Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár

Nyitó oldal

Volt kari könyvtárak
Egyetemi Gyűjtemény

Beiratkozás
Kölcsönzés
Olvasói terek
Könyvtárközi kölcs.
Fénymásolás

Kérdés?

in English

A !-lel megjelölt témákat csak az SZTE oktatói, dolgozói és
hallgatói érhetik el.
 

 

Társadalomtudomány

Általános művek, Hungarika Gyűjtemény
Társadalomtudományok1. emelet

Szakolvasói tájékoztató 3 REF S0/1
3 REFS S0/1
tudományelmélet, tudománytörténet 001 S1/1
 
szervezetelmélet 007 S1/1
 
kultúra, kultúraelmélet 008 S1/1
 
könyvtártudomány, segédkönyvek 02S S1/1
könyvtártudomány 02 S1/1
  könyvtártörténet 02t S1/1
 
média, segédkönyvek 05S S1/2
média, folyóiratok, sajtótörténet, kommunikáció 05 S1/2
  interjúkötetek 05A S1/2
 
muzeológia 06 S2/1
 
filozófia, segédkönyvek 1S S2/1
  filozófia története, területei 1T S2/1
  filozófia szöveggyűjtemények 1A S2/1
  filozófusok, műveik 1 S2/1
 
pszichológia, segédkönyvek 159.9S S2/2
pszichológia 159.9 S2/2
  ágazati, alkalmazott pszichológia 159.90 S3/1
  szociálpszichológia 159.901 S3/1
  szexualitás, párkapcsolat 159.902 S3/2
  munkalélektan, szervezetpszichológia 159.903 S3/2
  neveléslélektan 159.91 S3/2
  fejlődés- és gyermeklélektan 159.922 S3/2
  személyiséglélektan 159.923 S4/1
  kognitív pszichológia 159.95 S4/1
  pszichoanalízis 159.96 S4/1
  klinikai pszichológia 159.97 S4/2
  szenvedélybetegségek 159.98 S4/2
 
ezotéria 13 S4/2
     
logika, ismeretelmélet 16 S4/2
 
etika 17 S4/2
 
esztétika 18 S5/1
 
vallástudomány 2 S5/1
  általános és összehasonlító vallástudomány, segédkönyvek 21S S5/1
  általános és összehasonlító vallástudomány 21 S5/1
  keresztény vallások, segédkönyvek 22/28S S5/1
  keresztény vallások 22/28 S5/1
  szent könyvek 22A S5/1
  biblikum, segédkönyvek 22TS S5/1
  biblikum 22T S5/1
  teológia, segédkönyvek 24S S5/2
  teológia 24 S5/2
  egyháztörténet, segédkönyvek 27S S6/1
  egyháztörténet 27 S6/1
  ó- és középkori keresztény irodalom 276 S7/1
  ortodoxia 281 S7/1
  reformáció és protestáns egyházak 284 S7/1
  kis egyházak, szekták 285 S7/2
  nem keresztény vallások, segédkönyvek 29S S7/2
  nem keresztény vallások 29 S7/2
  mitológia, segédkönyvek 291S S8/1
  mitológia 291 S8/1
 
társadalomtudományok, segédkönyvek 3S S8/1
  társadalomtudományok 3 S8/1
 
szociológia, segédkönyvek 301S S8/2
  szociológia 301 S8/2
  elméleti szociológia, a szociológia története, szociológiai irányzatok 301.0 S8/2
  empirikus szociológia, kutatás, módszertan, szociológiai vizsgálatok, elemzések 301.1 S8/2
  ágazati szociológia 301.2 S8/2
  szociográfia 308 S8/2
 
statisztika, segédkönyvek 31S S10/1
  a statisztika elmélete, módszerei, demográfia 31 S10/1
  statisztika, magyarországi és magyar vonatkozású 31 (439) S10/1
  statisztika, nemzetközi 31 (100) S10/2
közgazdaságtan segédkönyvek 33S S10/2
közgazdaságtan 33 S10/2
  közgazdaságtudomány, makro- és
mikroökonómia
330 S10/2
  munkaügy 331 S11/1
  regionális gazdaságtan 332 S11/1
  számvitel 335 S11/1
  pénzügy, segédkönyvek 336S S11/2
  pénzügy 336 S11/2
  államháztartás 336.1 S11/2
  vállalati pénzügy 336.2 S11/2
  bankok, segédkönyvek 336.3S S11/2
  bankok 336.3 S11/2
  értékpapírpiac 336.4 S11/2
  adózás, lízing 336.5 S11/2
  biztosításügy 336.6 S11/2
  nemzetközi pénzügyek 336.7 S11/2
  vállalat 337.1 S11/2
  minőségbiztosítás 337.2 S12/1
  marketing, public relations 337.3 S12/1
  logisztika 337.4 S12/1
  gazdaságpolitika, gazdasági helyzet 338 S12/1
  világgazdaság, külkereskedelem, segédkönyvek 339S S12/1
  világgazdaság, külkereskedelem 339 S12/1
  elektronikus kereskedelem 339.1 S12/1
 
