Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár

Nyitó oldal

Volt kari könyvtárak
Egyetemi Gyűjtemény

Beiratkozás
Kölcsönzés
Olvasói terek
Könyvtárközi kölcs.
Fénymásolás

Kérdés?

in English

A !-lel megjelölt témákat csak az SZTE oktatói, dolgozói és
hallgatói érhetik el.
 

Természettudományi szakolvasó

Matematikai és élettelen
természettudományok

Élettudományok4. emelet (Galéria)

természettudományok általában 5 K1/1
természettudományok, segédkönyvek 5S K1/1
természettudományok 5 K1/1
 
matematika általában, alkalmazott matematika 51 K1/1
matematika, segédkönyvek 51S K1/1
matematika, alkalmazott matematika 51 K1/2
  matematika alapjai, halmazelmélet, matematikai logika 510 K2/1
  aritmetika, számelmélet 511 K2/1
  algebra, csoport-, test- és ideálelmélet, algebrai geometria 512 K2/1
  geometria, trigonometria, ábrázoló geometria, projektív geometria, differenciálgeometria 513 K2/1
  topológia, algebrai topológia, analitikus terek 515 K2/1
  kalkulus, valós és komplex analízis 517 K2/2
  differenciálegyenletek, dinamikus rendszerek, káosz 517.9 K2/2
  kombinatorika, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, játékelmélet, matematikai programozás, kódolás elmélete 519 K2/2
 
csillagászat 52 K3/1
 
fizika 53 K3/2
fizika, segédkönyvek 53S K3/2
  elméleti fizika, kísérleti fizika, fizikai jelenségek mesterséges előidézése, fizikai törvényszerűségek megállapítása 53 K3/2
  fizika alapelvei, relativitáselmélet, kvantumelmélet, káosz 530 K4/1
  mechanika, hangtan, hullám, vibráció, statika, kinetika, statisztikai fizika, statisztikai mechanika, nemlineáris dinamika 531 K4/2
  optika általában, a színképekről, laser 535 K4/2
  hőtan 536 K4/2
  villamosságtan, mágnességtan, félvezetők, elektrodinamika, elektronika, elektromágnességtan, elektromágneses hullám 537 K4/2
  az anyag fizikai szerkezete, szilárd testek fizikája, magfizika, atomfizika, plazmafizika, molekulafizika 539 K5/1
 
kémia 54 K5/1
kémia, segédkönyvek 54S K5/1
kémia 54 K5/1
  elméleti kémia, általános és fizikai kémia, sztereokémia, radiokémia, kvantumkémia 541 K5/2
  kolloidkémia 541.8 K6/1
  analitikai és szervetlen kémia, koordinációs kémia 543 K6/1
  szerves kémia 547 K6/1
  kristálytan, ásványtan, geokémia 549 K7/1
 
geológia, földtan és rokontudományok, meteorológia 55 K7/2
geológia, földtan és rokontudományok, meteorológia segédkönyvek 55S K7/2
geológia, földtan és rokontudományok, meteorológia 55 K7/2
  geológia 550 K7/2
  meteorológia 551 K8/1
  vízrajz, vízgazdálkodás 556 K8/1
 
alkalmazott tudományok általában 6 K8/1
 
mérnöki tudományok, technika általában 62 K8/1
mérnöki tudományok, technika, segédkönyvek 62S K8/1
mérnöki tudományok, technika 62 K8/2
anyagvizsgálat, anyagismeret, erőművek, energiagazdálkodás, metallográfia, korrózió, erózió 620 K8/2
általános gépészet, géptan, magtechnika, elektrotechnika, mechanikai technológia általában,
hűtéstechnika, vas- és fémipar,gép- és kötőelemek
anyagmozgatás
621 K8/2
egészségügyi mérnöki technika, vízellátás, csatornázás, szennyvíz, település-egészségügy, klímatechnika, világítástechnika 628 K9/1
 
vegyipar és rokon iparágak, kémiai technológia 66 K9/1
 
könnyűipar 67 K9/1
 
számítástechnika 681.3 K9/1
számítástechnika, segédkönyvek 681.3S K9/1
számítástechnika 681.3 K9/1
  információelmélet, bevezetések, hardver 681.30 K9/1
  számítógép-hálózatok, hálózati eszközök, Internet 681.31 K9/2
  programozás, programozási nyelvek 681.32 K9/2
  felhasználói kézikönyvek, programleírások 681.33 K10/1
 

Szabályozástechnika. Intelligens technika Szabályozási rendszerek. Vezérléstechnika. Szabályozóberendezés. Kibernetikai és automatizálási technika.Irányítástechnika.

681.5 K10/2
 
építőipar 69 K10/2
 
földrajz 91 K10/2
földrajz segédkönyvek 91S K10/2
földrajz 91 K11/1
  történeti földrajz 91T K11/1
  általános földrajz, természeti földrajz, gazdasági földrajz, település- és tájföldrajz, geoinformatika 910 K11/1
  térképek, geodézia, kartográfia 912 K11/2
  világatlaszok 912V K11/2
  Magyarország megyéi, városai, térképei betűrendben 912M A-Z K12/1
  világrészek földrajza, felfedezések 914 K12/1
  Magyarország földrajza 914MO K12/2
  honismeret, útikalauzok 918 K12/2-
K13/2
 
folyóiratok
(részletes lista)
5 FI LK 00/2-
LK 10/1

  Utolsó frissítés: 2007. 05. 10.