Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár

Nyitó oldal

Volt kari könyvtárak
Egyetemi Gyûjtemény

Beiratkozás
Kölcsönzés
Olvasói terek
Könyvtárközi kölcs.
Fénymásolás

Kérdés?

in English

A !-lel megjelölt témákat csak az SZTE oktatói, dolgozói és
hallgatói érhetik el.
 

 

Általános Folyóirat-olvasó

általános tájékoztatóföldszint

Betűrendes lista

Az Általános Folyóirat-olvasó az épület jobb szárnyának földszintjén található. Itt kurrens hírlapokat és folyóiratokat találnak az olvasók. Zömében általános és vegyes tartalmú napi- és hetilapokról van szó, de néhány szakfolyóirat is itt kapott helyet. (A régebbi és jelenleg is járó szakfolyóiratok nagyobb része a szakolvasókban található.)

Az állványok külső részén a legfrissebb számok találhatók, a polcok alatt az idei év, illetve félév füzetei vannak. A korábbi időszak (bekötött) anyaga néhány folyóirat esetében a szakolvasókban, a többséget tekintve pedig a raktárakban került elhelyezésre.

A hírlapok nyelvek szerint csoportosítva, majd ezeken belül ábécérendben követik egymást a polcokon. Az első nyelv a magyar, majd az angol, a német, az olasz, a spanyol, a francia és a szláv nyelvek következnek.

Ezeket követik a folyóiratok, immár tartalmi szempontok szerint csoportosítva, a megjelenési gyakoriság és a nyelvek tekintetében vegyesen.

Az egyes tematikus blokkok a következők:

 • vallás
 • könyvtártudomány és könyvészet
 • filozófia
 • pszichológia
 • társadalomtudományok
 • pedagógia
 • sport, szórakozás
 • művészet
 • természettudományok
 • alkalmazott tudományok
 • nyelvtudomány
 • irodalom
 • történelem, honismeret

Minden sorozatnak saját, ún. kurrens száma van. Ennek segítségével lehet a földszinti, olvasótéri helyét meghatározni. A jelzet a füzetek jobb felső sarkában látható: két betű (ÁF) és egy szám (1-626) kombinációja. Az azonos periodikumhoz tartozó füzetek ugyanazt a számot kapták.

A napilapok esetében az aktuális hónap példányait tartjuk a földszinten. Az ennél korábbi számok a raktárban vannak. A hírlapokat csak a raktárakban elhelyezett kutatói asztaloknál lehet olvasni. Bekötött napilapokból állományvédelmi okokból nem áll módunkban fénymásolni. A hírlapokban való kutatás iránti kérésükkel olvasóink a Tájékoztató ügyelet könyvtárosaihoz fordulhatnak.

A raktárak folyóiratanyagából a kék kérőlap segítségével lehet kérni, amelyet olvasóink az emeleti szakolvasókban adhatnak le. A kérőlapot kérjük minden esetben pontosan kitölteni, különös tekintettel a folyóirat címére, az állományadatokra és a raktári számra. Kérjük, az adatok ellenőrzésére használják on-line katalógusunkat, amelyben a könyvektől eltérő dokumentumtípusok bibliográfiai leírásai is megtalálhatóak.


  Utolsó frissítés: 2005. 09. 09.