Európai Dokumentációs Központ
European Documentation Centre
33EU S12/2
  intézményi kérdések 33EU01 S12/2
  vámunió, kereskedelempolitika 33EU02 S12/2
  mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 33EU03 S12/2
  foglalkoztatottság, munkaügy 33EU04 S12/2
  szociális kérdések 33EU05 S12/2
  jogalkotás, bírósági eljárás 33EU06 S12/2
  szállítás, fuvarozás 33EU07 S13/1
  verseny, vállalkozás 33EU08 S13/1
  pénzügy 33EU09 S13/1
  gazdaságpolitika, fogyasztóvédelem 33EU10 S13/1
  külkapcsolatok 33EU11 S13/1
  EU és Magyarország 33EU11Mo S13/1
  energiapolitika 33EU12 S13/1
  regionális politika 33EU13 S13/2
  környezetvédelem 33EU14 S13/2
  tudományos és műszaki kutatások 33EU15 S13/2
  információ, oktatás, kultúra 33EU16 S13/2
  statisztika 33EU17 S13/2
EU intézmények dokumentumai 33EUDOK S14/1
intézményi kérdések 33EUDOK 01 S14/1
vámunió, kereskedelempolitika 33EUDOK 02 S14/1
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 33EUDOK 03 S14/1
foglalkoztatottság, munkaügy 33EUDOK 04 S14/1
szociális kérdések 33EUDOK 05 S14/1
jogalkotás, bírósági eljárás 33EUDOK 06 S14/2
szállítás, fuvarozás 33EUDOK 07 S14/2
verseny, vállalkozás 33EUDOK 08 S14/2
pénzügy 33EUDOK 09 S14/2
gazdaságpolitika, fogyasztóvédelem 33EUDOK 10 S14/2
külkapcsolatok 33EUDOK 11 S14/2
energiapolitika 33EUDOK 12 S14/2
regionális politika 33EUDOK 13 S14/2
környezetvédelem 33EUDOK 14 S15/1
tudományos és műszaki kutatások 33EUDOK 15 S15/1
információ, oktatás, kultúra 33EUDOK 16 S15/1
statisztika 33EUDOK 17 S15/1
Az Európai Dokumentációs Központ folyóiratai (részletes lista)   S13/2-
S15/2
 
Kódexpress folyóirat 3 FI K62 S15/2
 
droit francais -
francia jog
34-FR S16/1
  ouvrages de référence -
segédkönyvek
34S-FR S16/1
  codes -
törvénykönyvek
34-FR/CD S16/1
  droit civil -
polgári jog
34-FR/CI S16/1
  droit constitutionnel et libertés publiques - alkotmányjog 34-FR/CO S16/1
  droit des affaires, droit commercial -
gazdasági jog; kereskedelmi jog
34-FR/EC S16/1
  histoire du droit -
jogtörténet
34-FR/HI S16/1
  droit international -
nemzetközi jog
34-FR/IN S16/1
  droit pénal -
büntetőjog
34-FR/PE S16/1
  droit administratif et finances publiques -
közjog
34-FR/PU S16/1
  théorie du droit -
jogelmélet
34-FR/TH S16/1
  droit du travail, droit social -
munkajog, szociális jog
34-FR/TR S16/1
  droit communautaire, Union européenne - közösségi jog, EU joga 34-FR/UE S16/1
 
jogi segédkönyvek 34S S16/2
  vegyes tartalmú jogi kötetek 34 S16/2
  jogszabálygyűjtemények 34(094) S16/2
  jogtörténet 34(091) S17/1
  római jog 34(37) S17/2
  jogelmélet, jogbölcselet 340 S17/2
  igazságügyi orvostan 340.6 S18/1
  nemzetközi jog 341 S18/1
  államjog, alkotmányjog
342 S18/1
  parlamenti jog 342P S18/2
  büntetőjog 343 S18/2
  polgári jog 347 S18/2
  családjog 347.6 S19/1
  gazdasági jog, pénzügyi jog 347.7 S19/1
  polgári jog egyéb területei
347.8 S19/2
  polgári eljárásjog
347.9 S19/2
  egyházjog 348 S19/2
  munkajog 349.2 S19/2
  agrárjog 349.4 S20/1
  környezetvédelmi jog 349.6 S20/1
 
