonában levő könyvek (jegyzetek és tankönyvek is!) szövegének aláhúzása, kijelölése, az oldalakra történő jegyzetelés is rongálásnak minősül!

16. Kölcsönzési jog megvonása

A Könyvtár legkevesebb egy hónapra, súlyosabb esetben akár véglegesen is megvonhatja a kölcsönzési jogot a könyvtárhasználati rendet megsértő olvasótól.
(Ld. A könyvtárhasználat szabályai 8. pont)


  Utolsó frissítés: 2007. 02. 07.