közigazgatás, segédkönyvek 35S S20/1
közigazgatás, közigazgatási jog 35 S20/1
 
szociálpolitika, szociális jog 36 S20/2
 
pedagógia, segédkönyvek 37S S20/2
  ünnepekhez, iskolai ünnepségekhez kapcsolódó műsorfüzetek, szerkesztett műsorok 37SM S20/2
  neveléselmélet 37 S20/2
  neveléstörténet, iskolatörténet 37.01 S21/1
  oktatásszervezés, segédkönyvek 371S S21/2
  oktatásszervezés 371 S21/2
  oktatás- és nevelésmódszertan, segédkönyvek 371.3S S21/2
  oktatás- és nevelésmódszertan 371.3 S21/2
  iskolán kívüli oktatás, segédkönyvek 374S S22/2
  iskolán kívüli oktatás 374 S22/2
  különleges helyzetűek oktatása, segédkönyvek 375S S23/1
  különleges helyzetűek oktatása 375 S23/1
  gyógypedagógia 376 S23/1
  felsőoktatás, segédkönyvek 378S S23/1
  felsőoktatás 378 S23/1
  külföldi egyetemek, segédkönyvek 378(100)S S23/1
  külföldi egyetemek 378(100) S23/1
  magyar egyetemek, segédkönyvek 378(439)S S23/1
  magyar egyetemek 378(439) S23/1
  szegedi egyetemek, főiskolák, segédkönyvek 378(SZ)S S23/1
  szegedi egyetemek, főiskolák 378(SZ) S23/2
 
sport, testneveléstudomány, sporttörténet,
sportágak
379.6 S23/2
 
szabadidő, hobbi, háztartás, turisztika,
bélyeggyűjtés, illemtan
379.8 S24/1
 
néprajz, segédkönyvek 39S S24/1
  néprajz általában, etnológia 39 S24/1
  nem magyar népek néprajza 39 (100) S24/1
  Magyarország és a magyarság néprajza, segédkönyvek 39 (439)S S24/2
  Magyarország és a magyarság néprajza 39 (439) S24/2
 
művészetek, segédkönyvek 7S S25/2
  művészetek általában 7 S25/2
  képzőművészetek, segédkönyvek 71/77TS S25/2
  képzőművészetek 71/77T S26/1
  egyes alkotók 71/77 S26/1
területrendezés, kertépítés, tájrendezés 71 S26/2
építészet 72 S26/2
  Magyarország építészete 72(439) S26/2
szobrászat 73 S26/2
rajz és grafika 74 S26/2
festészet 75 S26/2
iparművészet 764.5 S27/1
fényképészet 77 S27/1
zene 78 S27/1
  zene, segédkönyvek 78S S27/1
  zenetörténet, zeneelmélet, zeneesztétika 78T S27/1
  zeneszerzők, zenei előadóművészek 78 A/Z S27/2
előadóművészetek általában 79T S27/2
  előadóművészek 79 A/Z S27/2
filmművészet, segédkönyvek 791S S28/1
  filmművészet 791 S28/1
színházművészet, segédkönyvek 792S S28/1
  színházművészet 792 S28/1
  magyar színházművészet 792(439) S28/1
táncművészet 792.8 S28/1
 
hungarológia (magyarságtudomány, magyarságkutatás, intézmények) 908HUNG S28/1
 
Hungarika Gyűjtemény 908-HU S28/2
  kultúra 908-HU/K S28/2
  honismeret 908-HU/H S28/2
  történelem 908-HU/T S28/2
  művészetek 908-HU/M S28/2
  irodalom 908-HU/I S28/2
  politika 908-HU/P S28/2
  gazdaság 908-HU/G S28/2
  természettudományok 908-HU/TT S28/2
  nyelvészet 908-HU/NY S28/2
 
Társadalomelméleti Gyűjtemény a szakolvasó öblében
folyóiratok
(0/2 FI részletes listája)
(3 FI részletes listája)
(7 FI részletes listája)
0/2 FI S29/1-
S30/2
3 FI S30/2-
S46/2
7 FI S47/1-
S49/2

  Utolsó frissítés: 2007. 09. 11.